Objectes multimèdia amb l’etiqueta: Edificació

Resultats de la cerca

Exemple 5 – Solar del carrer Joan Miró, 5. Barcelona

Accés obert
14 de set. 2009
Cinquè exemple de la sèrie de construcció sota rasant a diferents solars de Barcelona.

Acte acadèmic de lliurament de diplomes i premis del curs acadèmic 2008-2009

Accés obert
1 de jul. 2009
Lliurament de diplomes als titulats del curs acadèmic 2008-2009 de l’EPSEB.
A l’acte assistiran la Sra. Núria Pedrals i Pugés, directora general de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge del Dept. de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, el Sr. Josep Casanovas García, Vicerector de Política Universitària de la UPC (s'excusa malgrat haver sigut convidat) i els Presidents dels Col·legis Professionals.

Acte acadèmic de lliurament de diplomes dels titulats del curs 2007-2008 i lliurament dels premis als millors PFC's del curs 2008-2009

Accés obert
30 de juny 2009
Acte acadèmic de lliurament de diplomes dels titulats del curs 2007-2008 i lliurament dels premis als millors PFC's del curs 2008-2009. Presideixen la taula: Francesc Jordana Riba (director de l'EPSEB); Vice-rector de Política Acadèmica; Amadeo Llopart Egea, Sotsdirector d'Organització, Planificació i Segon Cicle; Joaquin Osorio President de Construccions PAI; Joan Carles Batanés i Subirana en representació de Maria Rosa Remolà i Ferrer presidenta del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona; i Jordi Martínez, president del Col·legi d'Enginyers Tècnics en Topografia de Catalunya.

Survival Analysis Techniques Applied to Building Maintenence

Accés obert
27 de maig 2009
This contribution has two main objectives: On the one hand, we want to introduce survival analysis techniques for use in building maintenance and, on the other hand, to apply this methodology to analyzing a large building stock in order to obtain information for maintenance strategies and/or prevention policies.
Similar to technical systems, buildings and their elements are also subject to aging. They age even faster when they are exposed to external (sometimes extreme) weather conditions. In this paper we are particularly interested in describing the time to the event when the event of interest is some damage (or level of degradation) on the building façade which can represent some risk for people (inside or outside the building). For the time being, building follow-up is based on inspections. Data coming from building inspections is always inaccurate, but censored, due to the fact that, at each inspection time, the event of
interest has already happened, or not yet happened. We have adapted the existing methodology for fields like medicine, biology, industrial engineering or event history analysis, and we have implemented in SPLUS®, by Insightful®, the routines for a numerical and graphical systematic analysis.
The potential of this proposal is illustrated with its application to a real dataset. We have been collecting data for years from all the buildings façades in Hospitalet de Llobregat, the second most populous city in Catalonia (Spain). More than 10,000 buildings have been inspected and an exhaustive checklist has been completed for each one. The analysis of the results allows technicians to detect different zones and levels of intervention to be applied in the city.

L’Institut d’Estadística i Matemàtica Aplicada a l’Edificació (IEMAE) recull propostes en el sector de l’edificació sostenible de professors de diferents departaments de l’EPSEB de forma transversal i en aquest context dinamitza i dóna suport a l’activitat dels seus membres en l’àrea de l’Estadística i Matemàtica Aplicada orientades a noves metodologies i les seves aplicacions. Dins del Seminari de l'Institut trobem l'exposició en català a càrrec del Carles Serrat i Pié professor del departament de Matemàtica Aplicada I (EPSEB-UPC).

Cadastre i registre de la propietat: la seva coordinació i rellevància en l’ordre de les dades físiques i titularitats jurídiques

Accés obert
27 de maig 2009
El coordinador de la conferència és José Mª Cacho Herrero, professor del departament d’Organització d’Empreses de la UPC i el ponent és Ángel Serrano de Nicolás, notari de Barcelona.

Casa Vicens (1885 – 1900)

Accés obert
1 de maig 2009
Classe impartida dins l'assignatura optativa del Grau en Enginyeria de l'Edificació "L'obra de Gaudí: anàlisi i processos" el curs 2010-2011.

Casa Vicens fou un dels primers encàrrecs fets a Gaudí, ja que anteriorment la seva tasca professional s'havia emmarcat en el recolzament a altres arquitectes com a delineant. Sobre aquesta obra, començada al 1882 es parla de la ubicació, la tècnica de la reixa "del abanico", arquitectura neomudèjar, així com de la utilització de la ceràmica, el maó i la fusteria.

Cooperativa Mataronense (1876 – 1882). El Palau Güell (1886-1888)

Accés obert
1 de maig 2009
Classe impartida dins l'assignatura optativa del Grau en Enginyeria d'Edificació "L'obra de Gaudí: anàlisi i processos" el curs 2010-2011

La cooperativa Mataronense se instala en Mataró por temas de costos. Debido a la escasez de recursos para el proyecto contratan a Gaudí quién en esos momentos estaba adelantando sus estudios. La cooperativa es la única obra que hace Gaudí para los obreros. La nueva fábrica se inauguró en 1876, proyecto del ingeniero Brunet, Gaudí realizó el proyecto de urbanización de la obra mataronense, en 1881. Gaudí proyecta la nave general de la cooperativa, la cual constaría de la fábrica, edificio social, sala de actos y unas 30 casas aunque sólo se construirían dos. También proyecta la nave del blanqueo al lado de la chimenea.
Gaudí va construir el Palau Güell per encàrrec d’Eusebi Güell (Barcelona, 1846-1918), que va voler fer la seva nova llar a Barcelona, al carrer Nou de la Rambla. De fet, el Palau Güell és l’únic edifici que Gaudí va acabar del tot i que després no ha sofert modificacions essencials. És un dels edificis més comunicatius de Gaudí, una arquitectura d’una complexa eloqüència.

“Obres menors” de Gaudí a Barcelona

Accés obert
1 de maig 2009
Classe impartida dins l'assignatura optativa del Grau en Enginyeria de l'Edificació "L'obra de Gaudí: anàlisi i processos" el curs 2010-2011. Es parla de obres menors realitzades per Antoni Gaudí com fanals, fonts, pèrgoles, el pabelló del Parc de la Ciutadella, la Casa Calvet o d'obres que realitzà fora de Barcelona ciutat, entre d'altres.

Acte de lliurament dels Premis Edificació Club DIR 2009

Accés obert
28 d’abr. 2009
Acte de lliurament de premis d'edificació de l'Associació Club DIR, de l'edició de 2009 a Barcelona. El lema de l'edició és "construint un món sostenible". Presideix la taula: Sr. Eloy Urbón, Sra. Teresa Rovira Llobera, Sr. Francesc Jordana i Riba,
la Sra. Núria Pedrals Pugès i el Sr. Juan Carlos Cerrato.

El scheduling en la gestió de projectes

Accés obert
15 d’abr. 2009
Aquesta conferència es troba dins del Seminari de l’Institut d’Estadística i Matemàtica Aplicada a l’Edificació.

Can Ricart : memòria i projecte

Accés obert
7 d’abr. 2009
Conferència de l’assignatura de Projectes. Professor responsable Joan Curós

L'acústica a l'arquitectura

Accés obert
6 d’abr. 2009
Conferència de l’assignatura de Projectes. Professor responsable Joan Curós