Objectes multimèdia amb l’etiqueta: Enginyeria química

Resultats de la cerca

Extraction

Accés obert
1 de febr. 2010
E-learning resources for experimentation in chemistry subjects

Filtration

Accés obert
1 de febr. 2010
E-learning resources for experimentation in chemistry subjects

Mesura de cabal de líquids, gasos i vapor en la indústria

Accés obert
13 de nov. 2009
La mesura de cabal dels fluids s’ha dut a terme des de l’antiguitat. El primer sistema de mesura de cabal
documentat data en l’antic Egipte, fa més de tres mil anys, i consistia en un rudimentari vessador. Malgrat
que la major part dels principis de mesura que apliquem avui en dia es fonamenten en principis físics
existents des de fa segles, els cabalímetres actuals són el resultat del progrés i l’evolució tecnològica dels
darrers cinquanta anys. Actualment, no hi ha xarxes de subministrament de líquids o gasos que es puguin
controlar i supervisar sense la utilització de cabalímetres. Aquests dispositius que registren el cabal d’un
fluid per una canonada o un canal obert són de vital importància per a funcions com la protecció del medi
ambient, el control de qualitat, la gestió de processos o l’intercanvi de béns.
Aquesta conferència se centrarà en els cabalímetres usats actualment en la indústria per a mesurar cabals
en canonades de líquids, gasos i vapor. S’hi repassaran els conceptes bàsics dels principis de mesura, les
característiques dels equips, les aplicacions típiques i les diferències fonamentals entre uns i altres equips.

Simulador de lents gravitacionals

Accés obert
1 d’oct. 2009

La cromatografia (II): cromatografia de gasos/espectrometria de masses

Accés obert
9 de set. 2009
Material docent en format digital per a assignatures d'experimentació en química

La cromatografía (II): cromatografía de gases/espectrometría de masas

Accés obert
9 de set. 2009
Material docent en format digital per a assignatures d'experimentació en química

La extracción

Accés obert
9 de set. 2009
Material docent en format digital per a assignatures d'experimentació en química

Medición de masa

Accés obert
9 de set. 2009
Material docent en format digital per a assignatures d'experimentació en química

La cromatografia (I): cromatografia de capa prima

Accés obert
8 de set. 2009
Material docent en format digital per a assignatures d'experimentació en química

La cromatografía (I): cromatografía de capa fina

Accés obert
8 de set. 2009
Material docent en format digital per a assignatures d'experimentació en química

Las reacciones químicas

Accés obert
8 de set. 2009
Material docent en format digital per a assignatures d'experimentació en química

Medición de volumen

Accés obert
8 de set. 2009
Material docent en format digital per a assignatures d'experimentació en química