Objectes multimèdia amb l’etiqueta: Departament de Matemàtiques

Resultats de la cerca

Probabilitats i teoria de la comunicació: codificació, caminades aleatòries en grafs i algorismes. (Contextualització de les Matemàtiques a les carreres tecnològiques de la UPC)

Accés obert
2 de des. 2020
Es presentaran a nivell introductori alguns temes de les matemàtiques de les telecomunicacions i de la informació que es poden explicar en els currículums d'alguns dels nostres graus, com ara: taxes de codificació fiables, fonts de Markov i fonts ergòdiques, i camins aleatoris en grafs i xarxes elèctriques. Les probabilitats i les cadenes de Markov seran el nexe per recórrer aquests conceptes.

La pregunta significativa (Jornada de Docència - 2020)

Accés obert
30 de juny 2020
La pregunta significativa, Eduardo Sáez de Cabezón (Universidad de la Rioja)
5a Jornada Docent ''Matemàtiques no presencials: el FUTUR ja és aqui?'' #matupcJD2020 Organitzada pel Departament de Matemàtiques, UPC

Acercar contenido y público es uno de los puntos en común de la labof de docentes y divulgadores. A partir de la experiencia en ambas facetas en esta charla abordaré de forma práctica lo que he aprendido para poder realizar ese movimiento de acercamiento entre los contenidos que queremos transmitir y que el público quiere (o no) recibir.

Taller. MateScape: un escape room a l'aula d'àlgebra lineal (Jornada de Docència - 2020)

Accés obert
30 de juny 2020
MatEscape, un Escape Room a l'aula d'àlgebra lineal, Vanesa Daza (Universitat Pompeu Fabra)
5a Jornada Docent ''Matemàtiques no presencials: el FUTUR ja és aqui?''
#matupcJD2020
Organitzada pel Departament de Matemàtiques, UPC

Matescape va néixer de la inquietud d’utilitzar la ludificació, en general, i els jocs d’escapament en particular, per a augmentar el grau de motivació i d’implicació dels estudiants en l’assignatura d'àlgebra lineal. Aquesta activitat té com a objectius: millorar l’interès dels alumnes per l’àlgebra lineal a través del joc; millorar la implicació de l’alumnat en l’assignatura augmentant-los la motivació en fer-los més amens els continguts; millorar el rendiment en establir una forma de competició directa no relacionada amb les notes i, per tant, menys estressant per als alumnes en estar relacionada amb un joc; afavorir noves formes d’avaluació contínua que evitarien enfocaments més clàssics (llistes de problemes) i afavorir l’autoavaluació dels coneixements de l’alumne.

Aquest taller pretén apropar l'experiència, des de l'etapa de disseny del joc, fins a la de la "posada en escena", incloent la creació de les proves.

Taller. Pissarres Digitals. (Jornada de Docència - 2020)

Accés obert
30 de juny 2020
Pissarres Digitals, Angeles Carmona, Montserrat Maureso i Montserrat Alsina (Universitat Politècnica de Catalunya)
5a Jornada Docent ''Matemàtiques no presencials: el FUTUR ja és aqui?'' #matupcJD2020 Organitzada pel Departament de Matemàtiques, UPC

Volem donar una visió molt pròxima de l'ús de les pissarres digitals en la docència no presencial. Es parlarà i practicarà sobre l'ús dels diferents suports: pissarres cegues, tauletes (Ipad, android) i ordinador convertible (Windows). Es presentarà un resum dels programes i suports.

Taula Rodona. Trànsit a la no-presencialitat: del pànic a l’esperança. (Jornada de Docència - 2020)

Accés obert
30 de juny 2020
5a Jornada Docent ''Matemàtiques no presencials: el FUTUR ja és aqui?'' #matupcJD2020 Organitzada pel Departament de Matemàtiques, UPC