Objectes multimèdia amb l’etiqueta: Enginyeria de la telecomunicació general

Resultats de la cerca

Harry Potter i la mitologia clàssica

Accés obert
27 d’abr. 2010

Satèl·lits per estudiar el canvi climàtic?

Accés obert
6 d’abr. 2010
Alessandra Monerris creu que una persona que es vulgui dedicar a la recerca ha de tenir una sèrie d'habilitats i competències: "constància, perseverança, capacitat de síntesi i treball en equip, ment oberta, ganes de qüestionar-se el perquè de moltes coses, però alhora independència i iniciativa!".

El 2 de novembre de 2009, l'Agència Espacial Europea ha posat en òrbita el satèl·lit SMOS (Soil Moisture and Ocean Salinity). A la missió, la primera liderada per l'Estat espanyol, que permetrà fer prediccions més precises sobre el canvi climàtic, hi ha participat el grup que lidera l'investigador Adriano Camps, del Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions. L'Alessandra ha defensat la seva tesi doctoral dins el marc de les activitats prèvies del llançament del satèl·lit. Actualment és directora de SMOS Barcelona Expert Centre (SMOS-BEC).

Satellites to study climate change?

Accés obert
6 d’abr. 2010
Alessandra Monerris thinks that research requires a series of skills and abilities: ‘dedication, perseverance, the ability to synthesise information, the capacity to work as part of a team, an open mind, a willingness to wonder why things are the way they are, not to mention independence and initiative!’

On 2 November 2009, the European Space Agency launched the Soil Moisture and Ocean Salinity (SMOS) satellite. The group led by researcher Adriano Camps, from the UPC’s Department of Signal Theory and Communications, participated in the mission, which was the first to be led by Spain and will enable more precise forecasts regarding climate change. Monerris defended her doctoral thesis within the framework of the activities leading up to the satellite launching. She is currently the director of the SMOS Barcelona Expert Centre (SMOS-BEC).

¿Satélites para estudiar el cambio climático?

Accés obert
6 d’abr. 2010
Alessandra Monerris cree que una persona que quiera dedicarse a la investigación debe tener una serie de habilidades y competencias: "constancia, perseverancia, capacidad de sintesís y trabajo en equipo, mente abierta, ganas de cuestionarse el porqué de muchas cosas, pero a la vez independencia e iniciativa".

El 2 de noviembre de 2009, la Agencia Espacial Europea ha puesto en órbita el satélite SMOS (Soil Moisture and Ocean Salinity). En la misión, la primera liderada por el Estado español, que permitirá hacer predicciones más precisas sobre el cambio climático, ha participado el grupo que lidera el investigador Adriano Camps, del Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones. Alessandra ha defendido su tesis doctoral en el marco de las actividades previas al lanzamiento del satélite. Actualmente es directora de SMOS Barcelona Expert Centre (SMOS-BEC).

Les matemàtiques i la vida

Accés obert
1 d’abr. 2010

Introducció al mon del treball

Accés obert
22 de març 2010

Identital digital a la UPC

Accés obert
19 de nov. 2009

Baetulo XXI, és possible una colònia humana al planeta Mart?

Accés obert
13 de nov. 2009
Baetulo XXI és una iniciativa per apropar la universitat a l'estudiantat amb habilitats per a la ciència i la tecnologia, tot desenvolupat a les aules i laboratoris del Campus del Baix Llobregat de la UPC. La iniciativa va ser desenvolupada íntegrament a la universitat i dirigida per professorat de secundària i universitari. El grup d'estudiants estava format per grups de nois i noies dels instituts d'educació de Castelldefels. El professorat dels centres els van seleccionar per les seves habilitats matemàtiques, físiques, químiques i informàtiques i per tenir curiosistat científica. La voluntat era que aquets nois i noies gaudissin d'una estada en un campus universitari. A tots ells moltes gràcies per la seva participació!

Factura electrónica

Accés obert
13 de juny 2009
Vídeo elaborat a la Biblioteca del Campus del Baix Llobregat

Secure SOA

Accés obert
11 de juny 2009
Vídeo elaborat a la Biblioteca del Campus del Baix Llobregat