Objectes multimèdia amb l’etiqueta: Centre d'Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments

Resultats de la cerca

Circuitos eléctricos monofásicos - 1. ¿Qué es un número complejo?

Accés obert
19 de maig 2021
Part 1 de la col·lecció de vídeos docents per al disseny de circuits elèctrics monofàsics realitzada per Oriol Boix en el marc de difusió de les activitats del Centre d'Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments (CITCEA). Audio en castellà

Circuitos eléctricos de corriente continua - 3. Resolución de un problema de corriente continua por cálculo inverso

Accés obert
19 de maig 2021
Part 3 de la col·lecció de vídeos docents per a la resolució de problemes de càlcul en circuits elèctrics de corrent continu realitzada per Oriol Boix en el marc de difusió de les activitats del Centre d'Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments (CITCEA). Audio en castellà

Circuitos eléctricos de corriente continua - 2. Resolución de un problema de corriente continua por mallas de Kirchhoff

Accés obert
19 de maig 2021
Part 2 de la col·lecció de vídeos docents per a la resolució de problemes de càlcul en circuits elèctrics de corrent continu realitzada per Oriol Boix en el marc de difusió de les activitats del Centre d'Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments (CITCEA). Audio en castellà

Circuitos eléctricos de corriente continua - 1. Resolución de un problema de corriente continua por iteración de la ley de Ohm

Accés obert
19 de maig 2021
Part 1 de la col·lecció de vídeos docents per a la resolució de problemes de càlcul en circuits elèctrics de corrent continu realitzada per Oriol Boix en el marc de difusió de les activitats del Centre d'Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments (CITCEA). Audio en castellà

Circuits pneumàtics - 4. Màquina de mecanitzat

Accés obert
19 de maig 2021
Part 4 de la col·lecció de vídeos docents per al disseny de circuits pneumàtics realitzada per Oriol Boix en el marc de difusió de les activitats del Centre d'Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments (CITCEA). Audio en català i subtítols en castellà

Circuits pneumàtics - 3. Màquina de marcat

Accés obert
19 de maig 2021
Part 3 de la col·lecció de vídeos docents per al disseny de circuits pneumàtics realitzada per Oriol Boix en el marc de difusió de les activitats del Centre d'Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments (CITCEA). Audio en català i subtítols en castellà

Circuits pneumàtics - 2. Elevador de caixes

Accés obert
19 de maig 2021
Part 2 de la col·lecció de vídeos docents per al disseny de circuits pneumàtics realitzada per Oriol Boix en el marc de difusió de les activitats del Centre d'Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments (CITCEA). Audio en català i subtítols en castellà

Circuits pneumàtics - 1. Girador de caixes

Accés obert
19 de maig 2021
Part 1 de la col·lecció de vídeos docents per al disseny de circuits pneumàtics realitzada per Oriol Boix en el marc de difusió de les activitats del Centre d'Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments (CITCEA). Audio en català i subtítols en castellà

Pneumàtica - 5. Cicle de dos cilindres

Accés obert
19 de maig 2021
Part 5 de la col·lecció de vídeos docents per a l’estudi de sistemes pneumàtics realitzada per Oriol Boix en el marc de difusió de les activitats del Centre d'Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments (CITCEA). Audio en català i subtítols en castellà

Pneumàtica - 4. Cilindre a dues velocitats

Accés obert
19 de maig 2021
Part 4 de la col·lecció de vídeos docents per a l’estudi de sistemes pneumàtics realitzada per Oriol Boix en el marc de difusió de les activitats del Centre d'Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments (CITCEA). Audio en català i subtítols en castellà

Pneumàtica - 3. Moviment alternatiu

Accés obert
19 de maig 2021
Part 3 de la col·lecció de vídeos docents per a l’estudi de sistemes pneumàtics realitzada per Oriol Boix en el marc de difusió de les activitats del Centre d'Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments (CITCEA). Audio en català i subtítols en castellà

Pneumàtica - 2. Bloqueig d'un cilindre

Accés obert
19 de maig 2021
Part 2 de la col·lecció de vídeos docents per a l’estudi de sistemes pneumàtics realitzada per Oriol Boix en el marc de difusió de les activitats del Centre d'Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments (CITCEA). Audio en català i subtítols en castellà