Objectes multimèdia amb l’etiqueta: Edificació general

Resultats de la cerca

Acte acadèmic de lliurament de diplomes dels titulats del curs 2007-2008 i lliurament dels premis als millors PFC's del curs 2008-2009

Accés obert
30 de juny 2009
Acte acadèmic de lliurament de diplomes dels titulats del curs 2007-2008 i lliurament dels premis als millors PFC's del curs 2008-2009. Presideixen la taula: Francesc Jordana Riba (director de l'EPSEB); Vice-rector de Política Acadèmica; Amadeo Llopart Egea, Sotsdirector d'Organització, Planificació i Segon Cicle; Joaquin Osorio President de Construccions PAI; Joan Carles Batanés i Subirana en representació de Maria Rosa Remolà i Ferrer presidenta del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona; i Jordi Martínez, president del Col·legi d'Enginyers Tècnics en Topografia de Catalunya.

Survival Analysis Techniques Applied to Building Maintenence

Accés obert
27 de maig 2009
This contribution has two main objectives: On the one hand, we want to introduce survival analysis techniques for use in building maintenance and, on the other hand, to apply this methodology to analyzing a large building stock in order to obtain information for maintenance strategies and/or prevention policies.
Similar to technical systems, buildings and their elements are also subject to aging. They age even faster when they are exposed to external (sometimes extreme) weather conditions. In this paper we are particularly interested in describing the time to the event when the event of interest is some damage (or level of degradation) on the building façade which can represent some risk for people (inside or outside the building). For the time being, building follow-up is based on inspections. Data coming from building inspections is always inaccurate, but censored, due to the fact that, at each inspection time, the event of
interest has already happened, or not yet happened. We have adapted the existing methodology for fields like medicine, biology, industrial engineering or event history analysis, and we have implemented in SPLUS®, by Insightful®, the routines for a numerical and graphical systematic analysis.
The potential of this proposal is illustrated with its application to a real dataset. We have been collecting data for years from all the buildings façades in Hospitalet de Llobregat, the second most populous city in Catalonia (Spain). More than 10,000 buildings have been inspected and an exhaustive checklist has been completed for each one. The analysis of the results allows technicians to detect different zones and levels of intervention to be applied in the city.

L’Institut d’Estadística i Matemàtica Aplicada a l’Edificació (IEMAE) recull propostes en el sector de l’edificació sostenible de professors de diferents departaments de l’EPSEB de forma transversal i en aquest context dinamitza i dóna suport a l’activitat dels seus membres en l’àrea de l’Estadística i Matemàtica Aplicada orientades a noves metodologies i les seves aplicacions. Dins del Seminari de l'Institut trobem l'exposició en català a càrrec del Carles Serrat i Pié professor del departament de Matemàtica Aplicada I (EPSEB-UPC).

Casa Vicens (1885 – 1900)

Accés obert
1 de maig 2009
Classe impartida dins l'assignatura optativa del Grau en Enginyeria de l'Edificació "L'obra de Gaudí: anàlisi i processos" el curs 2010-2011.

Casa Vicens fou un dels primers encàrrecs fets a Gaudí, ja que anteriorment la seva tasca professional s'havia emmarcat en el recolzament a altres arquitectes com a delineant. Sobre aquesta obra, començada al 1882 es parla de la ubicació, la tècnica de la reixa "del abanico", arquitectura neomudèjar, així com de la utilització de la ceràmica, el maó i la fusteria.

Cooperativa Mataronense (1876 – 1882). El Palau Güell (1886-1888)

Accés obert
1 de maig 2009
Classe impartida dins l'assignatura optativa del Grau en Enginyeria d'Edificació "L'obra de Gaudí: anàlisi i processos" el curs 2010-2011

La cooperativa Mataronense se instala en Mataró por temas de costos. Debido a la escasez de recursos para el proyecto contratan a Gaudí quién en esos momentos estaba adelantando sus estudios. La cooperativa es la única obra que hace Gaudí para los obreros. La nueva fábrica se inauguró en 1876, proyecto del ingeniero Brunet, Gaudí realizó el proyecto de urbanización de la obra mataronense, en 1881. Gaudí proyecta la nave general de la cooperativa, la cual constaría de la fábrica, edificio social, sala de actos y unas 30 casas aunque sólo se construirían dos. También proyecta la nave del blanqueo al lado de la chimenea.
Gaudí va construir el Palau Güell per encàrrec d’Eusebi Güell (Barcelona, 1846-1918), que va voler fer la seva nova llar a Barcelona, al carrer Nou de la Rambla. De fet, el Palau Güell és l’únic edifici que Gaudí va acabar del tot i que després no ha sofert modificacions essencials. És un dels edificis més comunicatius de Gaudí, una arquitectura d’una complexa eloqüència.

