Objectes multimèdia amb l’etiqueta: Matemàtiques i estadística general

Resultats de la cerca

Simulacions per fer prediccions nanomètriques?

Accés obert
16 de maig 2010
Aquest jove investigador, enginyer de Camins, Canals i Ports, fa recerca en l'àmbit de la mecànica computacional i els mètodes numèrics, la mecànica de nanotubs de carboni i de membranes líquides, així com en l'àmbit de la resolució de problemes reals de l'enginyeria mitjançant la tecnologia dels elements finits.

Marino Arroyo ha aconseguit un fons del prestigiós Starting Grant, que finança amb prop d'1,5 milions d'euros el seu treball en el camp de la modelització i simulació multiescala per ordinador. Starting Grant és una convocatòria altament competitiva que té com a objectiu llançar les carreres dels investigadors més prometedors. També ha estat reconegut amb el Programa Icrea Acadèmia, que premia l'excel·lència investigadora i la capacitat de lideratge, i atorga 250.000 euros per dedicar la seva activitat prioritària a la recerca durant un període de cinc anys.

Simulations to predict phenomena on a nanometric scale?

Accés obert
16 de maig 2010
This young researcher and civil engineer conducts his research in the fields of computational mechanics and numerical methods, the mechanics of carbon nanotubes and liquid membranes, and the use of finite-element technology to solve real engineering problems.

Marino Arroyo has received a prestigious Starting Grant for nearly €1.5 million to pursue his work in the field of multiscale modelling and computer simulation. Starting Grants are a highly competitive grant programme that aims to launch the careers of the most promising researchers. He has also been recognised by the ICREA Acadèmia programme, which rewards excellence in research and leadership with €250,000 grants intended to allow recipients to devote themselves primarily to research for a period of five years.

¿Simulaciones para realizar predicciones nanométricas?

Accés obert
16 de maig 2010
Este joven investigador, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, desarrolla su trabajo en el ámbito de la mecánica computacional y los métodos numéricos, la mecánica de nanotubos de carbono y de membranas líquidas, así como en el ámbito de la resolución de problemas reales de ingeniería mediante la tecnología de los elementos finitos.

Marino Arroyo ha obtenido un fondo del prestigioso Starting Grant, que financia con 1,5 de millones de euros su trabajo en el campo de la modelización y la simulación multiescala por ordenador. Starting Grant es una convocatoria altamente competitiva que tiene como objetivo lanzar las carreras de los investigadores más prometedores. También ha sido reconocido con el Programa Icrea Academia, que premia la excelencia investigadora y la capacidad de lideraje, y otorga 250.000 euros para dedicar su actividad prioritaria en la investigación durante un periodo de cinco años.

Mozart i Fourier a la platja : Música i matemàtiques

Accés obert
27 d’abr. 2010
"Mozart i Fourier a la platja. Les matemàtiques al pentagrama" és una lliçó teatralitzada de la relació que hi ha entre la música i les matemàtiques on apareixen una professora, uns músics i dos personatges històrics: el matemàtic J.B.J. Fourier i el músic W.A. Mozart. L'espectacle pretén explicar de manera amena les matemàtiques bàsiques que hi darrera la música: les ones sonores i les ones sinusoïdals, les notes i les freqüències, els intervals a l'escala musical i les raons de freqüència, els harmònics musicals i les sèries de Fourier.

Lliurament de diplomes de: Diplomatura en Estadística, Llicenciatura en Ciències i Tècniques estadístiques i Màster d'estadística i investigació operativa. Curs Von Neumann (2009-2010)

Accés obert
6 de nov. 2009
Acte de Lliurament de diplomes de: Diplomatura en Estadística, Llicenciatura en Ciències i Tècniques estadístiques i Màster d'estadística i investigació operativa