Objectes multimèdia amb l’etiqueta: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona

Resultats de la cerca

X Jornades de EG. Construcció de la L9 a Barcelona

Accés obert
17 de març 2011
A càrrec de la Dra. Alessandra Di Mariano.Investigadora del Departament d'Enginyeria del Terreny de l'ETSECCPB.
Per desè any consecutiu la Delegació d'alumnes d'Enginyeria Geològica amb el suport de l'ETSECCPB i de la Facultat de Geologia, organitza les Jornades d'Enginyeria Geològica.
Aquest any les jornades d'Enginyeria Geològica pretenen acostar els estudiants a diversos mons de l'entorn de l'enginyer/a geòleg/geòloga.
L'Enginyeria Geològica són uns estudis transversals amb molts àmbits d'actuació possibles, per aixó ens ha semblat important convidar a professionals que treballen en diferents àmbits per explicar-nos a què es dediquen.
Des de la DAEG volem agraïr la participació i l'esforç dels professors, ponents, estudiants i participants que han fet possible aquestes X Jornades d'Enginyeria Geològica.

X Jornades de EG. Associació d'Enginyers Sense Fronteres (AESF)

Accés obert
17 de març 2011
A càrrec de la tècnica de projectes Susana Agüera.
Per desè any consecutiu la Delegació d'alumnes d'Enginyeria Geològica amb el suport de l'ETSECCPB i de la Facultat de Geologia, organitza les Jornades d'Enginyeria Geològica.
Aquest any les jornades d'Enginyeria Geològica pretenen acostar els estudiants a diversos mons de l'entorn de l'enginyer/a geòleg/geòloga.
L'Enginyeria Geològica són uns estudis transversals amb molts àmbits d'actuació possibles, per aixó ens ha semblat important convidar a professionals que treballen en diferents àmbits per explicar-nos a què es dediquen.
Des de la DAEG volem agraïr la participació i l'esforç dels professors, ponents, estudiants i participants que han fet possible aquestes X Jornades d'Enginyeria Geològica.

X Jornades de EG. Present i futur dels combustibles fòssils.

Accés obert
17 de març 2011
A càrrec del Dr. Mariano Marzo. Catedràtic del Departament d'Estratigrafia,Paleontologia i Geociències Marines de la Facultad de Geologia.
Per desè any consecutiu la Delegació d'alumnes d'Enginyeria Geològica amb el suport de l'ETSECCPB i de la Facultat de Geologia, organitza les Jornades d'Enginyeria Geològica.
Aquest any les jornades d'Enginyeria Geològica pretenen acostar els estudiants a diversos mons de l'entorn de l'enginyer/a geòleg/geòloga.
L'Enginyeria Geològica són uns estudis transversals amb molts àmbits d'actuació possibles, per aixó ens ha semblat important convidar a professionals que treballen en diferents àmbits per explicar-nos a què es dediquen.
Des de la DAEG volem agraïr la participació i l'esforç dels professors, ponents, estudiants i participants que han fet possible aquestes X Jornades d'Enginyeria Geològica.

X Jornades EG. Energia Geotèrmica: panorama actual i perspectives

Accés obert
17 de març 2011
A càrrec del Dr. Albert Casas. Catedràtic del Departament de Geoquímica, Petrologia i Prospecció geològica de la Facultat de Geologia.
Per desè any consecutiu la Delegació d'alumnes d'Enginyeria Geològica amb el suport de l'ETSECCPB i de la Facultat de Geologia, organitza les Jornades d'Enginyeria Geològica.
Aquest any les jornades d'Enginyeria Geològica pretenen acostar els estudiants a diversos mons de l'entorn de l'enginyer/a geòleg/geòloga.
L'Enginyeria Geològica són uns estudis transversals amb molts àmbits d'actuació possibles, per aixó ens ha semblat important convidar a professionals que treballen en diferents àmbits per explicar-nos a què es dediquen.
Des de la DAEG volem agraïr la participació i l'esforç dels professors, ponents, estudiants i participants que han fet possible aquestes X Jornades d'Enginyeria Geològica.

