Objectes multimèdia amb l’etiqueta: Àlgebra lineal i multilineal

Resultats de la cerca

Prova

Accés obert
21 de juny 2012

Fonaments matemàtics. Tutorial SAGE 5: Exemple pràctic. Tangent a una funció en un punt

Accés obert
16 d’abr. 2012
Tutorial d'introducció al programari SAGE. Exemple pràctic.

Fonaments matemàtics. Tutorial SAGE 7: Operacions amb files de matrius

Accés obert
16 d’abr. 2012
Tutorial d'introducció al programari SAGE. En aquest tutorial s'introdueix l'alumne a la realització d'operacions amb files de matrius amb SAGE.

Fonaments matemàtics. Tutorial SAGE 8: Operacions entre matrius

Accés obert
16 d’abr. 2012
Tutorial d'introducció al programari SAGE. En aquest tutorial s'introdueix l'alumne a la realització d'operacions entre matrius amb SAGE.

Fonaments matemàtics. Tutorial SAGE 9: Valors i vectors propis

Accés obert
16 d’abr. 2012
Tutorial d'introducció al programari SAGE. En aquest tutorial s'explica a l'alumne com calcular valors i vectors propis amb SAGE.

Exercici 3. Diagonalització d'endomorfismes

Accés obert
14 de febr. 2012
Audiovisual + pdf explicatiu del Departament d' Estructures a l'Arquitectura. Secció de Matemàtiques i Informàtica.

El video mostra la resolució d'un exercici de diagonalització d'un endomorfisme de R^3.

Exercici 1. Diagonalització d'endomorfismes.

Accés obert
1 de febr. 2012
Document audiovisual i pdf explicatiu del Departament d'Estructures a l'Arquitectura. Secció de Matemàtiques i Informàtica.

El video mostra la resolució d'un exercici de diagonalització d'un endomorfisme de R^3.

Exercici 2. Diagonalització d'endomorfismes

Accés obert
1 de febr. 2012
Document audiovisual i pdf explicatiu del Departament d'Estructures a l'Arquitectura. Secció de Matemàtiques i Informàtica.

El video mostra la resolució d'un exercici de diagonalització d'un endomorfisme de R^3.

Exercici matriu diagonalitzable per blocs

Accés obert
15 de jul. 2011
Aquest exercici demana demostrar que una matriu no és diagonalitzable, a continuación es demana que es trobi una base determinada pel 1r. teorema descomposició i la matriu per blocs corresponent.

Estudi de la diagonalitzabilitat d’una matriu 3x3 depenent d’un paràmetre

Accés obert
10 de maig 2010
Aquest exercici resolt fa l’estudi de quan una matriu tres per tres depenent d’un paràmetre real és diagonalitzable en funció dels valors del paràmetre

Exercici de producte escalar a C^3 en el qual es demana una base ortogonal d’un subespai junt amb la projecció d’un vector sobre el subespai i la distància mínima a aquest

Accés obert
10 de maig 2010
En aquest exercici de producte escalar a C^3 es demana una base ortogonal d’un subespai de dimensió 2 a més de la projecció ortogonal d’un vector sobre el subespai i de la distància mínima a aquest

Exercici de producte escalar a C^3 en el qual es determina el valor d’uns paràmetres per tal que l’expressió donada sigui un producte escalar

Accés obert
10 de maig 2010
Es tracta d’un exercici resolt típic en el qual es dóna una expressió amb dos paràmetres reals pels quals es demana el valor que faci que l’expressió sigui un producte escalar a C^3