Objectes multimèdia amb l’etiqueta: Seguretat informàtica

Resultats de la cerca

AI-assisted attack categorization, prediction, response recommendation & adaptation for specific use cases

Accés obert
18 de maig 2023
Presentació feta dins el marc del "Research Café UPC Vilanova: Dona visibilitat a la teva recerca!", una trobada informal celebrada el 18 de maig de 2023 a la Biblioteca de l'EPSEVG per compartir i donar visibilitat a la recerca de l'estudiantat de doctorat del Campus i promoure la seva interacció i integració al Campus.

Optimization of the McEliece cryptosystem

Accés obert
18 de maig 2023
Presentació feta dins el marc del "Research Café UPC Vilanova: Dona visibilitat a la teva recerca!", una trobada informal celebrada el 18 de maig de 2023 a la Biblioteca de l'EPSEVG per compartir i donar visibilitat a la recerca de l'estudiantat de doctorat del Campus i promoure la seva interacció i integració al Campus.

Predictive analytics-based strategies for cyber-security provisioning in complex ICT systems

Accés obert
18 de maig 2023
Presentació feta dins el marc del "Research Café UPC Vilanova: Dona visibilitat a la teva recerca!", una trobada informal celebrada el 18 de maig de 2023 a la Biblioteca de l'EPSEVG per compartir i donar visibilitat a la recerca de l'estudiantat de doctorat del Campus i promoure la seva interacció i integració al Campus.

Xifrar amb matrius

Accés obert
21 d’oct. 2021

Cinc cèntims de codificació

Accés obert
21 d’oct. 2021
Presentació d’introducció a l’aritmètica modular i a la criptografia.

Criptografia: L’aritmètica dels nombres grans (Contextualització de les Matemàtiques a les carreres tecnològiques de la UPC)

Accés obert
27 de maig 2021
Les demandes computacionals dels nostres sistemes criptogràfics giren a l’entorn de l’aritmètica amb nombres enters grans, típicament de com a mínim 2048 bits (617 dígits decimals) si parlem de sistemes basats en la factorització d’enters i de com a mínim 256 bits (78 dígits decimals) si parlem de sistemes basats en el logaritme discret en corbes el·líptiques. En aquest context resultats matemàtics clàssics, com el teorema del nombre primer o la fita de Hasse conjecturada per Artin, proporcionen la base teòrica sobre la que es construeixen els algoritmes que fan funcionar les targetes digitals, els moneders de criptomonedes o multitud d’altres aplicacions de comunicació segura, signatura digital i protocols criptogràfics diversos. Així mateix, aquests algoritmes aritmètics segueixen sent peces fonamentals per a les noves propostes post-quàntiques basades en lattices o en isogènies de corbes supersingulars.

Python, como evitar que te hackeen el móvil

Accés obert
31 de jul. 2019
¿Te has planteado alguna vez qué pasaría si perdieras el móvil o el portátil y cualquier persona pudiera acceder a tu información personal? ¿Sabías que no basta con el reconocimiento facial o las huellas digitales para proteger los dispositivos de los ataques de los hackers?

Para evitar que esto pase, Marta Tarrés, profesora e investigadora de la Universitat Politècnica de Catalunya · Barcelona Tech (UPC) en el Campus de Manresa, propone una solución bastante sencilla: crear un sistema de seguridad propio basado en los códigos pin/puk. A través del lenguaje de programación Python, se puede crear de forma fácil e intuitiva un simulador de este sistema de seguridad e incluso tunearlo para que se adapte a las necesidades de cada persona.

En el vídeo, Marta Tarrés explica los primeros pasos para configurar un sistema propio de seguridad con este lenguaje de programación, de forma que solicite los códigos correctos a la persona que quiere acceder al dispositivo, guarde en la memoria del sistema el código introducido y permita o deniegue el acceso. Además, el simulador se puede programar para que, al acceder al móvil, a la tableta táctil o al ordenador se abra directamente una página web o una aplicación concreta, como por ejemplo una red social. Con este programa, se consigue proteger el dispositivo del ataque de los hackers, pero las posibilidades de este lenguaje de programación y sus librerías de instrucciones van mucho más allá, con infinitas posibilidades de aplicación en campos como las aplicaciones móviles o los juegos interactivos, por ejemplo.

