Objectes multimèdia amb l’etiqueta: Geometria

Resultats de la cerca

03. Resolució d'un exercici de tangències: circumferència tangent a dues rectes que passi per un punt donat

Accés obert
14 de febr. 2012
Audiovisual i pdf explicatiu del Departament d'Estructures a l'Arquitectura. Secció de Matemàtiques i Informàtica.

El video mostra la resolució d'un exercici de geometria mètrica, resolt fent ús del regle i el compàs. L'exercici demana construir una circumferència tangent a dues rectes donades i que passi per un punt també donat no situat en cap d'elles.

01. Potència d'un punt respecte d'una circumferència

Accés obert
14 de febr. 2012
Audiovisual + pdf explicatiu del Departament d'Estructures a l'Arquitectura. Secció de Matemàtiques i Informàtica.

El video dóna la definició de potència d'un punt respecte d'una circumferència i estudia el seu valor segons la posició relativa del punt i la circumferència.

02. Eix radical de dues circumferències. Centre radical

Accés obert
1 de febr. 2012
Audiovisual i pdf explicatiu del Departament d'Estructures a l'Arquitectura. Secció de Matemàtiques i Informàtica

El video mostra l'explicació teòrica de l'eix radical de dues circumferències i estudia els casos possibles. També dóna la definició de centre radical.

La Taxigeometria

Accés obert
28 d’abr. 2010

Aprendre a ensenyar matemàtiques : Els Poliedres

Accés obert
10 de des. 2009
Vídeo que serveix com a material docent del Màster Oficial - Formació de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes (Especialitat de Matemàtiques)

Un grup d’estudiants que volen cursar disseny industrial presenten els poliedres i les seves propietats a partir de construccions fetes amb material manipulable, tot “tocant” els elements que els caracteritzen i les seves propietats.

Els Poliedres

Accés obert
10 de des. 2009
Presentació feta per alumnes de l'assignatura Fonaments Matemàtics dins la sessió "Una aproximació a Bolonya" on es pretén mostrar la importància de les matemàtiques en la nostra vida quotidiana.

Emmy Noether: una contribución extraordinaria y generosa al establecimiento de la Geometría Algebraica. Jornada Noether (Curs 2008-2009)

Accés obert
18 de febr. 2009
En la charla se mostrará la importante contribución de la investigación desarrollada por Emmy Noether sobre la teoría de ideales a los fundamentos de la Geometría Algebraica. Su alumno Van der Waerden tuvo un papel clave en la consolidación de esta rama de la Geometría y veremos algunos resultados e ideas de Emmy Noether que dieron lugar posteriormente a líneas de investigación y avan-ces significativos en las etapas más contemporáneas de la relación del Álgebra Conmutativa y la Geometría.

Emmy Noether i l’algebraïtzació de la topologia. Jornada Noether (Curs 2008-2009)

Accés obert
18 de febr. 2009
Emmy Noether i l’algebraïtzació de la topologia

Riemann, funciones theta y variedades abelianas. Curs Riemann (2007-2008)

Accés obert
2 d’abr. 2008
Se definirán las funciones theta de una variable y se explicará su relación con la teoría de funciones elípticas. Se dará una introducción a la teoría de formas modulares y a la relación entre la función theta y la función zeta de Riemann.
Finalmente comentaremos las generalizaciones a varias variables y su interpretación geométrica en términos de las variedades abelianas.

Geometria de Riemann. Jornada Riemann (Curs 2007-2008)

Accés obert
20 de febr. 2008
Conferència enmarcada dintre de la Jornada Riemann