Objectes multimèdia amb l’etiqueta: Matemàtiques i estadística

Resultats de la cerca

Acte d'investidura Magister Honoris Causa del Dr. Jaume Pagès Fita. Curs Noether (2008-2009)

Accés obert
14 de nov. 2008
Acte d'investidura Magister Honoris Causa del Dr. Jaume Pagès Fita

Lliurament de Diplomes de: Diplomatura d'Estadística, Llicenciatura en Ciències i Tècniques Estadístiques i Màster en Estadística i Investigació Operativa. Curs Noether (2008-2009)

Accés obert
7 de nov. 2008
Acte de Lliurament de Diplomes de: Diplomatura d'Estadística, Llicenciatura en Ciències i Tècniques Estadístiques i Màster en Estadística i Investigació Operativa

Presentació del llibre: Fent Servir l'Estadística. Curs Noether (2008-2009)

Accés obert
5 de nov. 2008
Presentació del llibre: Fent Servir l'Estadística

1. Introducció i eines bàsiques

Accés obert
1 de nov. 2008
Primer vídeo de la sèrie "Aprenent Minitab", que mostra casos pràctics que es resolen fent servir el programa d'estadística Minitab. Aquest primer vídeo tracta d'estadística descriptiva (mitjana, desviació tipus) i gràfiques (histogrames, diagrames de punts, diagrames bivariants...). Gravat amb Minitab 15.

2. Estudis de capacitat

Accés obert
1 de nov. 2008
Segon vídeo de la sèrie "Aprenent Minitab", que mostra casos pràctics que es resolen fent servir el programa d'estadística Minitab. Aquest segon vídeo tracta de com fer estudis de capacitat. També introdueix les gràfiques en sèrie de temps i la representació en paper probabilístic normal. Gravat amb Minitab 15.

3. Comparació de 2 i més de 2 tractaments

Accés obert
1 de nov. 2008
Tercer vídeo de la sèrie "Aprenent Minitab", que mostra casos pràctics que es resolen fent servir el programa d'estadística Minitab. Aquest tercer vídeo tracta de com fer proves de significació per comparar dos i més de dos tractaments. Gravat amb Minitab 15.

4. Disseny d'experiments

Accés obert
1 de nov. 2008
Quart i últim vídeo de la sèrie "Aprenent Minitab", que mostra casos pràctics que es resolen fent servir el programa d'estadística Minitab. Aquest quart vídeo tracta de com analitzar dissenys factorials complets i fraccionals. Gravat amb Minitab 15.

Lliurament de Diplomes de la Llicenciatura de Matemàtiques i del Màster en Matemàtica Aplicada. Curs Noether (2008-2009)

Accés obert
10 d’oct. 2008
Acte de lliurament de diplomes de la Llicenciatura de Matemàtiques i del Màster en Matemàtica Aplicada del curs 2007-2008

La utilització de microdades en l'anàlisi socio-econòmica. Curs Noether (2008-2009)

Accés obert
1 d’oct. 2008
Acte Inaugural
Màster Interuniversitari en Estadística i Investigació Operativa UPC-UB

The Emmy Noether Heritatge. Lliçó inaugural Curs Noether (2008-2009)

Accés obert
17 de set. 2008
Emmy Noether is my role model for the following reasons:
• She is one of the most important mathematician and physicists of the 20 century;
• She fought to be a scientist in times where women were not allowed to be one;
• She was a leader that gathered around her a large school of students and collaborators.
In the lecture these reasons will be substantiated with historical facts. In addition, a
general assessment of the significance of her ideas and works, from her times until
today, will be advanced.