Sèrie: Curs 0. Preparació per als estudis a la EEBE (EEBE)

29 de set. 2020

Tema 1 - Polinomis i trigonometria. División Polinomios

Accés obert
29 de set. 2020
Curs de matemàtiques

30 de març 2021

Tema 1 - Polinomis i trigonometria. Ejemplo Factorización

Accés obert
30 de març 2021
Curs de matemàtiques

29 de set. 2020

Tema 1 - Polinomis i trigonometria. Regla Ruffini

Accés obert
29 de set. 2020
Curs de matemàtiques

Tema 3 - Funcions elementals. Ejercicio 2.2 (a)

Accés obert
29 de set. 2020
Curs de matemàtiques

Tema 3 - Funcions elementals. Ejercicio 2.2 (b)

Accés obert
29 de set. 2020
Curs de matemàtiques

Tema 3 - Funcions elementals. Ejercicio 2.2 (c)

Accés obert
29 de set. 2020
Curs de matemàtiques

Tema 3 - Funcions elementals. Ejercicio 2.2 (d)

Accés obert
29 de set. 2020
Curs de matemàtiques

Tema 3 - Funcions elementals. Ejercicio 2.2 (e)

Accés obert
29 de set. 2020
Curs de matemàtiques

Tema 3 - Funcions elementals. Ejercicio 2.2 (f)

Accés obert
29 de set. 2020
Curs de matemàtiques

Tema 4 - Derivació de funcions. Ejercicio 2 (a)

Accés obert
29 de set. 2020
Curs de matemàtiques

Tema 4 - Derivació de funcions. Ejercicio 2 (j)

Accés obert
29 de set. 2020
Curs de matemàtiques