Biochemical oxygen demand (BOD)
Accés obert
 
17 de març 2015
1 reproduction
 

Biochemical Oxygen Demand (BOD)
BOD is an empiric laboratory assay which measures the amount of organic matter contained in a water sample.
This assay is the most widely used method for the assessment of water quality
Demanda Bioquímica d'Oxigen (DBO)
DBO és un assaig empíric de laboratori que mesura la quantitat de matèria orgànica en una mostra d'aigua.
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO)
DQO es un ensayo empírico de laboratorio que mide la cantidad de materia orgánica en una muestra de agua.

 
Llicència: Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 España (CC BY-NC-ND 3.0 ES)