Objectes multimèdia amb l’etiqueta: Desenvolupament sostenible

Resultats de la cerca

Tecnologies innovadores en jardineria urbana

Accés obert
26 d’oct. 2011
Cicle de Xerrades Reciclar Ciutat 2011

Tecnologies innovadores en jardineria urbana.

Accés obert
26 d’oct. 2011
Cicle de xerrades Reciclar Ciutat 2011: Tecnologies innovadores en jardineria urbana.

Ciència, Tecnologia i Societat

Accés obert
13 de jul. 2011

Vulnerabilitat social i canvi climàtic

Accés obert
29 de juny 2011
Conceptes i instruments per a l'adaptació. Debat sobre vulnerabilitat, adaptació i ciutat

Canvi climàtic i escassedat energètica

Accés obert
28 de juny 2011
Aquesta jornada ofereix un conjunt d'eines conceptuals i
metodològiques per incloure el tema de l'adaptació al canvi
climàtic en les polítiques públiques locals i regionals i el
planejament territorial urbà.

Arguments i propostes per a una alimentació sense transgènics

Accés obert
20 de maig 2011
Arguments i propostes per a una alimentació sense transgènics.

L'hort urbà Plantem-nos de Terrassa

Accés obert
20 de maig 2011
Noves (velles) formes de (re) construir la ciutat:
l'hort urbà Plantem-nos de Terrassa

Transició Alimentaria

Accés obert
20 de maig 2011
Poniendo en marcha la transición alimentaria de la UPC

Waterpoof and fireproof cardboard?

Accés obert
24 de gen. 2011
Gabriel Ros and Gustavo García believe that the success of this business project will hinge on knowing how to work as a team and having full confidence in each team member’s work. They insist that ‘curiosity is what drives both researchers and entrepreneurs’.

The research team has created a new material made out of paper and cardboard waste that is mouldable, fireproof, porous, waterproof and highly resistant and can be used as a substitute for plastic and other materials commonly used in the construction sector.

The new material, which they have named Biprocel, is obtained by applying a biotechnological process to cellulose waste, is environmentally friendly and can be obtained without the use of chemicals. It has applications in a variety of sectors, ranging from construction to shipping or packaging. In fact, because of its high resistance, insulating and waterproofing properties and low density, Biprocel can be used as a replacement for plasterboard and other materials used in construction, such as insulating partition walls, soundproofing panels and drop-ceiling tiles, or for polyester tissue in packaging.

¿Papel cartón impermeable e ignífugo?

Accés obert
24 de gen. 2011
Gabriel y Gustavo consideran que para conseguir el éxito en este proyecto emprendedor es imprescindible saber trabajar en equipo y confiar plenamente en el trabajo que realizan todas las personas. Aseguran que "la curiosidad es lo que mueve tanto al investigador como al emprendedor".

El equipo investigador ha creado un nuevo material a partir de residuos de papel y cartón, que es modelable, ignífugo, poroso, impermeable, muy resistente y puede sustituir al plástico y otros materiales que se utilizan en el sector de la construcción.

El nuevo material, bautizado como Biprocel, se obtiene por un proceso biotecnológico de residuos de celulosas, es respetuoso con el medio ambiente y no requiere el uso de productos químicos para su obtención. Tiene aplicación en distintos sectores: la construcción, el transporte y el embalaje. De hecho, gracias a sus propiedades de resistencia, aislamiento, impermeabilidad o baja densidad, el Biprocel, podrá sustituir, por ejemplo, al pladur y otros materiales que se usan en el sector de la construcción, como paredes aislantes, placas de insonorización y de falsos techos, o bien el poliespan de embalaje.

Paper cartró impermeable i ignífug?

Accés obert
24 de gen. 2011
En Gabriel i en Gustavo consideren que per aconseguir l’èxit d’aquest projecte emprenedor és indispensable saber treballar en equip i confiar plenament en la feina que realitzen totes les persones. Asseguren que "la curiositat és el que mou tant l'investigador com l'emprenedor".

L’equip investigador ha creat un nou material a partir de residus de paper i cartró, que és modelable, ignífug, porós, impermeable, molt resistent i que pot substituir el plàstic i altres materials que s'utilitzen en el sector de la construcció.

El nou material, batejat com Biprocel, s'obté per un procés biotecnològic de residus de cel·luloses, és respectuós amb el medi ambient i no requereix l'ús de productes químics per a la seva obtenció. Té aplicació en diferents sectors: la construcció, el transport i l’embalatge. De fet, gràcies a les seves propietats de resistència, aïllament, impermeabilitat o baixa densitat, el Biprocel podrà substituir, per exemple, el pladur i altres materials que s'usen en el sector de la construcció, com ara envans aïllants, plaques d'insonorització i de falsos sostres, o bé el polispan dels embalatges.

Backcasting de desenvolupament urbà sostenible: tendències vs aspiracions

Accés obert
14 de des. 2010
Seminari "Reciclar ciutat: adaptació local i regional al canvi climàtic", organitzat per la Càtedra Unesco de Sostenabilitat de la UPC, Terrassa.