Presentació de l'Oficina per a l'Administració Electrònica
Accés obert
 
20 de maig 2010
4 visualitzacions
 

I Jornada per a l'administració electrònica de la UPC
20 de maig
Sala d'Actes de l'ETSECCPB (Edifici C2)
Campus Nord
Presentació de l'Oficina per a l'Administració Electrònica
Sr.Frederic Casanovas, cap de l'oficina
L’Oficina per a l’Administració Electrònica (OAE), amb la col·laboració del Servei de Desenvolupament Professional (SDP), va organitzar el 20 de maig passat la primera Jornada per a l’Administració Electrònica de la UPC, a la qual van assistir 168 persones.
L’acte va consistir en una sèrie de ponències a càrrec de diferents experts en administració electrònica que, en aquesta primera edició, es van centrar en la factura electrònica, un document tributari en format electrònic que substitueix el document en format paper i en conserva el valor legal. Es transmet d’emissor a receptor per mitjans telemàtics i conté una signatura digital i un certificat emès per una autoritat que n’acredita l’autenticitat i que garanteix la identitat i la integritat dels implicats. Entre altres avantatges, la factura electrònica redueix temps, costos i el volum dels arxius de paper, i agilitza la gestió d’incidències. A més a més, contribueix a la implantació de la societat de la informació i és un dels serveis clau per a l’impuls de l’administració electrònica.
La jornada és una de les activitats formatives del Pla de formació del personal d’administració i serveis, i va superar totes les expectatives

 
Llicència: Copyright (Licencia propietaria)