Sèrie: EPICENTRE Podcast

22 de maig 2020

14. Activitats Condicionades

Accés obert
22 de maig 2020

26 de maig 2020

15. Atenea Exams

Accés obert
26 de maig 2020
La UPC ha reforçat el campus virtual ATENEA amb "ATENEA Exams", destinada exclusivament per dur
a terme exàmens. És una plataforma d'alt rendiment , independent del campus virtual ATENEA, amb una gran capacitat de treball simultani.