Objectes multimèdia amb l’etiqueta: QUÍMICA I

Resultats de la cerca

Tema clau 1: els electròlits

Accés obert
20 d’oct. 2022
Assignatura: Química 1 - codi 390105
Aquest vídeo 1 forma part d’un conjunt de material docent (4 vídeos i 4 presentacions) que s’ha editat amb el títol de tema clau de l’assignatura de Química 1. Amb aquest material es treballa el significat de les reaccions químiques de dissolució i de dissociació i la importància d’escriure-les correctament. El tema clau és un tema inicial, però també recurrent, i és un tema cabdal per assolir el domini del llenguatge químic associat als equilibris en medi aquós, tema central de l’assignatura.

Concretament aquest vídeo 1 està pensat per visualitzar les diferències entre tres tipus de substàncies (no electròlits, electròlits forts i electròlits febles) a l’hora de dissoldre-les en aigua; es tracten les reaccions de dissociació de tres tipus de compostos (àcids, bases i sals) que originen ions en solucions aquoses. És un material introductori dels altres vídeos 2, 3 i 4.

Tema clau 2: la dissociació dels àcids

Accés obert
20 d’oct. 2022
Assignatura: Química 1 - codi 390105
Aquest vídeo 2 forma part d’un conjunt de material docent (4 vídeos i 4 presentacions) que s’ha editat amb el títol de Tema Clau de l’assignatura de Química 1. Amb aquest material es treballa el significat de les reaccions químiques de dissolució i de dissociació i la importància d’escriure-les correctament. El tema clau és un tema inicial, però també recurrent, i és un tema cabdal per assolir el domini del llenguatge químic associat als equilibris en medi aquós, tema central de l’assignatura.

Concretament aquest vídeo 2 està pensat per visualitzar les diferències entre dos tipus d’àcid, àcids forts i àcids febles, a l’hora de dissoldre-les en aigua; es tracten les reaccions de dissociació dels àcids hidràcids i oxoàcids.

Tema clau 4: la dissociació de les sals

Accés obert
20 d’oct. 2022
Assignatura: Química 1 - codi 390105
Aquest vídeo 4 forma part d’un conjunt de material docent (4 vídeos i 4 presentacions) que s’ha editat amb el títol de Tema Clau de l’assignatura de Química 1. Amb aquest material es treballa el significat de les reaccions químiques de dissolució i de dissociació i la importància d’escriure-les correctament. El tema clau és un tema inicial, però també recurrent, i és un tema cabdal per assolir el domini del llenguatge químic associat als equilibris en medi aquós, tema central de l’assignatura.

Concretament aquest vídeo 4 està pensat per visualitzar el significat del comportament de les sals com a electròlits forts; es tracten les reaccions de dissociació de les sals binàries i les oxisals.

Tema clau 3: la dissociació de les bases

Accés obert
20 d’oct. 2022
Assignatura: Química 1 - codi 390105
Aquest vídeo 3 forma part d’un conjunt de material docent (4 vídeos i 4 presentacions) que s’ha editat amb el títol de Tema Clau de l’assignatura de Química 1. Amb aquest material es treballa el significat de les reaccions químiques de dissolució i de dissociació i la importància d’escriure-les correctament. El tema clau és un tema inicial, però també recurrent, i és un tema cabdal per assolir el domini del llenguatge químic associat als equilibris en medi aquós, tema central de l’assignatura.

Concretament aquest vídeo 3 està pensat per visualitzar el significat del comportament de substàncies de caràcter bàsic com a electròlits forts; es tracten les reaccions de dissociació dels hidròxids.
  • 1 (current)