“Obres menors” de Gaudí a Barcelona

Accés obert
1 de maig 2009
Classe impartida dins l'assignatura optativa del Grau en Enginyeria de l'Edificació "L'obra de Gaudí: anàlisi i processos" el curs 2010-2011. Es parla de obres menors realitzades per Antoni Gaudí com fanals, fonts, pèrgoles, el pabelló del Parc de la Ciutadella, la Casa Calvet o d'obres que realitzà fora de Barcelona ciutat, entre d'altres.

A simulation-based algorithm to predict time-dependent structural realiability

Accés obert
19 de nov. 2008
L’Institut d’Estadística i Matemàtica Aplicada a l’Edificació (IEMAE) recull propostes en el sector de l’edificació sostenible de professors de diferents departaments de l’EPSEB de forma transversal i en aquest context dinamitza i dóna suport a l’activitat dels seus membres en l’àrea de l’Estadística i Matemàtica Aplicada orientades a noves metodologies i les seves aplicacions.
Dins del Seminari de l'Institut trobem la següent exposició en català a càrrec del Dr. Àngel A. Juan, del Departament de Matemàtica Aplicada I (EPSEB-UPC)

El Cadastre espanyol i el seu futur en el marc de la directiva europea INSPIRE

Accés obert
15 d’oct. 2008
Primera conferència del 1r trimestre de 2008, que tracta de com el cadastre espanyol s'està adaptant a la normativa europea (INSPIRE) d'harmonització d'infraestructura de dades espaials. La conferència està destinada tant als alumnes d'Arquitectura Tècnica, com als d'Enginyeria en Topografia.

Premis PAI Construccions 2007-2008

Accés obert
10 de juny 2008
L'objectiu del concurs és fomentar entre els alumnes de l'EPSEB, els projectes finals de carrera, en els que a més dels aspectes de funcionalitat, sostenibilitat i desenvolupament tecnològic dels mateixos, es valorin especialment els procediments constructius que resultin adequats per a la correcta prevenció de riscos laborals a l'execució de l'obra.

Lliurament dels premis PAI: 1er premi dotat amb 2000€, 2on premi dotat amb 1000€ i 5 mencions especials sense dotació econòmica.

Acte acadèmic de lliurament de diplomes i premis del curs 2005-2006

Accés obert
3 de juny 2008
Dimarts 3 de juny de 2008 a les 19.30h va tenir lloc a l'EPSEB l'acte acadèmic de lliurament de diplomes als titulats en Arquitectura Tècnica, Enginyeria Tècnica Topografia del curs acadèmic 2005-2006, als titulats en Enginyeria en Organització Industrials del curs 2006-2007, a més del lliurament dels premis del Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona als millors treballs final de carrera d'arquitectura tècnica del curs 2006-2007
A l'acte es va comptar amb la presència de la Sra. María del Mar Serna Calvo, consellera de treball de la Generalitat de Catalunya, la Sra. Teresa Rovira Llobera, vicerectora de Planificació i Programació d'Infraestructures de la UPC i els presidents dels Col·legis Professionals

Jornada de portes obertes de l'EPSEB

Accés obert
4 d’abr. 2008
Jornada de portes obertes de l'EPSEB.

Sessió d'acollida o de portes obertes que l'Escola de l'EPSEB ofereix les persones que presenten interés per conéixer les titulacions que imparteix l'Escola. L'acollida està enfocada a promocionar i donar a conéixer les titulacions de l'escola a possibles futurs alumnes, i està impartida pel Cap d'estudis de l'assignatura d'Arquitectura Tècnica de l'EPSEB.

Acte de lliurament dels Premis Edificació Club DIR 2008

Accés obert
12 de març 2008
Lliurament dels premis DIR 2008 a l'escola de l'EPSEB a Barcelona.

Risc a les obres:N'ets conscient?

Accés obert
28 de febr. 2008
Aquest jove psicòloga centra la seva activitat docent i investigadora en l’àrea de la seguretat i la salut laboral. Les seves línies de recerca són la carrega mental en el treball, les eines d’avaluació en psicosociologia aplicada i la percepció del risc en el sector de la construcció.

Explica que va decidir deixar la carrera de medicina – després d’estudiar dos anys – i va començar els estudis de Psicologia. Ara el seu objectiu immediat passa per diversificar la seva àrea de recerca i centrar-se més especifícament en l’àmbit de la construcció. Per a aquesta jove investigadora, el millor de dedicar-se a la recerca “és la satisfacció personal que tens quan pots demostrar alguna cosa que pensaves”. En aquest sentit, pensa que els investigadors han de tenir paciència, constància, curiositat i sobretot il·lusió.