Graduació 2009/2010 Escola de Camins UPC

Accés obert
16 de jul. 2010
L’Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona, va celebrar el passat 16 de juliol l’acte acadèmic de graduació del curs 2009-2010, que enguany va estar presidit pel Sr. Antoni Giró, rector Mgfc. de la UPC i el Sr. Jaume Pagès, conseller delegat d’UNIVERSIA i ex-rector de la UPC, qui va pronunciar el discurs de benvinguda als nous titulats.
L’acte també va comptar amb la presència del Sr. Antonio Huerta, director de l’Escola, i el Sr. Nèstor Moyà, president de l’Associació d’Enginyers Geòlegs, així com alguns dels exdirectors de l’Escola i el cap d’estudis de la titulació d’Enginyeria Tècnica d’Obres Públiques.
Enguany l’Auditori de l’edifici Vèrtex de la UPC es va omplir amb la presència dels 137 estudiants titulats i els seus familiars. La coral del Campus de Terrassa de la UPC va ser l’encarregada d’interpretar els temes musicals d’aquesta onzena edició.

IMPRINTS Workshop internacional 2010 (2/2)

Accés obert
17 de juny 2010
Workshop internacional sobre implementación de la directiva europea de inundaciones en áreas mediterráneas.
La directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación exige a los estados miembros la elaboración de mapas de riesgo que delimiten las áreas afectadas y su nivel de riesgo(incluyendo daños potenciales) para finales de 2013.
Asimismo exige la elaboración de Planes de cuenca para la gestión del riesgo deinundación con medidas de gestión encaminadas a reducir este riesgo y la amplitud de sus consecuencias para finales de 2015.
El objetivo del workshop es dar a conocer las herramientas cientifico-técnicas disponibles para dar apoyo a la implementación de ladirectiva en cuencas mediterráneas, donde las crecidas suelen ser de tipo torrencial, e iniciar una reflexión conjunta entre expertos,técnicos, responsables locales y autoridades encargadas de la gestión del riesgo.
Organizado por Daniel Sempere UPC.

IMPRINTS Workshop internacional 2010 (1/2)

Accés obert
17 de juny 2010
Workshop internacional sobre implementación de la directiva europea de inundaciones en áreas mediterráneas.La directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación exige a los estados miembros la elaboración de mapas de riesgo que delimiten las áreas afectadas y su nivel de riesgo(incluyendo daños potenciales) para finales de 2013.
Asimismo exige la elaboración de Planes de cuenca para la gestión del riesgo deinundación con medidas de gestión encaminadas a reducir este riesgo y la amplitud de sus consecuencias para finales de 2015.
El objetivo del workshop es dar a conocer las herramientas cientifico-técnicas disponibles para dar apoyo a la implementación de ladirectiva en cuencas mediterráneas, donde las crecidas suelen ser de tipo torrencial, e iniciar una reflexión conjunta entre expertos,técnicos, responsables locales y autoridades encargadas de la gestión del riesgo.

Presentació de l'Oficina per a l'Administració Electrònica

Accés obert
20 de maig 2010
I Jornada per a l'administració electrònica de la UPC
20 de maig
Sala d'Actes de l'ETSECCPB (Edifici C2)
Campus Nord
Presentació de l'Oficina per a l'Administració Electrònica
Sr.Frederic Casanovas, cap de l'oficina
L’Oficina per a l’Administració Electrònica (OAE), amb la col·laboració del Servei de Desenvolupament Professional (SDP), va organitzar el 20 de maig passat la primera Jornada per a l’Administració Electrònica de la UPC, a la qual van assistir 168 persones.
L’acte va consistir en una sèrie de ponències a càrrec de diferents experts en administració electrònica que, en aquesta primera edició, es van centrar en la factura electrònica, un document tributari en format electrònic que substitueix el document en format paper i en conserva el valor legal. Es transmet d’emissor a receptor per mitjans telemàtics i conté una signatura digital i un certificat emès per una autoritat que n’acredita l’autenticitat i que garanteix la identitat i la integritat dels implicats. Entre altres avantatges, la factura electrònica redueix temps, costos i el volum dels arxius de paper, i agilitza la gestió d’incidències. A més a més, contribueix a la implantació de la societat de la informació i és un dels serveis clau per a l’impuls de l’administració electrònica.
La jornada és una de les activitats formatives del Pla de formació del personal d’administració i serveis, i va superar totes les expectatives

