Sèrie: FOOT. Vídeos docents

Práctica de la campana de vacío

Accés obert
1 de maig 2008

Práctica de la segunda Ley de Newton

Accés obert
1 de gen. 2009

Práctica de las Esferas de Magdeburg

Accés obert
1 de gen. 2008

Presión. Instrumentos de medida

Accés obert
1 d’abr. 2014

Convergent correlator

Accés obert
1 de gen. 2006
Optical experimental assembly of the convergent correlator

Correlador convergent

Accés obert
1 de gen. 2006
Realització òptica de la correlació mitjançant la correlació convergent

Correlador convergente

Accés obert
1 de gen. 2006
Realización óptica de la correlación mediante la correlación convergente

Correlador de transformadas conjuntas

Accés obert
1 de gen. 2006
Montaje experimental del correlador de transformadas conjuntas