Sèrie: ETSAB. JIDA'15-Barcelona

25 de maig 2015

JIDA'15. Confronting Wicked Problems. Adapting Architectural Education to the new situation in Europe

Accés obert
25 de maig 2015
Ponència de Jordi Franquesa, Cap d'Estudis ETSAB.

JIDA'15. Ideas and works. The problematic duality of architecture

Accés obert
25 de maig 2015
Opening Lecture a càrrec de Tarald Lundevall, Partner in Snohetta, Professor AHO, TADPK

Comité organitzador JIDA:
Jordi Franquesa | Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori |
ETSAB-UPC ; Berta Bardí i Milà | Departament de Projectes Arquitectònics | ETSAV-UPC ;
Ricardo Devesa | Departament de Composició Arquitectònica | ETSAB-UPC;
Daniel García-Escudero | Departament de Projectes Arquitectònics | ETSAB-UPC;
Mariona Genis | Departament de Construccions Arquitectòniques | BAU; Carles Marcos | Departament de Projectes Arquitectònics | ETSAV-UPC; Joan Moreno | Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori | ETSAV-UPC; Judit Taberna | Departament d'Expressió gràfica i arquitectònica | ETSAB-UPC

JIDA'15. Teaching pratice-student work environment

Accés obert
25 de maig 2015
Presentació de J.R. Ruiz Checa, per JIDA'15: "Teaching pratice-student work environment". Introducció a càrrec de Jordi Franquesa, Cap d'estudis de l'ETSAB.

Comité organitzador JIDA:
Jordi Franquesa | Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori |
ETSAB-UPC ; Berta Bardí i Milà | Departament de Projectes Arquitectònics | ETSAV-UPC ;
Ricardo Devesa | Departament de Composició Arquitectònica | ETSAB-UPC;
Daniel García-Escudero | Departament de Projectes Arquitectònics | ETSAB-UPC;
Mariona Genis | Departament de Construccions Arquitectòniques | BAU; Carles Marcos | Departament de Projectes Arquitectònics | ETSAV-UPC; Joan Moreno | Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori | ETSAV-UPC; Judit Taberna | Departament d'Expressió gràfica i arquitectònica | ETSAB-UPC

JDA'15. E-learning and amres in Teaching Architecture

Accés obert
25 de maig 2015
Ponència d'Aleksandra Djukic, Dra arquitecta del Departament d'Urbanisme de l'Escola d'Arquitectura de la Universitat de Belgrad (Sèrbia)

Comité organitzador JIDA:
Jordi Franquesa | Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori |
ETSAB-UPC ; Berta Bardí i Milà | Departament de Projectes Arquitectònics | ETSAV-UPC ;
Ricardo Devesa | Departament de Composició Arquitectònica | ETSAB-UPC;
Daniel García-Escudero | Departament de Projectes Arquitectònics | ETSAB-UPC;
Mariona Genis | Departament de Construccions Arquitectòniques | BAU; Carles Marcos | Departament de Projectes Arquitectònics | ETSAV-UPC; Joan Moreno | Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori | ETSAV-UPC; Judit Taberna | Departament d'Expressió gràfica i arquitectònica | ETSAB-UPC

JIDA'15. Propedeutic course for a master on Technology in Architecture

Accés obert
25 de maig 2015
Ponència de Jaume Roset, Departament de Fisica Aplicada (ETSAB-UPC); G. Maria Rojas, Departament de Construccions Arquitectòniques (UPC); Adam Rybka Faculty of Civil and Environmental Engineering and Architecture, Rzeszow University of Technology.

