Objectes multimèdia amb l’etiqueta: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona

Resultats de la cerca

VIII Jornades EG. Selecció i estudi d'emplaçaments

Accés obert
25 de març 2009
Conferència realitzada a la Sala d'Actes de l'ETSECCPB dins de les VIII Jornades d'Enginyeria Geològica a càrrec del director general de CGS (Madrid), Sr. José Manuel Portero.

VIII Jornades EG. Marc contextual i raó de ser del emmagatzemament de CO2.

Accés obert
25 de març 2009
Conferència realitzada a la Sala d'Actes de l'ETSECCPB dins de les VIII Jornades d'Enginyeria Geològica a càrrec del president de la plataforma nacional del CO2 i professor de la Politécnica de Madrid, Sr. Santiago Sabugal.

La retracción

Accés obert
23 de febr. 2009
Material docente audiovisual que muestra la manera de realizar la determinación cuantitativa y cualitativa del fenómeno de la retracción en morteros y hormigones.
Este tipo de experimentos se llevan a cabo en el laboratorio del Departamento de Ingeniería de la Construcción.

La retracció

Accés obert
23 de febr. 2009
Vídeo docent que mostra la manera de realitzar la determinació quantitativa i qualitativa del fenomen de la retracció en morters i formigons.
Aquesta mena d'experiments es porten a terme al laboratori del Departament d'Enginyeria de la Construcció.

Mètodes d'assaig en ciments

Accés obert
23 de febr. 2009
Vídeo docent que mostra la manera de realitzar la determinació del temps de presa i de l'estabilitat volumètrica en ciments. Segons UNE-EN 196-3:1996.
Aquests experiments es realitzen al laboratori del Departament d'Enginyeria de la Construcció.

Métodos de ensayo de cementos

Accés obert
23 de febr. 2009
Material docente audiovisual que muestra la manera de realizar la determinación del tiempo de presa y de estabilidad volumétrica en cementos. Según UNE-EN 196-3:1996.
Estos experimentos se realizan en el laboratorio del Departamento de Ingeniería de la Construcción.

Determinación volumétrica de Fe en un mineral

Accés obert
23 de febr. 2009
Material docente audiovisual que muestra la manera de realizar la determinación volumétrica de Fe en un mineral.
Este tipo de experimentos se llevan a cabo en el laboratorio del Departamento de Ingeniería de la Construcción.

Determinació volumètrica de Fe en un mineral

Accés obert
23 de febr. 2009
Aquest vídeo docent mostra la manera de realitzar la determinació volumètrica de Fe en un mineral.
Aquesta mena d'experiments es porten a terme al laboratori del Departament d'Enginyeria de la Construcció.

UV-visible absorption spectrophometry

Accés obert
1 de gen. 2009
Material docent en format digital per a assignatures d'experimentació en química

Jornada I+D+i en Ingeniería Civil 2008 (2/2)

Accés obert
21 de nov. 2008
Presentación de los proyectos de investigación que lleva a cabo la Escuela de Caminos realizada durante la "Jornada I+D+i en Ingeniería Civil” que se produjo el día 21 de noviembre en la Sala de Actos de la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona.
Ingeniería del Terreno por Antoni Gens
Ingeniería del Agua por Josep Dolz
Ing. de Estructuras y Construcción por Antoni Marí
Ingeniería del Transporte y Territorio por Andrés López Pita
Ingeniería Computacional por Eugenio Oñate
Medio Ambiente y Sostenibilidad por Xavier Sánchez-Vila

Jornada I+D+i en Ingeniería Civil 2008 (1/2)

Accés obert
21 de nov. 2008
Conferencia "El CSIC y su relación con las Universidades" presentada por el Sr. Rafael Rodrigo, Presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas durante la "Jornada I+D+i en Ingeniería Civil” realizada el día 21 de noviembre en la Sala de Actos de la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona.

L’impacte visual de les obres públiques al territori

Accés obert
12 de nov. 2008
Conferència realitzada el dia 12 de novembre de 2008 dins del cicle "L'impacte de l’enginyeria civil sobre el territori".
Modest Batlle, Catedràtic d’universitat, enginyer de camins, canals i ports (ETSICCP, Madrid, 1964) i Dr. enginyer de camins, canals i ports (ETSICCP, Madrid, 1971).
La conferència, amb uns 30 o 40 exemples, té per objecte mostrar l'impacte de l'obra pública a la perspectiva visual del territori per part dels ciutadans. Es pretén fer palès que a banda d'una funcionalitat clàssica, existeix una funcionalitat visual; impacte ambiental que cal considerar.