Objectes multimèdia amb l’etiqueta: Vídeos docents

Resultats de la cerca

Exercici sobre producte escalar a C^3 amb càlcul de l’ortogonal d’un subespai

Accés obert
10 de maig 2010
En aquest exercici es demana justificar que un suposat producte escalar a C^3 efectivament ho és. A continuació es demana calcular una base de l’ortogonal d’un subespai de dimensió 1 donat
per un generador

Bomba centrífuga industrial en planta pilot: Introducció: Parts de l'aparell

Accés obert
1 de maig 2010
Vídeo docent sobre una bomba centrífuga industrial en planta pilot on es fa una petita introducció i s'expliquen les parts de l'aparell.

Bomba centrífuga industrial en planta pilot: Pràctica 1: Realització de la corba característica de la bomba

Accés obert
1 de maig 2010
Vídeo docent sobre una bomba centrífuga industrial en planta pilot on s'explica la pràctica de realització de la corba característica de la bomba.

Bomba centrífuga industrial en planta pilot: Pràctica 2: Realització de la corba característica del sistema

Accés obert
1 de maig 2010
Vídeo docent sobre una bomba centrífuga industrial en planta pilot on s'explica la pràctica de realització de la corba característica del sistema.

Conèixer a Gaudí, l’època i el Taller Gaudí

Accés obert
1 de maig 2010
Classe impartida dins l'assignatura optativa del Grau en Enginyeria d'Edificació "L'obra de Gaudí: anàlisi i processos" el curs 2010-2011.

Geometria que utilitzava Gaudí. Tècniques constructives en les seves obres i en les obres de l’època. Obres denominades com “menors” de Gaudí. Obres majors.

Mozart i Fourier a la platja : Música i matemàtiques

Accés obert
27 d’abr. 2010
"Mozart i Fourier a la platja. Les matemàtiques al pentagrama" és una lliçó teatralitzada de la relació que hi ha entre la música i les matemàtiques on apareixen una professora, uns músics i dos personatges històrics: el matemàtic J.B.J. Fourier i el músic W.A. Mozart. L'espectacle pretén explicar de manera amena les matemàtiques bàsiques que hi darrera la música: les ones sonores i les ones sinusoïdals, les notes i les freqüències, els intervals a l'escala musical i les raons de freqüència, els harmònics musicals i les sèries de Fourier.

S01. Normas generales de seguridad en el laboratorio

Accés obert
1 d’abr. 2010
Material docent en format digital per a assignatures d'experimentació en química. Grup de Recerca en Didàctica de la Química (GREDIQ). EUETIB

S01. Normes generals de seguretat al laboratori

Accés obert
1 d’abr. 2010
Material docent en format digital per a assignatures d'experimentació en química

S02. Almacenamiento de productes químicos en el laboratorio

Accés obert
1 d’abr. 2010
Material docent en format digital per a assignatures d'experimentació en química

S02. Emmagatzematge de productes químics al laboratori

Accés obert
1 d’abr. 2010
Material docent en format digital per a assignatures d'experimentació en química

S03. Manipulació de productes químics al laboratori

Accés obert
1 d’abr. 2010
Material docent en format digital per a assignatures d'experimentació en química

S03. Manipulación de productos químicos en el laboratorio

Accés obert
1 d’abr. 2010
Material docent en format digital per a assignatures d'experimentació en quimica