Objectes multimèdia amb l’etiqueta: Arquitectura general

Resultats de la cerca

El cine como pretexto para la arquitectura.

Accés obert
25 d’abr. 2012
Presentació del número 21-22 de la publicació DC PAPERS (Revista de crítica i teoria de l'arquitectura), editada pel Departament de Composició Arquitectònica de la UPC, que va tenir lloc el 24 d'abril de 2012. La presentació va ser a càrrec dels professors del DCA-UPC i redactors de DC PAPERS Ricardo Devesa i Carolina B. García. Tot seguit a la projecció de la pel·lícula Playtime de Jacques Tati, va tenir lloc una taula rodona moderada per Ricardo Devesa amb els participants Manuel García Roig (arquitecte i professor del DCA-UPM), Antonio Pizza (professor del DCA-UPC) i Jaume Valor (arquitecte). 

How do materials react to fire?

Accés obert
15 d’oct. 2011
This young lecturer and researcher’s work is focused on the field of construction, specifically, on construction materials and the use of mathematical models to simulate physicochemical processes.

She works on research projects related to the development of new construction materials with specific features, the use of non-destructive diagnostic techniques, the assessment of energy efficiency and acoustic comfort conditions, how materials react to fire, and the computer simulation and design of elements intended to make buildings safer and more sustainable.

Com reaccionen els materials davant del foc?

Accés obert
24 de gen. 2011
L’activitat de recerca d’aquest jove investigadora i professora se centra en el camp de l'edificació, i més concretament en els materials de construcció i en la simulació de processos fisicoquímics a partir de models matemàtics.

Treballa en projectes de recerca vinculats al desenvolupament de nous materials amb prestacions específiques per al seu ús en construcció, l'ús de tècniques de diagnosi no destructives, l'avaluació de l'eficiència energètica i de les condiciones de confort acústiques, el comportament dels materials davant del foc, la simulació computacional i el disseny d'elements adreçats a una edificació més sostenible i segura.

¿Cómo reaccionan los materiales ante el fuego?

Accés obert
24 de gen. 2011
La actividad de esta joven investigadora y profesora se centra en el ámbito de la edificación, y más concretamente en los materiales de construcción y en la simulación de procesos físico-químicos a partir de modelos matemáticos.

Trabaja en proyectos de investigación vinculados al desarrollo de nuevos materiales con prestaciones específicas para su uso en construcción, en el uso de técnicas de diagnosis no destructivas, la evaluación de la eficiencia energética y de las condiciones de confort acústicas, el comportamiento de materiales ante el fuego, la simulación computacional y el diseño de elementos dirigidos a una edificación más sostenible y segura.

Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB)

Accés obert
15 de jul. 2010
Ens vols conèixer millor? Tota la informació sobre l' [Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona](http://etsab.upc.edu/ca) (No obriu en finestra nova\)](../imatges/blank)](http://www.upc.edu/aprendre/centres- docents/etsab) al web UPC.

Máster universitario en Estudios Avanzados en Arquitectura (MBArch). Testimonio de Mónica

Accés obert
29 de juny 2010
Mónica, estudiante del máster universitario en Estudios Avanzados en Arquitectura (MBArch) de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (ETSAB) , explica qué le ha aportado estudiar el máster y en qué se centra su Trabajo de Fin de Máster.

Máster universitario en Arquitectura (MarqETSAB), especialidad en Proyecto y Teoría

Accés obert
25 de juny 2010
Presentación del máster universitario en Arquitectura, especialidad en Proyecto y Teoría , de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (ETSAB). El máster habilita para el ejercicio de la profesión regulada de arquitecto/a.

Eppur si muove

Accés obert
21 de juny 2010

Arquitectura bioclimàtica?

Accés obert
4 d’abr. 2010
Entre el 30% i el 70% de la despesa energètica d'una ciutat es consumeix en els edificis, responsables de l'emissió de milers de tones de gasos d'efecte hivernacle cada any. Com afrontar el repte de crear espais energèticament eficients i sostenibles? La creació d’edificis i construccions arquitectòniques amb nous materials que en minimitzin l'impacte ambiental, i la incorporació de criteris bioclimàtics que disminueixin el consum energètic dels habitatges, són alguns exemples de les renovades demandes de l’àmbit de l’arquitectura, l’urbanisme i l’edificació.

És a través de l’arquitectura, amb l’estudi de la ubicació de l’edifici, la possible correcció del seu entorn, la definició de la seva forma, i el disseny de la seva pell i del seu interior, com s’aconsegueix un disseny ambientalment correcte, tal i com ens explica Juan Antonio Marín, investigador del Departament de Construccions Arquitectòniques I i professor a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB) de la UPC.

La casa del futur?

Accés obert
25 de març 2010
L’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès (ETSAV) de la Universitat Politècnica de Catalunya ha construït un edifici experimental per aplicar noves tècniques i materials de construcció sostenibles. Es tracta d’un prototip de casa solar energèticament autosuficient, LOW3, en què un grup d'estudiants es formen com a futurs arquitectes a través de la recerca aplicada.

La iniciativa ha estat seleccionada per participar al Solar Decathlon Europe 2010, un concurs internacional en què universitats d'arreu del món competeixen per construir la casa més sostenible, tal i com ens explica Torsten Masseck, investigador de l’ETSAV i responsable del Centre d’Investigació Solar (CISOL) .

Misteriosament feliç: recital de poesia de Joan Margarit

Accés obert
6 d’oct. 2009
Acte inaugural 2009-2010