Interoperabilitat en el context de l'administració electrònica: e-fact

Accés obert
20 de maig 2010
L’Oficina per a l’Administració Electrònica (OAE), amb la col·laboració del Servei de Desenvolupament Professional (SDP), va organitzar el 20 de maig passat la primera Jornada per a l’Administració Electrònica de la UPC, a la qual van assistir 168 persones.
L’acte va consistir en una sèrie de ponències a càrrec de diferents experts en administració electrònica que, en aquesta primera edició, es van centrar en la factura electrònica, un document tributari en format electrònic que substitueix el document en format paper i en conserva el valor legal. Es transmet d’emissor a receptor per mitjans telemàtics i conté una signatura digital i un certificat emès per una autoritat que n’acredita l’autenticitat i que garanteix la identitat i la integritat dels implicats. Entre altres avantatges, la factura electrònica redueix temps, costos i el volum dels arxius de paper, i agilitza la gestió d’incidències. A més a més, contribueix a la implantació de la societat de la informació i és un dels serveis clau per a l’impuls de l’administració electrònica.

Tancament I Jornada per a l'administració electrònica

Accés obert
20 de maig 2010
I Jornada per a l'administració electrònica de la UPC 20 de maig
Sr. Josep Casanovas, vicerector de Política Universitària de la UPC.
L’Oficina per a l’Administració Electrònica (OAE), amb la col·laboració del Servei de Desenvolupament Professional (SDP), va organitzar el 20 de maig passat la primera Jornada per a l’Administració Electrònica de la UPC, a la qual van assistir 168 persones.
L’acte va consistir en una sèrie de ponències a càrrec de diferents experts en administració electrònica que, en aquesta primera edició, es van centrar en la factura electrònica, un document tributari en format electrònic que substitueix el document en format paper i en conserva el valor legal. Es transmet d’emissor a receptor per mitjans telemàtics i conté una signatura digital i un certificat emès per una autoritat que n’acredita l’autenticitat i que garanteix la identitat i la integritat dels implicats. Entre altres avantatges, la factura electrònica redueix temps, costos i el volum dels arxius de paper, i agilitza la gestió d’incidències. A més a més, contribueix a la implantació de la societat de la informació i és un dels serveis clau per a l’impuls de l’administració electrònica.

Inauguració FuturCivil 2010

Accés obert
20 d’abr. 2010
Futurcivil és l'esdeveniment anual celebrat a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB) en el marc de la Setmana Cultural.
La jornada està dirigida especialment als estudiants del últims cursos de les titulacions que imparteix l'Escola.
Els objectius de Futurcivil són, d'una banda, donar a conèixer les diferents possibilitats i sortides professionals, i, d' altra, fer el primer pas per al coneixement mutu, per facilitar punts de trobada i activitats conjuntes entre estudiants, empreses i institucions públiques.

VIII Jornades de EG. El carbó sostenible: Una energia pel futur.

Accés obert
16 de març 2010
Conferència realitzada a la Sala d'Actes de l'ETSECCPB dins de les VIII Jornades d'Enginyeria Geològica a càrrec de la sots-direcció d'I+D d'Endesa Generación, S.A. i professor de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Mines de la Politècnica de Madrid, Sr. Antonio Giménez Alonso.