Objectes multimèdia amb l’etiqueta: Matemàtiques i estadística general

Resultats de la cerca

El Cosmonauta. Curs Erdös (2010-2011)

Accés obert
13 d’abr. 2011

Edificis sense sorolls ni vibracions?

Accés obert
24 de gen. 2011
Per a la Cristina és vital dignificar la feina de recerca "revaloritzant tant a nivell econòmic com social la feina del doctorand. Crec que és important que la societat d'aquest país s'adoni del valor afegit dels doctorands. Els estudiants haurien de sentir que dedicar-se a la recerca és una opció professional més i que un dotorat, en comptes de limitar el teu ventall de sortides professionals, te l'amplia".

Cristina Díaz investiga sobre els paràmetres i les estructures que intervenen a l’hora de propagar el soroll, sense estar en un projecte en concret, fet que li facilita la llibertat d'encaminar-se cap on vulgui, gaudint d'una experiència variada i gens rutinària. La seva línia de recerca és la modelització numèrica de problemes de vibroacústica – vibracions i soroll- en l’àmbit de l’edificació i l’enginyeria civil.

Noiseless, vibration-free buildings?

Accés obert
24 de gen. 2011
For Cristina Díaz, raising the status of research is vital. ‘Greater value has to be placed on the work of PhD students, at both the economic and social levels. Spanish society has to realise how much added value PhD students offer. Students need to feel that devoting themselves to research is simply another career choice and that having a PhD will broaden, rather than limit, their career possibilities.’

Díaz researches the parameters and structures involved in noise propagation without forming part of a specific project. This gives her the freedom to follow her own interests, which has led to a rich and varied experience that is anything but routine. Specifically, her line of research is the numerical modelling of vibroacoustic problems (i.e. problems involving vibrations and sound) in the spheres of construction and civil engineering.

¿Edificios sin ruidos ni vibraciones?

Accés obert
24 de gen. 2011
Para Cristina es vital dignificar el trabajo de investigar "revalorizando tanto a nivel económico como social el trabajo del doctorado. Creo que es importante que la sociedad de este país sea consciente del valor añadido de los doctorados. Los estudiantes deben sentir que dedicarse a la investigación es una opción profesional más y que un doctorado, en vez de limitar tu abanico de salidas profesionales, te las amplia".

Cristina Díaz investiga sobre los parámetros y las estructuras que intervienen en el momento de propagar el ruido, sin estar en un proyecto en concreto, lo que facilita la libertad de dirigir su investigación hacia el campo que quiera, disfrutando de una experiencia variada y nada rutinaria. Su línea de investigación es la modelización numérica de problemas de vibroacústica - vibraciones y ruido- en el ámbito de la edificación y la ingenería civil.

Experiències matemàtiques (FME 17/11/2010-17/12/2010) Curs Erdös (2010-2011)

Accés obert
18 de nov. 2010
Exposició realitzada a l'FME del 17 de novembre al 17 de desembre

Simulacions per fer prediccions nanomètriques?

Accés obert
16 de maig 2010
Aquest jove investigador, enginyer de Camins, Canals i Ports, fa recerca en l'àmbit de la mecànica computacional i els mètodes numèrics, la mecànica de nanotubs de carboni i de membranes líquides, així com en l'àmbit de la resolució de problemes reals de l'enginyeria mitjançant la tecnologia dels elements finits.

Marino Arroyo ha aconseguit un fons del prestigiós Starting Grant, que finança amb prop d'1,5 milions d'euros el seu treball en el camp de la modelització i simulació multiescala per ordinador. Starting Grant és una convocatòria altament competitiva que té com a objectiu llançar les carreres dels investigadors més prometedors. També ha estat reconegut amb el Programa Icrea Acadèmia, que premia l'excel·lència investigadora i la capacitat de lideratge, i atorga 250.000 euros per dedicar la seva activitat prioritària a la recerca durant un període de cinc anys.