Marta Tarrés es ingeniera informática por la Facultad de Informática de Barcelona (FIB) de la UPC y doctora en Software/Ciencias de la Computación por la UPC. Es profesora del Departamento de Ingeniería Minera, Industrial y TIC (EMIT) en la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa y desarrolla su tarea investigadora en los grupos de investigación GIE – Grupo de Informática en la Ingeniería, CIRCUIT – Grupo de Investigación en Circuitos y Sistemas de Comunicación y i SSR-UPC - Smart Sustainable Resources.

#looopers, Youtubers con ADN UPC.

Imágenes: Atom, Data SIO, DigitalGlobe, Emacs, GEBCO, Google Earth, Image IBCAO, Image Landsat/Copernicus, Image U.S. Geological Survey, NGA, NOAA, Python, TerraMetrics, U.S. Navy. Sonido: Freesound, "Spaceships passing" de Speedenza, "Progressive chords lead" de Frankum.

Agradecimientos: Marta Tarrés, ingeniera en Informática ydoctora en Software. Departamento de Ingeniería Minera, Industrial y TIC de la Universitat Politècnica de Catalunya·BarcelonaTech (UPC). Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa (EPSEM).

Python, com evitar que et hackegin el mòbil

Accés obert
31 de jul. 2019
Per evitar que això passi, Marta Tarrés, professora i investigadora de la Universitat Politècnica de Catalunya · Barcelona Tech (UPC) al Campus de Manresa, proposa una solució prou senzilla: crear un sistema de seguretat propi basat en els codis pin/puk. A través del llenguatge de programació Python, es pot crear de forma fàcil i intuïtiva un simulador d'aquest sistema de seguretat i fins i tot tunejar-lo perquè s'adapti a les necessitats de cada persona.

Al vídeo, Marta Tarrés explica els primers passos per configurar el propi sistema de seguretat amb aquest llenguatge de programació, de forma que el sistema demani els codis correctes a la persona que vol accedir al dispositiu, guardi a la memòria del sistema el codi introduït i permeti o denegui l'accés. A més, el simulador es pot programar perquè en accedir al mòbil, a la tauleta tàctil o a l'ordinador s'obri directament una pàgina web o una aplicació concreta, com ara una xarxa social. Amb aquest programa, s'aconsegueix protegir el dispositiu de l'atac dels hackers, però les possibilitats d'aquest llenguatge de programació i les seves llibreries d'instruccions van molt més enllà, amb infinites possibilitats d'aplicació en camps com les aplicacions mòbils o els jocs interactius, per exemple.

Marta Tarrés és enginyera en Informàtica per la Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB) de la UPC i doctora en Software/Ciències de la Computació per la UPC. És professora del Departament d'Enginyeria Minera, Industrial i TIC (EMIT) a l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa i desenvolupa la seva tasca investigadora als grups de recerca GIE - Grup d'Informàtica en l'Enginyeria, CIRCUIT - Grup d'Investigació en Circuits i Sistemes de Comunicació i SSR-UPC - Smart Sustainable Resources.

#looopers, Youtubers amb ADN UPC.

Imatges: Atom, Data SIO, DigitalGlobe, Emacs, GEBCO, Google Earth, Image IBCAO, Image Landsat/Copernicus, Image U.S. Geological Survey, NGA, NOAA, Python, TerraMetrics, U.S. Navy. So: Freesound, "Spaceships passing" de Speedenza, "Progressive chords lead" de Frankum.

Agraïments: Marta Tarrés, enginyera en Informàtica i doctora en Software. Departament d'Enginyeria Minera, Industrial i TIC de la Universitat Politècnica de Catalunya·BarcelonaTech (UPC). Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM).

05. Protecció de la identitat digital i reputació online a la xarxa: ciberseguretat i privacitat aplicada al dia a dia empresarial

Accés obert
21 de nov. 2018
Lliçó magistral "Protecció de la identitat digital i reputació online a la xarxa: ciberseguretat i privacitat aplicada al dia a dia empresarial" a càrrec de Salva Orejón, Directora executiva i fundadora d'OnBranding i BranCare.

mF2C Project : Research challenges

Accés obert
2 de nov. 2017
Els participants del projecte mF2C, plantegen els reptes i interessos que se'ls presenten arran de la participació en el mateix.

mF2C Project : Industrial impact

Accés obert
30 d’oct. 2017
Descripció dels interessos i beneficis esperats per part dels participants en el projecte mF2C.