Objectes multimèdia amb l’etiqueta: Economia i organització d'empreses

Resultats de la cerca

2. Estudis de capacitat

Accés obert
1 de nov. 2008
Segon vídeo de la sèrie "Aprenent Minitab", que mostra casos pràctics que es resolen fent servir el programa d'estadística Minitab. Aquest segon vídeo tracta de com fer estudis de capacitat. També introdueix les gràfiques en sèrie de temps i la representació en paper probabilístic normal. Gravat amb Minitab 15.

1. Introducció i eines bàsiques

Accés obert
1 de nov. 2008
Primer vídeo de la sèrie "Aprenent Minitab", que mostra casos pràctics que es resolen fent servir el programa d'estadística Minitab. Aquest primer vídeo tracta d'estadística descriptiva (mitjana, desviació tipus) i gràfiques (histogrames, diagrames de punts, diagrames bivariants...). Gravat amb Minitab 15.

Presentació de la Jornada-Debat

Accés obert
15 de nov. 2007
Conté la presentació de la Jornada

La Transferència de coneixement i la innovació des del punt de vista de la universitat: connexió universitat empresa, models i futur

Accés obert
15 de nov. 2007
Conté la filmació de la taula rodona formada per 4 experts amb ponències inicials de 10 minuts.

L'Empresa, la competitivitat/innovació i la transferència de coneixement: fets significatius, punts forts/febles i marc de desenvolupament

Accés obert
15 de nov. 2007
Conté la filmació de la taula rodona formada per 5 experts amb ponències inicials de 10 minuts.

Cloenda de la Jornada-Debat

Accés obert
15 de nov. 2007
Conté la cloenda de la Jornada, amb conclusions i propostes

2.3. Aprendiendo iGrafx. Simulando con iGrafx: Ejecutando la simulación

Accés obert
1 de nov. 2004
Sexto y último vídeo de la serie "Aprendiendo iGrafx". Se explica cómo ejecutar la simulación, analizar los resultados en el informe y usar monitores. Grabado con iGrafx 2003.

2.2. Aprendiendo iGrafx. Simulando con iGrafx: Preparando la simulación

Accés obert
1 de nov. 2004
Quinto vídeo de la serie "Aprendiendo iGrafx". Se explica cómo caracterizar todos los elementos necesarios para hacer una simulación en iGrafx (generadores, recursos, etc.). Grabado con iGrafx 2003.

2.1. Aprendiendo iGrafx. Simulando con iGrafx: Conceptos básicos de simulación con iGrafx

Accés obert
1 de nov. 2004
Cuarto vídeo de la serie "Aprendiendo iGrafx". Se introducen los conceptos fundamentales de simulación y se explican los pasos que hay que seguir para hacer una simulación. Grabado con iGrafx 2003.

1.3. Aprendiendo iGrafx. Dibujando diagramas de flujo: Más opciones en los diagramas

Accés obert
1 de nov. 2004
Tercer vídeo de la serie "Aprendiendo iGrafx". Se explica cómo añadir notas y vincular archivos a actividades, trabajar con capas y personalizar el entorno de trabajo. Grabado con iGrafx 2003.

1.2. Aprendiendo iGrafx. Dibujando diagramas de flujo: Trabajando con el diagrama

Accés obert
1 de nov. 2004
Segundo vídeo de la serie "Aprendiendo iGrafx". Se explica cómo dar formato a un diagrama de flujo para mejorar su presentación y cómo numerar figuras. Se comentan también aspectos relacionados con la impresión de diagramas de flujo y su publicación en páginas web. Grabado con iGrafx 2003.

1.1. Aprendiendo iGrafx. Dibujando diagramas de flujo: Nuestro primer diagrama

Accés obert
1 de nov. 2004
Primer vídeo de la serie "Aprendiendo iGrafx". Se introduce el entorno de trabajo de iGrafx y se explica como dibujar diagramas de flujo. Grabado con iGrafx 2003.