Objectes multimèdia amb l’etiqueta: Energies

Resultats de la cerca

Les centrals nuclears

Accés obert
14 de des. 2010
La fissió de l’urani produeix milions de vegades més energia que la combustió del
carbó, petroli o gas, però, a canvi, hem de pagar un preu: els residus d’aquesta reacció
són radioactius.
Estiguem a favor o en contra de l’energia nuclear, tots desitgem que sigui segura.
La xerrada tracta del fonament físic de com funcionen les actuals centrals nuclears
(projecció d'un vídeo), el cicle del combustible nuclear i les futures generacions dels reactors nuclears.

2a Jornada STEP

Accés obert
1 de des. 2010
Segona sessió de la 2a Jornada STEP

2a Jornada STEP

Accés obert
1 de des. 2010

Fuita de petroli controlada?

Accés obert
7 de juny 2010
Set setmanes després de l’explosió i l’enfonsament de la plataforma petroliera Deepwater Horizon de l’empresa BP, en aigües del Golf de Mèxic, la fuita de petroli ha estat controlada només parcialment. El nou sistema encara no permet la recollida de tot el cru que s’està vessant. L’explosió va costar la vida a onze treballadors i està provocant un desastre mediambiental de gran magnitud.

El darrer intent per frenar el vessament ha consistit en la instal·lació d’una campana o tapa sobre el pou que permet conduir el petroli fins a un vaixell contenidor. Des del passat 20 d’abril, s’estima que el pou vessa diàriament entre 12.000 i 19.000 barrils de cru, és a dir, de dos a tres milions de litres van al mar cada dia, mentre que el nou sistema té una capacitat de recollida màxima de 15.000 barrils.

La solució definitiva a la fuita pot durar fins a l’agost, quan s’acabaran els dos pous alternatius que s’estan perforant al fons marí. Més enllà d’aturar la fuita, s’estan realitzant actuacions de recollida i neteja de la immensa marea negra, tal i com ens explica Santiago Ordás, professor i investigador del Departament de Ciència i Enginyeria Nàutiques.

SUNWIND 2010

Accés obert
19 de maig 2010
La jornada SUNWIND 2010, organitzada pel grup de Tecnologia de Fabricació de la UPC al Campus de Terrassa, aplega investigadors de referència internacional de la UPC en l’àmbit de les energies renovables i responsables de les empreses més importants d’aquest sector. Aquesta jornada s’emmarca dins l’European Solar Days i del Global Wind Day.

Algoritmes per millorar el transport de mercaderies?

Accés obert
6 de maig 2010
Per a Miquel Estrada la dedicació en recerca a Espanya "és es bona part vocacional i és imprescindible la constància, la responsabilitat i el domini d'idiomes".

És Enginyer de Camins, Canals i per la UPC i doctor en Enginyeria Civil. La seva tesi doctoral sobre la distribució de mercaderies en empreses de missatgeria va guanyar el V Premi Abertis. Actualment, les seves línies de recerca són la logística i l'anàlisi d'operacions en sistemes de transport públic al Centre d'Innovació del TransportObre en finestra nova.

En el transport de mercaderies, bàsicament la principal mercaderia que es transporta és aire. Per què? Perquè els camions, els vehicles, van gairebé buits. És molt difícil arribar a un factor d'ocupació d'un camió bastant alt. El disseny d'una xarxa de distribució de missatgeria o de qualsevol tipus de mercaderia és un problema d'optimització combinatòria, un problema d'elevada complexitat. Vaig desenvolupar un mètode, un algoritme metaheurístic per optimitzar les rutes d¡'aquests vehicles, amb un origen i una destinació determinats, justament per incrementar el factor d'ocupació dels vehicles.

Avions elèctrics?

Accés obert
6 de maig 2010
Quan va decidir fer el doctorat, Miguel Delgado va escriure una llista amb els arguments per al 'sí' i els arguments per al 'no'. Veia en el doctorat la possibilitat de tenir més temps per aprendre, però també era conscient de la manca d'estabilitat laboral que comportava. Ara reconeix que en aquell moment no va tenir en compte un factor que ara considera imprescindible: "el contacte amb l'empresa".

