Objectes multimèdia amb l’etiqueta: Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental

Resultats de la cerca

VIII Jornades de EG. El carbó sostenible: Una energia pel futur.

Accés obert
16 de març 2010
Conferència realitzada a la Sala d'Actes de l'ETSECCPB dins de les VIII Jornades d'Enginyeria Geològica a càrrec de la sots-direcció d'I+D d'Endesa Generación, S.A. i professor de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Mines de la Politècnica de Madrid, Sr. Antonio Giménez Alonso.

IX Jornades de EG. Simulació de la qualitat de l’aire a la zona de l’Oroya (Perú)

Accés obert
16 de març 2010
Conferència “Simulació de la qualitat de l’aire a la zona de l’Oroya (Perú)” a càrrec de l’enginyer geòleg i doctorand en enginyeria civil, Sr. Albert Oliver Serra.
Aquest any les Jornades d'Enginyeria Geològica pretenen acostar els estudiants a les diferents branques d'especialitats que es trobaran en acabar els estudis.
L'Enginyeria Geològica són uns estudis transversals amb molts àmbits d'actuació possible, per això ens ha semblat important convidar a enginyers geòlegs que treballen en diferents àmbits per explicar-nos què fan i què poden fer els enginyers geòlegs.

Caracterització per DRX d'un ciment d'aluminat de calci

Accés obert
30 de nov. 2009
En aquest vídeo es descriuen les etapes d’inspecció i anàlisi que permeten distingir un ciment Portland convencional d’un ciment d’aluminat de calci. Tanmateix, es mostra la utilitat de la tècnica de Difracció de Raigs X (DRX) en la caracterització dels ciments i l’estudi d’algunes de les seves patologies.

Caracteritzación por DRX de un cemento de aluminato de calcio

Accés obert
30 de nov. 2009
En el video, se describen las etapas de inspección y analisis, que permiten distinguir un cemento Portland convencional de un cemento de aluminato de calcio (CAC).
Por otro lado, se muestra la utilidad de la técnica de Difracción de Rayos X (DRX) en la caracterización de los cementos y el estudio de algunas de sus patologias.

Cerdà planificador

Accés obert
18 de nov. 2009
Conferència “Cerdà planificador”,realitzada el 18 de novembre de 2009 a càrrec del Sr. Albert
Serratosa, ex Catedràtic del Departament d’ITT.

Cerdà enginyer de camins i la seva metodologia de treball

Accés obert
4 de nov. 2009
Conferència “Cerdà enginyer de camins i la seva metodologia de treball”, realitzada el dia 28 d’octubre de 2009 a càrrec del Sr. Salvador Tarragó, professor del departament d’ITT.

Cerdà, política i territori

Accés obert
28 d’oct. 2009
Conferència “Cerdà, política i territori”, realitzada el dia 28 d’octubre de 2009 a càrrec de la Sra.Teresa Navas, professora del departament d’ITT i comissària de l’Exposició Cerdà i la Política Pràctica.

Cerdà un visionari maleït

Accés obert
21 d’oct. 2009
Inauguració del curs acadèmic 2009-2010 amb la lliçó inaugural “Cerdà un visionari maleït”, realitzada el dia 21 d’octubre de 2009 a càrrec del Sr. Lluís Permanyer, periodista i assagista.

Inauguració del curs 2009-2010 (Curs Cerdà)

Accés obert
21 d’oct. 2009
21 d’octubre de 2009 - Inauguració del curs acadèmic 2009-2010 amb la lliçó inaugural
“Cerdà un visionari maleït”, a càrrec del Sr. Lluís Permanyer, periodista i assagista. L’acte tindrà
lloc a la sala d’actes de l’Escola a les 12:30h

