Sèrie: FOOT. Videos docents

Convergent correlator

Accés obert
1 de gen. 2006
Optical experimental assembly of the convergent correlator

Correlador convergent

Accés obert
1 de gen. 2006
Realització òptica de la correlació mitjançant la correlació convergent

Correlador convergente

Accés obert
1 de gen. 2006
Realización óptica de la correlación mediante la correlación convergente

Correlador de transformadas conjuntas

Accés obert
1 de gen. 2006
Montaje experimental del correlador de transformadas conjuntas

Correlador de transformades conjuntes

Accés obert
1 de gen. 2006
Muntatge experimental del correlador de transformades conjuntes

Joint transform correlator

Accés obert
1 de gen. 2006

Conferència sobre contactologia

Accés obert
1 de gen. 2002

Isomería óptica (I)

Accés obert
1 de gen. 2008