Va entrar en contacte amb el projecte europeu MOET, arran d'una beca de col·laboració quan encara estudiava. Aquest projecte, liderat per l'empresa Airbus, aconseguirà millorar l'arquitectura interna dels avions perquè perdin pes, estalviïn combustible, siguin més segurs i, en definitiva, contaminin menys.

En aquest projecte, dirigit pels investigadors Juan Antonio Ortega i José Luis Romeral, la Politècnica s'encarrega de diagnosticar el funcionament del motor que fa moure els alerons de l'aparell. La novetat és que aquest motor, que habitualment funciona amb un sistema hidràulic, es basarà en un sistema electromecànic.

Electric airplanes?

Accés obert
6 de maig 2010
When deciding whether or not to do a PhD, Miguel Delgado drew up a list of pros and cons. He saw pursuing a PhD as a means of having more time to learn, but he was also aware of the lack of professional stability it entailed. Looking back, he realises that at the time he did not take into account one factor that he now considers crucial: ‘contact with industry’.

He first began to work on the EU’s MOET project as a result of a collaboration grant he received when he was still a student. The project, led by the company Airbus, seeks to improve the internal architecture of airplanes in order to make them lighter, safer, more fuel-efficient and less polluting.

Within the framework of the project, which is overseen by researchers Juan Antonio Ortega and José Luis Romeral, the UPC is responsible for diagnosing how the motor that moves an airplane’s ailerons works. The new version of this motor, which has traditionally been based on a hydraulic system, will use an electromechanical system instead.

¿Algoritmos para mejorar el transporte de mercancías?

Accés obert
6 de maig 2010
Para Miquel Estrada dedicarse a la investigación en España “es en buena parte vocacional y es imprescindible la constancia, la responsabilidad y el dominio de idiomas”.

Es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la UPC y doctor en Ingeniería Civil. Su tesis doctoral sobre la distribución de mercancías en empresas de mensajería ganó el V Premio de Abertis. Actualmente, sus líneas de investigación son la logística y el análisi de operaciones en sistemas de transporte público en el Centro de Innovación del Transporte.

En el transporte de mercancías, básicamente la principal mercancía que se transporta es aire. ¿Por qué? Porque los camiones van prácticamente vacios. Es muy difícil llegar a un factor de ocupación de un camión bastante alto. El diseño de una red de distribución de mensajería o de cualquier tipo de mercancía es un problema de optimización combinatoria, un problema de elevada complejidad. Desarrollé un método, una algoritmo metaheurístico, para optimizar las rutas de este vehículos, con un origen y un destino determinados, precisamente para incrementar el factor de ocupación de los vehículos.

La Física al Laboratori: "Rendiment d’un calorímetre elèctric” (PRIMERA PART)

Accés obert
20 de des. 2009
Vídeo docent on s'explica el rendiment o eficiència de la transformació de l’energia elèctrica en energia tèrmica utilitzant un calorímetre elèctric amb resistències connectades en sèrie i una breu introducció teòrica a través d’una filmació que planteja una pràctica al Laboratori de Física Aplicada. Primera part.
Projecte subvencionat per la Universitat Politècnica de Catalunya en la Convocatòria d'ajuts per a la millora de la docència 2008.

La Física al Laboratori: "Rendiment d’un calorímetre elèctric” (SEGONA PART)

Accés obert
20 de des. 2009
Vídeo docent on s'explica el rendiment o eficiència de la transformació de l’energia elèctrica en energia tèrmica utilitzant un calorímetre elèctric amb les resistències connectades en paral·lel a través d’una filmació que planteja una pràctica al Laboratori de Física Aplicada. Segona part.
Projecte subvencionat per la Universitat Politècnica de Catalunya en la Convocatòria d'ajuts per a la millora de la docència 2008.

La Física al Laboratori: "El col·lector solar”

Accés obert
20 de des. 2009
Vídeo docent on s'explica el rendiment o eficiència de les instal·lacions d’energia solar tèrmica i com calcular el rendiment dels col·lectors solars a través d’una filmació que planteja una pràctica al Laboratori de Física Aplicada.
Projecte subvencionat per la Universitat Politècnica de Catalunya en la Convocatòria d'ajuts per a la millora de la docència 2008.