Objectes multimèdia amb l’etiqueta: Departament d'Estadística i Investigació Operativa

Resultats de la cerca

Tema 1. Principios de estadística en salud

Accés obert
20 de nov. 2015
Curs: Bioestadística para no estadísticos

Tema 2. Intervención: CONSORT (a)

Accés obert
20 de nov. 2015
Curs: Bioestadística para no estadísticos

Tema 3. Intervención: CONSORT (b)

Accés obert
20 de nov. 2015
Curs: Bioestadística para no estadísticos

Tema 4. Protocolos SPIRIT

Accés obert
20 de nov. 2015
Curs: Bioestadística para no estadísticos

Tema 5. Revisiones PRISMA

Accés obert
20 de nov. 2015
Curs: Bioestadística para no estadísticos

Tema 6. Etiología STROBE (a)

Accés obert
20 de nov. 2015
Curs: Bioestadística para no estadísticos

Tema 7. Etiología STROBE (b)

Accés obert
20 de nov. 2015
Curs: Bioestadística para no estadísticos

Tema 8. Diagnóstico y pronóstico STARD

Accés obert
20 de nov. 2015
Curs: Bioestadística para no estadísticos

Tema 9. Diagnóstico y pronóstico TRIPOD

Accés obert
20 de nov. 2015
Curs: Bioestadística para no estadísticos

1. Introducció i eines bàsiques

Accés obert
1 de nov. 2008
Primer vídeo de la sèrie "Aprenent Minitab", que mostra casos pràctics que es resolen fent servir el programa d'estadística Minitab. Aquest primer vídeo tracta d'estadística descriptiva (mitjana, desviació tipus) i gràfiques (histogrames, diagrames de punts, diagrames bivariants...). Gravat amb Minitab 15.

2. Estudis de capacitat

Accés obert
1 de nov. 2008
Segon vídeo de la sèrie "Aprenent Minitab", que mostra casos pràctics que es resolen fent servir el programa d'estadística Minitab. Aquest segon vídeo tracta de com fer estudis de capacitat. També introdueix les gràfiques en sèrie de temps i la representació en paper probabilístic normal. Gravat amb Minitab 15.

3. Comparació de 2 i més de 2 tractaments

Accés obert
1 de nov. 2008
Tercer vídeo de la sèrie "Aprenent Minitab", que mostra casos pràctics que es resolen fent servir el programa d'estadística Minitab. Aquest tercer vídeo tracta de com fer proves de significació per comparar dos i més de dos tractaments. Gravat amb Minitab 15.