Objectes multimèdia amb l’etiqueta: Centres docents

Resultats de la cerca

Avaluació de SUDS-lineals per reduir el risc d’inundació amb horitzons de Canvi Climàtic

Accés obert
16 de juny 2021
Vídeo descriptiu del projecte "Avaluació de SUDS-lineals per reduir el risc d’inundació amb horitzons de Canvi Climàtic" (SUDS-Lineal). 
Aquest projecte té per objectiu avaluar els potencials beneficis d’executar “carrils bici sostenibles” en base a paviments drenants (SUDS-lineals) per reduir el risc d’inundació. Per dur-ho a terme, es faran servir mètodes numèrics avançants pels càlculs hidràulics (model Iber), cartografia d’alta resolució, sistemes d’informació geogràfica i la participació de les ciutadanes i ciutadans. 
El projecte té com a finalitat motivar canvis en la planificació urbana per tal de prioritzar els carrils bici com elements transversals de mobilitat urbana, millorant de la seguretat vial i permeabilitat de la ciutat.
Trobareu més informació a: https://sudslinealsbcnclima2020.wordpress.com
Entitats participants: CIMNE, UPC i AQUATEC
Projecte co-finançat en el marc de la convocatòria Pla Clima de l'Ajuntament de Barcelona.

Nuevos métodos de diagnóstico médico basados en sistemas de imagen hiperespectral

Accés obert
14 de juny 2021
El objetivo de este trabajo es validar una cámara de fondo de ojo basada
en sistemas de imagen hiperespectral, con la que se pueden obtener 15 imágenes
espectrales a diferentes longitudes de onda del espectro visible (VIS) y del infrarrojo
cercano (NIR) (400nm a 1300nm). Se han obtenido las imágenes de 38 pacientes de
edades entre 30 y 90 años y, posteriormente, se ha realizado un análisis
espectroscópico. Para cada imagen procesada del fondo de ojo se han extraído los
valores de reflectancia de cada estructura en función de la longitud de onda y de la
edad del paciente. De esta manera podemos estudiar las propiedades espectrales de las
sustancias que se encuentran en el fondo de ojo para la luz VIS y NIR.
Los resultados muestran que las longitudes de onda más cortas (<500nm) se reflejan
más superficialmente, lo cual nos permite obtener información de estructuras como el
disco óptico, las fibras nerviosas y la fóvea. Las longitudes de onda intermedias
(500nm-700nm) permiten observar con detalle los vasos sanguíneos de la retina, y
diferenciar las arterias de las venas. Finalmente, el uso de luz NIR permite observar
estructuras más profundas como la coroides y sus vasos, las cuales no podemos
observar con un retinógrafo convencional, debido a la alta absorbancia de la melanina
a la luz VIS. En conclusión, usar una cámara hiperespectral con longitudes de onda por
encima del VIS permite visualizar mejor algunas estructuras concretas y capas más
profundas así como obtener información espectroscópica de las mismas.

Observation of transverse acoustic resonances in optical fibers using a long period grating

Accés obert
14 de juny 2021
Forward stimulated Brillouin scattering (FSBS) in optical fibers is a
phenomenon that has been studied since mid-80s. It is produced when two
copropagating optical waves are scattered by transverse acoustic waves, generating
frequency shifts up to 1 GHz. These acoustic resonances can be excited by electrostriction
when an intense optical pulse propagates inside the fiber. Perturbations in the effective
index of the guided mode are generated through the photo-elastic effect, which typically
are detected by direct analysis of the scattered optical wave. Here we propose an
alternative observation method through the use of a long-period grating (LPG). LPGs
are fiber devices that couples light from the fundamental optical core mode to copropagating cladding modes. Their transmission spectra present several attenuation
notches corresponding to the excitation of different cladding modes that satisfy the
resonance condition. These resonance condition depend on the effective index of the
coupled core and cladding modes and is therefore sensitive to perturbations. The change
in transmission of the LPG becomes then an efficient method of interrogation for FSBS
in optical fibers. The linewidth of resonances was found to be much shorter than in
previous reports in which long fiber lengths are typically required

Final de curs. Passadís virtual. EXE05: 9SGp. Nine-Square Grid Project (re-projectar)

Accés obert
11 de juny 2021
Convidats: professorat Projectes I-II (2n curs)

L'impacte del canvi climàtic en la disponibilitat d'aigua a Catalunya

Accés obert
9 de juny 2021
Jornada sobre l’impacte del canvi climàtic en la disponibilitat d’aigua a Catalunya, en col·laboració amb la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la UPC i organitzada per l’Observatori de l’Aigua de Terrassa.

- Obertura : Beatriz Escribano
- “I com ho tenim això? L’emergència climàtica i la implementació de l’Acord de París”. Albert Turon Florenza. Grup sobre el Governament del Canvi Climàtic, UPC.
- “Evolució present i futura de la precipitació a Catalunya”. Marc Prohom i Duran. Servei Meteorològic de Catalunya.
- “La influència dels índexs de teleconnexió en la precipitació a Catalunya”. Joan Albert López-Bustins. Grup de Climatologia, UB.
- “La incorporació dels impactes del canvi climàtic a les anàlisis sobre la gestió, la garantia i la disponibilitat d’aigua, i les mesures associades que es preveuen”. Andreu Manzano Rojas. Agència Catalana de l’Aigua.
- Cloenda.

