Sèrie: EPICENTRE Podcast

31 de març 2020

17 d’abr. 2020

03. Atenea, Drive i Youtube

Accés obert
17 d’abr. 2020
Com afegir fitxers a Atenea de de Google Drive? Què és el maletí ? Cóm puc fer servir el maleti per fer proves a Atenea ? Com penjar videos a Youtube i posarlos a Atenea ?

21 d’abr. 2020

22 d’abr. 2020

05. Fem un Test a Atenea

Accés obert
22 d’abr. 2020

08. Fòrums ATENEA

Accés obert
22 d’abr. 2020

09. Grups, agrupaments i Fòrums ATENEA

Accés obert
22 d’abr. 2020

10. Wikis

Accés obert
22 d’abr. 2020

11. Tasques i Qualificacions

Accés obert
22 d’abr. 2020

24 d’abr. 2020

12. Vídeos interactius amb h5p

Accés obert
24 d’abr. 2020

13. Propietat intel·lectual

Accés obert
24 d’abr. 2020