Objectes multimèdia amb l’etiqueta: Matemàtiques i estadística general

Resultats de la cerca

Einstein, mestre de la física estadística. Curs Einstein (2004-2005)

Accés obert
18 de maig 2005
"La termodinàmica entusiasmà Einstein des de la seva època d’estudiant. El seu primer article va ser dedicat a termodinàmica de membranes. El seu tercer article (1902), a l’estudi de les fluctuacions entorn de l’equilibri termodinàmic. Aquest interès és essencial per comprendre tres dels seus cinc cèlebres articles de 1905, el de la superació de la frontera entre corpuscle i radiació (efecte fotoelèctric), el del moviment brownià, i la tesi doctoral sobre la grandària dels àtoms. El 1907, el seu estudi de la calor específica dels sòlids manifestà que la teoria quàntica no era exclusiva de la llum, ..."

Sobre la constant cosmològica, l'energia del buit i les sèries divergents. Curs Einstein (2004-2005)

Accés obert
6 d’abr. 2005
"La constant cosmològica va ser considerada pel mateix Einstein com 'la burrada més gran de la seva vida' («die grösste Eselei meines Lebens»). Molt al contrari, la visió actual és que es tracta d’un terme del tot necessari per tal de poder explicar l’acceleració de l’expansió de l’Univers. Està inevitablement relacionada amb l’energia del buit quàntic, de la qual no es pot deslligar en els resultats observacionals: són dos termes que se sumen en el valor final..."

Nudos, trenzas y criptología. Curs Einstein (2004-2005)

Accés obert
2 de març 2005
"Desde sus orígenes, en los años 20, la principal aplicación de los grupos de trenzas ha sido la teoría de nudos. En la actualidad aún se espera resolver importantes problemas --por ejemplo, encontrar un algoritmo suficientemente rápido para distinguir nudos-- usando grupos de trenzas. Pero en los últimos 6 años se ha descubierto una nueva y sorprendente aplicación de las trenzas: la criptografía...".

Einstein y las teorías de campos unificados. Jornada Einstein (Curs 2004-2005)

Accés obert
9 de febr. 2005
La conferencia explica la unificació de la teoria del camp de la gravitació i la teoria de camp electromagnètic "Sería un gran paso adelante unificar en un simple esquema los campos gravitatorios y electromagnéticos. Sería un remate satisfactorio de la Época de la física teórica comenzada por Faraday y Maxwell" [Einstein, 1920].

L'equació d'Einstein de la relativitat general i la seva relació amb l'equació d'ona. Jornada Einstein (Curs 2004-2005)

Accés obert
9 de febr. 2005
"La conferència tracta els punts següents: les nocions de relativitat especial a l’espai de Minkowski; els fonaments de la relativitat general i equació d’Einstein; la relació de l’equació d’Einstein amb l’equació d’ona clàssica; i breus pinzellades de la meva recerca personal en aquest camp".

Einstein, divulgador científic. Curs Einstein (2004-2005)

Accés obert
10 de nov. 2004
Presentació de l'obra de divulgació d'Einstein: Vom Relativitäts-prinzip (26-4-1914); Die Relativitätstheorie (1915); Sobre la teoria de la relativitat especial i general (1917); My theory (28-11-1919); The Meaning of Relativity (1921); L'evolució de la física (1938); Mi visión del mundo (1934); Mis ideas y opiniones (1954)

Música i matemàtiques. Curs Einstein (2004-2005)

Accés obert
10 de nov. 2004
Conferències: dimecres a l'FME

Einstein : física, enginyeria i matemàtiques. Lliçó inaugural Curs Einstein (2004-2005)

Accés obert
15 de set. 2004
"L’any 2005 fou declarat Any Mundial de la Física. Coincideix amb el centenari de publicacions d’Albert Einstein sobre el moviment brownià, sobre els quanta de llum i sobre relativitat especial. Les idees d’Einstein publicades fa un segle van canviar per sempre la manera d’entendre la física..."

ALEs no presencials de matemàtiques. Jornada de docència de matemàtiques a l'FME (29-juny-2004)

Accés obert
29 de juny 2004
"La nostra primera experiència en l’ensenyament de Matemàtiques, utilitzant un sistema de càlcul simbòlic, es va realitzar l’any 1995 amb els Laboratoris d’Anàlisi Matemàtica de fase de selecció de la Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB). (...) Totes aquestes experiències, ...ens va portat a elaborar i oferir una assignatura de lliure elecció en el campus virtual Intercampus, anomenada Docència de les Matemàtiques amb Laboratoris Virtuals (DMLV)..."

Eina per al disseny i correcció d'exàmens de tipus test. Jornada de docència de matemàtiques a l'FME (29-juny-2004)

Accés obert
29 de juny 2004
"...presentamos una aplicación del clásico criptosistema knapsack al diseño de exámenes de tipo test. Una de las ventajas frente a un test tradicional es que posibilita la prevención y detección del fraude por copia, durante la realización del examen. El sistema permite al alumno obtener su calificación inmediatamente después del examen, así como liberar al profesor de la corrección del examen..."

Eina virtual per l'autoaprenentatge de les matemàtiques. Jornada de docència de matemàtiques a l'FME (29-juny-2004)

Accés obert
29 de juny 2004
Comunicació presentada en el marcs de la Jornada de Docència de les matemàtiques a la FME : experiències en l'ús de les TIC

Entorno web para la resolución de ejercicios numéricos individualizados. Jornada de docència de matemàtiques a l'FME (29-juny-2004)

Accés obert
29 de juny 2004
Comunicació presentada en el marcs de la Jornada de Docència de les matemàtiques a la FME : experiències en l'ús de les TIC.