Objectes multimèdia amb l’etiqueta: Comunicacions mòbils

Resultats de la cerca

Chapter 15: 5G Network Management

Accés obert
16 de des. 2020
Aquest vídeo parla de l'administració de les xarxes 5G

Chapter 14: Industrial/Private Networks

Accés obert
16 de des. 2020
Aquest vídeo explica l'aplicació de tecnologia 5G a les xarxes d'ús privat

Chapter 2: 5G Standardization

Accés obert
16 de des. 2020
Aquest vídeo parla dels estàndards de la tecnologia 5G

Chapter 20: Enabling Radio Technologies II

Accés obert
16 de des. 2020
Aquest vídeo fa revisió de conceptes importants de la tecnologia 5G NR

Chapter 19: Enabling Radio Technologies I

Accés obert
16 de des. 2020
Aquest vídeo parla de tecnologies dissenyades per al 5G

Chapter 18: Access and Channel Sounding

Accés obert
16 de des. 2020
Aquest vídeo explica el sondeig de canals per a la transmissió de dades en 5G.

Chapter 17: Flexible Transmission Framework

Accés obert
16 de des. 2020
Aquest vídeo parla del disseny de les senyals transmeses en 5G NR

Chapter 16: 5G Challenges for the Wireless Access

Accés obert
16 de des. 2020
Aquest vídeo parla dels reptes de la tecnologia 5G en l'accés sense fils

Chapter 7: Impact of SDN/NFV in 5G

Accés obert
16 de des. 2020
Aquest vídeo explica l'impacte de les tecnologies SDN i NFV a les xarxes 5G

Chapter 6: Fixed Network Technologies

Accés obert
16 de des. 2020
Aquest vídeo parla de les tecnologies de xarxa fixa per a xarxes 5G

Chapter 3: Spectrum for 5G

Accés obert
16 de des. 2020
En aquest vídeo s'introdueix el concepte de l'espectre en el 5G

Chapter 13: Cellular V2X

Accés obert
16 de des. 2020
Aquest vídeo pretén introduir el concepte de Cellular Vehicle-to-Everything (V2X)