Comité organitzador JIDA:
Jordi Franquesa | Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori |
ETSAB-UPC ; Berta Bardí i Milà | Departament de Projectes Arquitectònics | ETSAV-UPC ;
Ricardo Devesa | Departament de Composició Arquitectònica | ETSAB-UPC;
Daniel García-Escudero | Departament de Projectes Arquitectònics | ETSAB-UPC;
Mariona Genis | Departament de Construccions Arquitectòniques | BAU; Carles Marcos | Departament de Projectes Arquitectònics | ETSAV-UPC; Joan Moreno | Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori | ETSAV-UPC; Judit Taberna | Departament d'Expressió gràfica i arquitectònica | ETSAB-UPC

JIDA'15. A Visual tale of two cities: video as a Tool for representation through informal learning

Accés obert
25 de maig 2015
Ponència d'Ümran Topcu, Faculty of Architecture, and design Bau, Istanbul; Judit taberna, ETSAB-UPC; Karin Hofert, ETSAB-UPC.

Comité organitzador JIDA:
Jordi Franquesa | Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori |
ETSAB-UPC ; Berta Bardí i Milà | Departament de Projectes Arquitectònics | ETSAV-UPC ;
Ricardo Devesa | Departament de Composició Arquitectònica | ETSAB-UPC;
Daniel García-Escudero | Departament de Projectes Arquitectònics | ETSAB-UPC;
Mariona Genis | Departament de Construccions Arquitectòniques | BAU; Carles Marcos | Departament de Projectes Arquitectònics | ETSAV-UPC; Joan Moreno | Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori | ETSAV-UPC; Judit Taberna | Departament d'Expressió gràfica i arquitectònica | ETSAB-UPC

26 d’oct. 2015

JIDA'15. Research on Prototypes

Accés obert
26 d’oct. 2015
Comité organitzador JIDA: Jordi Franquesa | Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori | ETSAB-UPC ; Berta Bardí i Milà | Departament de Projectes Arquitectònics | ETSAV-UPC ; Ricardo Devesa | Departament de Composició Arquitectònica | ETSAB-UPC; Daniel García-Escudero | Departament de Projectes Arquitectònics | ETSAB-UPC; Mariona Genis | Departament de Construccions Arquitectòniques | BAU; Carles Marcos | Departament de Projectes Arquitectònics | ETSAV-UPC; Joan Moreno | Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori | ETSAV-UPC; Judit Taberna | Departament d'Expressió gràfica i arquitectònica | ETSAB-UPC

Ponència de Jaime Coll, PA-ETSAB per a JIDA' 2015. Presentat per Jordi Franquesa, DUOT-ETSAB I Cap d'Estudis de l'Escola.

26 de maig 2015

JIDA'15. History … never repeat yourself!

Accés obert
26 de maig 2015
Ponència d' A.M.Ismail pel Field A.2 Teaching Practice - Innovative Pedagogical Practices

JIDA'15. Obituario de la casa: la vivienda como experiencia

Accés obert
26 de maig 2015
Ponència de José del Carmen Palacios per Field A.2 Teaching practice - Innovative Pedagogical practices

JIDA'15. El ejemplo da la Regla: máquinas de sentido en la docencia de proyectos

Accés obert
26 de maig 2015
Ponència de José Vela pel Field A.2 Teaching practice - Innovative Pedagogical practices

JIDA'15. Sostenibilidad y otras demandas contra-intuitivas de la pedagogía de la creatividad

Accés obert
26 de maig 2015
Ponència de Nieves Mestre i Eduardo Roig per Workshop JIDA.

26 d’oct. 2015

JIDA'15. Debate and conclusions about Innovative Pedagogical Practices. (Tuesday 26)

Accés obert
26 d’oct. 2015
Comité organitzador JIDA: Jordi Franquesa | Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori | ETSAB-UPC ; Berta Bardí i Milà | Departament de Projectes Arquitectònics | ETSAV-UPC ; Ricardo Devesa | Departament de Composició Arquitectònica | ETSAB-UPC; Daniel García-Escudero | Departament de Projectes Arquitectònics | ETSAB-UPC; Mariona Genis | Departament de Construccions Arquitectòniques | BAU; Carles Marcos | Departament de Projectes Arquitectònics | ETSAV-UPC; Joan Moreno | Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori | ETSAV-UPC; Judit Taberna | Departament d'Expressió gràfica i arquitectònica | ETSAB-UPC