Objectes multimèdia amb l’etiqueta: Enginyeria química

Resultats de la cerca

Pneumàtics reciclables?

Accés obert
16 de maig 2010
Aquesta jove enginyera tècnica industrial, especialitzada en Química i Enginyeria en Organització Industrial, treballa a l’empresa privada, en una multinacional alemanya, com a assessora tècnica d'additius per a pintures al mercat espanyol. Amb l’objectiu de millorar el seu currículum, va decidir compaginar la seva carrera professional amb els estudis de doctorat.

Pilar Casas assegura que "sense recerca no hi ha innovació i sense innovació les empreses no són competitives. Necessitem noves idees, nous productes que facin que Catalunya estigui al capdavant de la recerca científica." Per a aquesta jove investigadora, la recerca té un component addictiu: "el millor de dedicar-se a la recerca és que, a mesura que avances positivament, tens més curiositat per continuar: enganxa!"

Recyclable tyres?

Accés obert
16 de maig 2010
This young industrial engineer specialised in chemistry and engineering management works in the private sector for a German multinational as a technical consultant on paint additives for the Spanish market. With a view to improving her CV, she decided to supplement her career with doctoral studies.

Pilar Casas is adamant that ‘without research, there is no innovation, and without innovation, companies aren’t competitive. We need new ideas, new products that position Catalonia at the forefront of scientific research.’ For Casas, research has an addictive side. ‘The best part about being a researcher is that the more progress you make, the more curious you become—you get hooked!’

¿Neumáticos reciclables?

Accés obert
16 de maig 2010
Esta joven ingeniera técnica industrial, especializada en Química e Ingeniería en Organización Industrial, trabaja en la empresa privada, en una multinacional alemana, como asesora técnica de aditivos para pinturas en el mercado español. Con el objetivo de mejorar su curriculo, decidió compaginar su carrera profesional con los estudios de doctorado.

Pilar Casas asegura que "sin investigación no hay innovación y sin innovación las empresas no son competitivas. Necesitamos nuevas ideas, nuevos productos que hagan que Cataluña lidere la investigación científica". Para esta joven investigadora, la investigación tiene un componente adictivo: "lo mejor de dedicarse a la investigación es que, a medida que avanzas positivamente, tienes más curiosidad por continuar: ¡engancha!"

Bomba centrífuga industrial en planta pilot: Introducció: Parts de l'aparell

Accés obert
1 de maig 2010
Vídeo docent sobre una bomba centrífuga industrial en planta pilot on es fa una petita introducció i s'expliquen les parts de l'aparell.

Bomba centrífuga industrial en planta pilot: Pràctica 1: Realització de la corba característica de la bomba

Accés obert
1 de maig 2010
Vídeo docent sobre una bomba centrífuga industrial en planta pilot on s'explica la pràctica de realització de la corba característica de la bomba.

Bomba centrífuga industrial en planta pilot: Pràctica 2: Realització de la corba característica del sistema

Accés obert
1 de maig 2010
Vídeo docent sobre una bomba centrífuga industrial en planta pilot on s'explica la pràctica de realització de la corba característica del sistema.

S01. Normas generales de seguridad en el laboratorio

Accés obert
1 d’abr. 2010
Material docent en format digital per a assignatures d'experimentació en química. Grup de Recerca en Didàctica de la Química (GREDIQ). EUETIB

S01. Normes generals de seguretat al laboratori

Accés obert
1 d’abr. 2010
Material docent en format digital per a assignatures d'experimentació en química

S02. Almacenamiento de productes químicos en el laboratorio

Accés obert
1 d’abr. 2010
Material docent en format digital per a assignatures d'experimentació en química

S02. Emmagatzematge de productes químics al laboratori

Accés obert
1 d’abr. 2010
Material docent en format digital per a assignatures d'experimentació en química

S03. Manipulació de productes químics al laboratori

Accés obert
1 d’abr. 2010
Material docent en format digital per a assignatures d'experimentació en química