Acte ODS EEABB

Accés obert
31 de maig 2021
Programa d'activitats (del 14 de maig del 20201) de l'EEABB per al 50è aniversari de la UPC

Ciudad abierta | Ciutat oberta | Open city | Ville ouverte

Accés obert
28 de maig 2021
La definición de los conceptos que giran en torno a lo que entendemos por ciudad abierta o compacta están repartidos en torno a los elementos que construyen la estructura morfológica de la ciudad. El autor nos sitúa en junio de 1991. Con ocasión del comisariado de la exposición "Anvers Barcelona Rotterdam" trae a Barcelona diferentes proyectos europeos que planteaban la renovación urbana desde la apuesta de sus frentes de agua. Entre el material que se trae de Anvers y Rotterdam había varias maquetas del arquitecto Rem Koolhaas. Si había un proyecto que materializarse de una manera tan manifiesta lo que estaba sucediendo en aquella última década del XX era "Stad aan de Stroom": traducía todos aquellos acontecimientos de salto en el concepto de la ciudad concebida por fragmentos individuales. La excusa para introducirnos en el vertiginoso descenso hacia el subconsciente, acercándonos una nueva e indiscriminada manera de empaquetar objetos arquitectónicos, que afectaban la tridimensionalidad de la ciudad emergente.

Presa de possessió del Director ETSAV

Accés obert
26 de maig 2021
Presa de possessió del nou director ETSAV, Pere Fuertes, el dia 21 de maig de 2021.

Sea Level Rise

Accés obert
19 de maig 2021

Effective medium theories for nanocomposite characterization

Accés obert
14 de maig 2021
A methodology to retrieve the dielectric function of a nanocomposite from infrared spectroscopy is presented. The use of effective medium theories allows treating the optical response of a multi-phase composite as that of a single phase with an effective response that is a complex function of the components and their spatial arrangement. This methodology has been tested in a case study involving cerium oxide nanoparticles, whose vibrational properties are known to change significantly upon particle size reduction. Accurate values of its dielectric function in the infrared have been retrieved and used to analyse this phenomenon. The main goal of this study is to develop a systematic methodology for the study of the vibrational properties of nanomaterials. It is also intended that the development of effective medium models will be useful for designing new composite nanomaterials with improved optical properties (e.g., solar absorbers).

Multispectral imaging of healthy and diseased red blood cells using confocal microscopy

Accés obert
14 de maig 2021
Red blood cells (RBCs) alterations can cause very severe blood diseases. In thalassemia, the production of hemoglobin polypeptide chains is unbalanced. This causes no symptoms or small blood count alterations in patients with less important genetic mutations, or severe anemia and high morbi-mortality in the most severe cases. Traditional techniques do not perfectly discriminate among different thalassemia degrees and most patients need to undergo genetic studies. Authors have tried alternatives to analyze RBCs, collecting their emission and absorption spectral traits with spectrometers and spectrofluorometers. Multispectral imaging with confocal microscopy allows capturing both tridimensional and spectral information. In this study we are using confocal spectral imaging to analyze RBCs from patients with different degrees of alpha-thalassemia and iron deficiencies. The instrument, a Leica TCS SP8 confocal microscope has high sensitivity hybrid cameras, a diode laser and a white laser combined with an acoustic-optic tunable filter. RBCs exhibited autofluorescence when excited at 405 nm. The mean emission intensities at 502 nm, 628 nm and 649 nm allowed us to discriminate between different etiologies.

Nuevo software para la comparación de gamas de color

Accés obert
14 de maig 2021
En la industria del color es muy importante conocer la gama de colores de un dispositivo. Mediante la comparación de gamas podemos evaluar el efecto que tiene el uso de distintas tintas, papeles, fuentes de iluminación o dispositivos de impresión en el color obtenido. Existen diversos programas que realizan esta comparación, pero tienen inconvenientes. Por ello hemos desarrollado y validado un software para comparar gamas de color generadas por impresoras. El software representa las gamas simultáneamente en el espacio 3D CIELAB, además de calcular su volumen. Para validar nuestro software hemos realizado un doble análisis. Por un lado, hemos comparado los resultados obtenidos a partir de nuestro software y los obtenidos con otros métodos de comparación, como la representación en diferentes espacios de color. Por otro lado, hemos usado el programa ICC3D para comparar las representaciones de las gamas con las de nuestro programa, además del volumen. Con ambos programas las conclusiones fueron similares, aunque nuestro software presenta algunas ventajas, permitiendo distinguir diferencias entre las gamas que mediante otros métodos no se discriminaron. Este nuevo software va a permitir el estudio de la influencia de distintos factores en la reproducción del color, permitiendo conocer las condiciones para conseguir la mejor calidad posible