Sèrie: Càlcul numèric - Equacions diferencials (EEBE)

23 de maig 2020

2 – Cero de funciones reales de variable real. 01 Introducción

Accés obert
23 de maig 2020
Vídeos docents de l'assignatura Càlcul (Q2) a l'Escola d'Enginyeria Barcelona de Est

2 – Cero de funciones reales de variable real. 02 Bisec

Accés obert
23 de maig 2020
Vídeos docents de l'assignatura Càlcul (Q2) a l'Escola d'Enginyeria Barcelona de Est

2 – Cero de funciones reales de variable real. 03 Newton

Accés obert
23 de maig 2020
Vídeos docents de l'assignatura Càlcul (Q2) a l'Escola d'Enginyeria Barcelona de Est

2 – Cero de funciones reales de variable real. 04 Secante

Accés obert
23 de maig 2020
Vídeos docents de l'assignatura Càlcul (Q2) a l'Escola d'Enginyeria Barcelona de Est

3 – Interpolación y aproximación de funciones. 01 Introducción

Accés obert
23 de maig 2020
Vídeos docents de l'assignatura Càlcul (Q2) a l'Escola d'Enginyeria Barcelona de Est

3 – Interpolación y aproximación de funciones. 02 Vandermonde

Accés obert
23 de maig 2020
Vídeos docents de l'assignatura Càlcul (Q2) a l'Escola d'Enginyeria Barcelona de Est

3 – Interpolación y aproximación de funciones. 03 Lagrange

Accés obert
23 de maig 2020
Vídeos docents de l'assignatura Càlcul (Q2) a l'Escola d'Enginyeria Barcelona de Est

3 – Interpolación y aproximación de funciones. 04 Mínimos Cuadrados

Accés obert
23 de maig 2020
Vídeos docents de l'assignatura Càlcul (Q2) a l'Escola d'Enginyeria Barcelona de Est

3 – Interpolación y aproximación de funciones. 05 Interpolación y Aproximación Funciones

Accés obert
23 de maig 2020
Vídeos docents de l'assignatura Càlcul (Q2) a l'Escola d'Enginyeria Barcelona de Est

3 – Interpolación y aproximación de funciones. 06 Interpolación y Aproximación Funciones II

Accés obert
23 de maig 2020
Vídeos docents de l'assignatura Càlcul (Q2) a l'Escola d'Enginyeria Barcelona de Est

4 – Integración numérica. 01 Introducción

Accés obert
23 de maig 2020
Vídeos docents de l'assignatura Càlcul (Q2) a l'Escola d'Enginyeria Barcelona de Est

4 – Integración numérica. 02 Rectangular

Accés obert
23 de maig 2020
Vídeos docents de l'assignatura Càlcul (Q2) a l'Escola d'Enginyeria Barcelona de Est