Objectes multimèdia amb l’etiqueta: Equacions diferencials i integrals

Resultats de la cerca

Elliptic and parabolic equations of fractional nonlocal type. Workshop in honor of Alessio Figalli's "Doctor Honoris Causa at UPC"

Accés obert
21 de nov. 2019
After a light motivation to the world of nonlocal equations of fractional type, placed inside the general theory of PDES and diffusion, the talk will present some recent work on the existence and behaviour of solutions of nonlinear fractional elliptic and parabolic equations, mainly when posed in bounded domains. The boundary behaviour is carelly examined, since it offers many novelties.
Works in collaboration with Figalli, Caffarelli, Bonforte, Sire, and Gomez-Castro,... "

Generic regularity in free boundary problems. Workshop in honor of Alessio Figalli's "Doctor Honoris Causa at UPC"

Accés obert
21 de nov. 2019
Free boundary problems are those described by PDE's that exhibit a priori unknown (free) interfaces or boundaries. They appear in Geometry, Physics, Probability, Biology, or Finance, and their study uses tools from PDE, Geometric Measure Theory, and Calculus of Variations. The goal of this talk is to present different free boundary problems, explain the main known results in this context, and give an overview of the current research and open problems. In particular, we will discuss a long-standing open question in the field which concerns the generic regularity of free boundaries, and present some new results in this direction.

Nonlinear and nonlocal degenerate diffusions on bounded Domains. Workshop in honor of Alessio Figalli's "Doctor Honoris Causa at UPC"

Accés obert
21 de nov. 2019
Nonlinear diffusion models appear in several real world phenomena, ranging from physics, engineering and information theory to life sciences and finance. This talk will be focussed on a series of recent papers in collaboration with A. Figalli, X. Ros Oton,Y. Sire and J. L. Vázquez. We develop a complete theory for a diffusion model of Porous Medium type, with different nonlocal operators and degenerate nonlinearities. After a brief summary of the main features of such theory, we will focus our attention on (sharp) boundary estimates, showing how the degeneracy of the nonlinearity together with the nonlocal character of the equation, may cause a surprising anomalous boundary behaviour.

Regularity of stable interfaces: from nonlocal to local. Workshop in honor of Alessio Figalli's "Doctor Honoris Causa at UPC"

Accés obert
21 de nov. 2019
I will describe recent results with Alessio Figalli on 1D symmetry of stable critical points of the Ginzburg-Landau functional associated to the half-Laplacian.
As we will discuss, an interesting feature of these functional is that it is asymptotic to the classical (local) perimeter, and thus their minimizers approximate sets of minimal perimeter.
As an application, we obtain the analogue for the half-Laplace of De Giorgi's conjecture in dimension four (a statement that is still open in the case of the Laplacian).

Regularity of stable solutions to semilinear elliptic equations. Workshop in honor of Alessio Figalli's "Doctor Honoris Causa at UPC"

Accés obert
21 de nov. 2019
The regularity of stable solutions to semilinear elliptic PDEs has been studied since the 1970's. In dimensions 10 and higher, there exist singular stable energy solutions. In this talk I will describe a recent work with Figalli, Ros-Oton, and Serra, where we prove that stable solutions are smooth up to the optimal dimension 9. This answers to a famous open problem posed by Brezis in the mid-nineties concerning the regularity of extremal solutions to Gelfand-type problems.

Una mirada al teorema de Cauchy-Kovalevskaya. Jornada Kovalevskaya (Curs 2018-2019)

Accés obert
6 de març 2019
La grandeza del teorema de Cauchy-Kovalevskaya reside en que es, en cierto sentido, el único teorema “general” de la teoría de ecuaciones en derivadas parciales. Su debilidad, en que únicamente se aplica al caso enormemente restrictivo de sistemas analíticos, es decir, determinados por una serie de potencias convergente. Se trata de un teorema extraordinario, inspirador e influyente, que va asociado al nombre de una matemática igualmente extraordinaria, inspiradora e influyente. En esta charla discutiremos los rasgos inusuales de este resultado y algunas de las ideas que se han extraído (y se siguen extrayendo) del mismo.

Regularity of free boundaries in obstacle problems

Accés obert
11 d’abr. 2018
Xavier Ros-Oton, ex-estudiant de la FME i doctor en Matemàtiques per la UPC (2014, premi Extraordinari de Doctorat), ha treballat a la University of Texas at Austin (USA, 2014-17), i actualment a la Universität Zürich (Suïssa). Com a investigador, treballa principalment en el camp de les Equacions en Derivades Parcials (EDP).

L’any 2017 rebé el premi J. L. Rubio de Francia de la Real Sociedad Matemàtica Española (RSME), un dels premis més importants en matemàtiques a l’Estat espanyol. També el 2017, fou guardonat amb el premi Antonio Valle de la Sociedad Española de Matemática Aplicada (SeMA). Amb 29 anys, es convertí en el guanyador més jove d’aquest premi i en la primera persona a guanyar-los tots dos el mateix any.

Free boundary problems are those described by PDE's that exhibit a priori unknown (free) interfaces or boundaries. In other words, there are two unknowns in these problems: the solution of a PDE, and a free boundary which determines the domain in which the PDE is satisfied. Such type of problems appear in Physics, Probability, Biology, Finance, or Industry, and the study of solutions and free boundaries uses methods from PDE's, Calculus of Variations, and Geometric Measure Theory. The main mathematical challenge is understanding the regularity of free boundaries.

The obstacle problem is the most classical and motivating example in the study of free boundary problems. A milestone in this context is a classical paper of L. Caffarelli (Acta Math. 1977), in which he established for the first time the regularity of free boundaries in the obstacle problem. This is one of the main results for which he got the Wolf Prize in 2012.

The goal of this talk is to present and motivate different free boundary problems, explain the main known results in this context, and give an overview of the current research and open problems.

The maximum principle, moving planes et al.

Accés obert
14 de juny 2016
El prestigiós matemàtic nord-americà i Premi Abel 2015 juntament amb John F. Nash, farà una estada a Barcelona convidat per la Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME) i el Departament de Matemàtiques de la UPC i donarà una conferència el dia 14 de juny a les 12 h a la sala d’actes de l’FME.

És la segona vegada que un premi Abel (guardó considerat com el Nobel de Matemàtiques) visita l'FME. L'anterior fou Michael Attiyah, que ens va visitar l'any 2008. El professor Nirenberg impartirà una conferència que portarà per títol ‘The maximum principle, moving planes et al’. Aquesta activitat s’emmarca dins del cicle Col•loqui FME-UPC, una trobada de periodicitat quatrimestral al voltant d'un investigador de reconegut prestigi internacional. El Col•loqui FME - UPC és una iniciativa conjunta de la Facultat de Matemàtiques i Estadística, el Departament de Matemàtiques, el Departament d'Estadística i Investigació Operativa i el Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental.

Fonaments matemàtics. Tutorial SAGE 3: Transformada de Laplace

Accés obert
16 d’abr. 2012
Tutorial d'introducció al programari SAGE. En aquest tutorial es treballa la transformada de Laplace en SAGE.

Fonaments matemàtics. Tutorial SAGE 4: Càlcul amb una variable

Accés obert
16 d’abr. 2012
Tutorial d'introducció al programari SAGE. En aquest tutorial s'introdueix l'alumne al càlcul de límits, derivades, primitives i integrals definides d'una funció en una variable real amb SAGE.