Sèrie: MOOC 5G

16 de des. 2020

Chapter 1: Why 5G?

Accés obert
16 de des. 2020
En aquest vídeo s'introdueixen els principals escenaris d'ús, requeriments i normativa del 5G.

Chapter 2: 5G Standardization

Accés obert
16 de des. 2020
Aquest vídeo parla dels estàndards de la tecnologia 5G

Chapter 3: Spectrum for 5G

Accés obert
16 de des. 2020
En aquest vídeo s'introdueix el concepte de l'espectre en el 5G

Chapter 4: The Backbone and 5G Network

Accés obert
16 de des. 2020
En aquest vídeo es mostra què hi ha al darrere de la columna vertebral del 5G

Chapter 5: Latency

Accés obert
16 de des. 2020
En aquest vídeo es mostra com la latència afecta a la qualitat de les connexions

Chapter 6: Fixed Network Technologies

Accés obert
16 de des. 2020
Aquest vídeo parla de les tecnologies de xarxa fixa per a xarxes 5G

Chapter 7: Impact of SDN/NFV in 5G

Accés obert
16 de des. 2020
Aquest vídeo explica l'impacte de les tecnologies SDN i NFV a les xarxes 5G

Chapter 8: Network Slicing and 5G

Accés obert
16 de des. 2020
Aquest vídeo explica com afecten els talls de xarxa a la tecnologia 5G

Chapter 9: 5G System Architecture

Accés obert
16 de des. 2020
Aquest vídeo pretén presentar les característiques principals de l'arquitectura del sistema 5G

Chapter 10: Next Generation Radio Access Network

Accés obert
16 de des. 2020
Aquest vídeo presenta les característiques principals de la nova generació de xarxa d'accés per ràdio

Chapter 11: 5G QoS Model

Accés obert
16 de des. 2020
Aquest vídeo pretén presentar els conceptes principals relacionats amb el com els serveis són lliurats a l'usuari amb el sistema 5G

Chapter 12: Cellular IoT

Accés obert
16 de des. 2020
Aquest vídeo introdueix el concepte "Cellular Internet of Things" (Cellular IoT)