Objectes multimèdia amb l’etiqueta: Geometria diferencial

Resultats de la cerca

Hyper-Kähler geometry

Accés obert
29 de nov. 2017
La professora Claire Voisin ocupa des de l'any 2016 la càtedra de geometria algebraica del Còllege de France. La seva àrea de recerca és la geometria algebraica, i més particularment la teoria de Hodge. En aquesta àrea ha realitzat múltiples contribucions, incloent la refutació de la conjectura de Kodaira sobre deformacions de varietats de Kähler, i la prova que la generalització de la conjectura de Hodge per varietats de Kähler compactes és falsa.

La professora Voisin ha rebut múltiples reconeixements per les seves contribucions a la geometria algebraica, incloent ser conferenciant convidada a l'ICM de Zürich l'any 1994 (Secció Geometria Algebraica) i conferenciant plenària a l'ICM de Hyderabad (2014). Ha rebut les medalles de bronze, plata i or del CNRS (l'última d'elles l'any 2016), el premi Heinz Hopf, el premi Clay en recerca matemàtica i més recentment, el 2017, el premi Shaw, denominat com els "Nobel asiàtics", compartit amb el matemàtic János Kollár.

Kähler geometry is a natural extension of complex projective geometry where the tools of Hodge theory are still available and allow to study the link between topology and complex geometry.
The simplest examples of projective complex manifolds deforming to non-projective ones are the abelian varieties (complex tori) of dimension at least 2. The subject of the lecture will be hyper-Kähler (or quaternionic) manifolds, which also share this property. This geometry was discovered by Beauville on the basis of Yau's fundamental work on existence of Kähler-Einstein metrics. Although this geometry may seem extremely restricted, there are many (families of) examples, all built via algebraic geometry.
  • 1 (current)