Objectes multimèdia amb l’etiqueta: Centres docents

Resultats de la cerca

El teorema fundamental del cálculo. Curs Einstein (2004-2005)

Accés obert
12 de maig 2005
"¿Qué es la pendiente de una montaña? ¿Tiene velocidad el agua de un torrente?¿Puede medirse la superficie de una coliflor? ¿Cuál es la región plana de área menor dentro de la que es posible dar la vuelta a una aguja? ¿Acaso poseen dirección los vientos? A pesar de su apariencia sencilla, incluso ingenua, éstas y parecidas preguntas han estimulado en el pasado, y lo continúan aún haciendo, el desarrollo de profundas y bellas teorías..."

L'anàlisi factorial de correspondència: una eina per la literatura i la música medieval, una eina per la "performance". Curs Einstein (2004-2005)

Accés obert
4 de maig 2005
"L’anàlisi factorial de correspondències ha estat una eina molt útil alhora d’investigar els processos de construcció i composició de la lírica trobadoresca medieval. El programa estadístic -en concret SPAD.T- ha tractat d’una manera objectiva el lèxic dels textos sense diferenciar les paraules de contingut po ètic de les altres ..."

Sobre la constant cosmològica, l'energia del buit i les sèries divergents. Curs Einstein (2004-2005)

Accés obert
6 d’abr. 2005
"La constant cosmològica va ser considerada pel mateix Einstein com 'la burrada més gran de la seva vida' («die grösste Eselei meines Lebens»). Molt al contrari, la visió actual és que es tracta d’un terme del tot necessari per tal de poder explicar l’acceleració de l’expansió de l’Univers. Està inevitablement relacionada amb l’energia del buit quàntic, de la qual no es pot deslligar en els resultats observacionals: són dos termes que se sumen en el valor final..."

Problems and challenges in control theory for mechanical systems. Curs Einstein (2004-2005)

Accés obert
16 de març 2005
The topic of geometric control theory is one that makes use of significant mathematical sophistication. This is particularly so when one talks about geometric control theory for mechanical systems, since these systems themselves have a deep and interesting mathematical structure. In this talk, the basic problems of geometric control theory will be introduced. Mechanical examples will be used to illustrate that some of these problems in geometric control theory can be quite subtle and difficult"

Mathematical modelling of swimming-pool chlorination. Curs Einstein (2004-2005)

Accés obert
10 de març 2005
"The Swimming pools have chlorine (or sometimes ozone) added to them to prevent the build-up of organic pollutants from bathers. But what happens if the additives are not pumped around quickly enough or too many bathers enter the pool at once? In this presentation, we will build a simple mathematical model of this process and show how to calculate the critical parameters of the problem. The modelling involves nonlinear ordinary equations and the results are of interest to swimming pool pump manufacturers and to anyone who goes swimming!"

El problema dels deu Martinis. Curs Einstein (2004-2005)

Accés obert
9 de març 2005
"El problema dels 10 martinis fou plantejat el 1981 pel matemàtic Marc Kac i es pregunta per l'estructura cantoriana de l'espectre de l’operador «almost Mathieu» o de Harper. En aquesta xerrada exposarem les motivacions físiques d’aquest problema així com algunes de les tècniques matemàtiques que han portat recentment a la seva solució. Veurem com els diferents punts de vista sobre un mateix problema poden aportar una informació molt valuosa"

Genètica i geometria algebraica. Curs Einstein (2004-2005)

Accés obert
3 de març 2005
"... Les varietats algebraiques apareixen de manera natural en considerar models estadístics empleats en genòmica i filogenètica. Explicarem quina és la relació entre aquests models estadístics i la geometria algebraica. Veurem també com utilitzar aquestes varietats algebraiques per a recuperar les relacions ancestrals entre espècies, és a dir, recuperar l’arbre filogenètic".

Nudos, trenzas y criptología. Curs Einstein (2004-2005)

Accés obert
2 de març 2005
"Desde sus orígenes, en los años 20, la principal aplicación de los grupos de trenzas ha sido la teoría de nudos. En la actualidad aún se espera resolver importantes problemas --por ejemplo, encontrar un algoritmo suficientemente rápido para distinguir nudos-- usando grupos de trenzas. Pero en los últimos 6 años se ha descubierto una nueva y sorprendente aplicación de las trenzas: la criptografía...".

L'equació d'Einstein de la relativitat general i la seva relació amb l'equació d'ona. Jornada Einstein (Curs 2004-2005)

Accés obert
9 de febr. 2005
"La conferència tracta els punts següents: les nocions de relativitat especial a l’espai de Minkowski; els fonaments de la relativitat general i equació d’Einstein; la relació de l’equació d’Einstein amb l’equació d’ona clàssica; i breus pinzellades de la meva recerca personal en aquest camp".

Geometría de Lorentz : de lenguaje a herramienta básica en relatividad general. Jornada Einstein (Curs 2004-2005)

Accés obert
9 de febr. 2005
"Desde que Einstein extendió el espacio-tiempo de Lorentz-Minkowski a una variedad de Lorentz curvada para modelar campos gravitatorios no nulos, la Geometría de Lorentz, en su aspecto local, ha sido la herramienta fundamental en esta rama de la Física..."

Einstein y las teorías de campos unificados. Jornada Einstein (Curs 2004-2005)

Accés obert
9 de febr. 2005
La conferencia explica la unificació de la teoria del camp de la gravitació i la teoria de camp electromagnètic "Sería un gran paso adelante unificar en un simple esquema los campos gravitatorios y electromagnéticos. Sería un remate satisfactorio de la Época de la física teórica comenzada por Faraday y Maxwell" [Einstein, 1920].