Sobre Zonavídeo UPC

Zonavídeo UPC és la plataforma de la Universitat Politècnica de Catalunya.BarcelonaTech (UPC) per a la publicació de vídeos a Internet. Especialment dissenyada per proporcionar aquest servei a la comunitat UPC, permet publicar tant vídeos de caràcter docent (materials docents, innovació, jornades...), com de divulgació de la recerca o de tipus promocional. El servei està disponible de moment en una versió beta, ja que en breu està prevista la incorporació de noves funcionalitats.

La plataforma Zonavideo UPC està dissenyada per facilitar al PDI i al PAS de la Universitat la publicació de vídeos en accés obert.

Si esteu interessats o interessades en publicar un vídeo a Zonavídeo UPC, contacteu amb zonavideo@mylist.upc.edu.

Avís legal

Aquest lloc web, amb adreça https://zonavideo.upc.edu, és propietat de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), amb CIF número Q-08.18003F i seu social a:

  • Jordi Girona, 31
  • 08034 Barcelona·
  • SPAIN

A través d'aquest web es poden consultar, en accés obert o restringit, col·leccions de vídeos relacionades amb l’activitat acadèmica de la UPC.

Els objectius de Zonavídeo són:

  • Impulsar l’ús dels audiovisuals en l’activitat acadèmica de la UPC.
  • Fer visible en accés obert, sempre que sigui possible, el patrimoni audiovisual de la universitat.
  • Afavorir el seu reaprofitament i facilitar instruments per a la seva preservació.

Tots els seus continguts, incloent-hi els vídeos, textos, les imatges i qualsevol altre material, són propietat de la UPC o de tercers que hagin autoritzat l'ús a aquests.

Altres recursos d’interès

A continuació us oferim un recull d’enllaços relacionats amb la producció audiovisual de la Universitat que poden ser del vostre interès: