Objectes multimèdia amb l’etiqueta: Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental

Resultats de la cerca

Avances en la simulación numérica de la propagación de oleaje en zonas costeras

Accés obert
16 de nov. 2011
Jornades I+D+I
Ponents: David Modesto, Giorgio Giorgiani y Antonio Huerta

Self-organized morphological patterns in coastal dynamics

Accés obert
16 de nov. 2011
Jornades I+D+I
Ponents: Falqués, D. Calvete, N. Van den Berg, F. Ribas, A. Fernández, M. Caballeria.

Investigació + enginyeria per a una zona costanera més sostenible

Accés obert
16 de nov. 2011
Jornades I+D+I
Ponents: Agustín Sánchez-Arcilla, Manuel Espino, José Antonio Jiménez, Vicenç Gràcia, Marc Mestres, Joan Pau Sierra, César Mösso, Francesc Xavier Gironella.

Obres públiques i valoració patrimonial

Accés obert
16 de nov. 2011
Jornades I+D+I
Ponents: Francesc Magrinya, Teresa Navas, Miguel Mayorga

La participació social en els plans de mobilitat de la UPC

Accés obert
16 de nov. 2011
Jornades I+D+I
Ponents: Elisabet Roca i Míriam Villares.

Medida de la congestión del tráfico en ciudades

Accés obert
16 de nov. 2011
Jornades I+D+I
Ponents: José Magín Campos Cacheda y Francesc Robusté Antón.

Disseny eficent de xarxes de transport públic col·lectiu en zones urbanes

Accés obert
16 de nov. 2011
Jornades I+D+I
Ponents: M. Estrada, F. Robusté, H. Badia.

Space allocating strategies for improving import yard performance at marine terminals

Accés obert
16 de nov. 2011
Jornades I+D+I
Ponents: Sergi Saurí and Enrique Martín.

A bridge foundation analysis

Accés obert
16 de nov. 2011
Jornades I+D+I
Ponents: Damians I.P., Olivella S., Josa A.

Modelització dels processos físics, químics i biològics en aiguamolls

Accés obert
15 de nov. 2011
Modelització dels processos físics, químics i biològics en aiguamolls construïts per al tractament d'aigües
Ponents: Roger Samsó, Joan Garcia

Lechago Dam. A case study

Accés obert
15 de nov. 2011
Ponents: Eduardo. E. Alonso, Sebastià Olivella and Núria M. Pinyol.

Evaluación de la seguridad en problemas de mecánica de rocas mediante el método C-Φ reduction

Accés obert
15 de nov. 2011
Ponents: I. Aliguer, I. Carol, E.E. Alonso