Constructed wetlands for wastewater treatment

Accés obert
14 de set. 2009
A research group at the Technical University of Catalonia has built a constructed wetlands pilot plant in the Laboratory in the Environmental Division. Results obtained will serve to improve the efficiency of future systems.
The pilot plant is constructed such that analysis can be carried out to evaluate the efficiency of different operational parameters.
In our larger cities, complex and highly technical processes are used to treat our wastewater. These conventional treatment plants are expensive and also require a lot of energy.For smaller populations, conventional treatment plants are often not suitable. This may be a function of cost, energy or even the lack of infrastructure or skilled labour, needed to construct and maintain conventional waste water treatment plants.
Constructed wetlands are simple wastewater treatment systems. They consist of shallow tanks filled with a gravel layer and planted with emergent rooted wetland plants such as the common reed. These plants are well-adapted to live in flooded conditions found in wetlands. As the wastewater flows through the gravel and the roots of the reeds, pollutants are progressively removed.
The aim of the pilot plant is scientific research, but it also functions as a demonstration project. Thus the pilot plant serves to encourage the use of constructed wetland technology, while also proving to be a successful educational tool.
More information:
http://www-ambiental.upc.es/es/

Humedales construidos para el tratamiento de las aguas residuales

Accés obert
14 de set. 2009
Un grupo de investigadores e investigadoras de la Universitat Politècnica de Catalunya han construido una planta experimental de humedales en el Laboratorio de la Sección de Ingeniería Sanitaria y Ambiental. Los resultados que se obtengan permitirán mejorar la eficiencia de los sistemas de humedales que se construyan en un futuro.
En las grandes ciudades el tratamiento de aguas se realiza en depuradoras con un funcionamiento complejo, altamente tecnificadas y elevados costes energéticos y económicos. En los pequeños municipios, este tipo de depuradoras a menudo no son aplicables, siendo más adecuados sistemas de tratamiento que no requieren de personal especializado, que tienen un coste energético bajo y que se integran bien en el paisaje rural. Éste es el caso de los humedales construidos.
Se trata de canales o lagunas rellenos de grava y plantados con especies vegetales propias de zonas húmedas, como el carrizo. Son plantas adaptadas a vivir en terrenos inundados. El agua circula a través de la grava y de las raíces de las plantas, de modo que los contaminantes se van degradando progresivamente.
La planta experimental consta de tres líneas de tratamiento que permiten ensayar diferentes posibilidades de operación y evaluar su funcionamiento. Esta planta piloto se ha construido para investigar, pero también como recurso docente y como proyecto demostrativo para impulsar este tipo de tecnologías.
Más información:
http://www-ambiental.upc.es/es/

Aiguamolls construïts per al tractament d'aigües residuals

Accés obert
14 de set. 2009
Depuradores amb plantes: Investigadors de la UPC han desenvolupat un mètode pel tractament de les aigües residuals basat en plantes típiques de les zones humides.
A les grans ciutats el tractament de les aigües es realitza en depuradores que tenen un funcionament complex, altament tecnificat, i que requereix d’una despesa econòmica molt elevada. Als petits pobles aquestes depuradores complexes no es poden aplicar. En aquest cas els sistemes més adequats són aquells que no requereixen de personal especialitzat, que tenen un consum energètic molt baix, i que s’integren en el paisatge rural. Aquest és el cas de les depuradores amb plantes o aiguamolls construïts.
Es tracta de basses reblertes de graves i plantades. L’aigua circula a través de la grava i de les arrels de les plantes de manera que progressivament es van degradant els contaminants. Els vegetals que s’hi planten són espècies típiques de zones humides com el canyís.
Els investigadors de la Universitat Politècnica de Catalunya han dissenyat un prototipus d’aiguamolls construïts al terrat del seu Laboratori, del qual s’esperen obtenir resultats que permetin millorar l’eficiència d’aquests sistemes. El prototipus consta de tres línies de tractament que permeten assajar diferents possibilitats d’operació i avaluar-ne el seu funcionament. Aquest prototipus ha de contribuir a la promoció d’aquesta tecnologia de tractament d’aigua, els fonaments de la qual s’adiuen amb els principis del desenvolupament sostenible.
Més informació a:
http://www-ambiental.upc.es/es/