Objectes multimèdia amb l’etiqueta: Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona

Resultats de la cerca

Tensoactivos e hidrofugantes

Accés obert
19 de març 2021

Ángulo de contacto

Accés obert
19 de març 2021

Presión capilar, gotas y burbujas

Accés obert
19 de març 2021

Fenómenos superficiales

Accés obert
19 de març 2021

Modelo de gestión de la felicidad

Accés obert
17 de març 2021

El bienestar y la arquitectura

Accés obert
17 de març 2021
Se explica la humanización de espacios de forma específica y se refleja este concepto en algunos ejemplos.

Conceptos del diseño biofílico

Accés obert
17 de març 2021
Se explican conceptos clave para poder entender los principios del diseño biofílico.

Presentació del projecte Nexus

Accés obert
17 de març 2021
Presentació del projecte Nexus. D'acord amb el conveni, es fomentaran els doctorats en arquitectura tècnica i les activitats de recerca en l’àmbit de la construcció i l’edificació, així com la innovació tecnològica i el debat professional i acadèmic en el sector. Amb aquesta finalitat es fomentarà la col·laboració amb les empreses del sector perquè acullin grups de seguiment i investigació formats per un professor universitari i el seu equip, que anirà acompanyat del director d’execució de les obres. En aquest sentit, es preveu la formalització de convenis específics amb les empreses on es desenvolupin els projectes de recerca.

Diseño biofílico

Accés obert
12 de març 2021
Se explica el diseño biofílico: conoceremos qué es, cómo afecta en las personas y los principales autores que lo defienden