Objectes multimèdia amb l’etiqueta: Ciències de la visió

Resultats de la cerca

Evaluación de la fusión. Luces de Worth

Accés obert
14 de jul. 2008
Avaluació de la fusió mitjançant les Llums de Worth.

Óptica fisiológica: ejercicio 1

Accés obert
1 d’abr. 2008

Óptica fisiológica: ejercicio 2

Accés obert
1 d’abr. 2008

Óptica fisiológica: ejercicio 3

Accés obert
1 d’abr. 2008

Óptica fisiológica: ejercicio 4

Accés obert
1 d’abr. 2008

Óptica fisiológica: ejercicio 5

Accés obert
1 d’abr. 2008

Óptica fisiológica: ejercicio 6

Accés obert
1 d’abr. 2008

Identificació de persones a través de la retina?

Accés obert
28 de febr. 2008
Físics de formació, aquests dos joves investigadors van decidir realitzar els estudis de doctorat en enginyeria òptica. Els seu doctorat s’emmarca en un projecte de recerca que ha desenvolupat un nou sistema d’identificació i autentificació de persones a través de la retina. Aquest nou sistema de seguretat òptica es basa en el processament d’una sèrie de senyals que són reconeguts per un processador optoelectrònic i que ofereix un elevat grau de fiabilitat en situacions que requereixen sistemes d’identificació personal molt sofisticats.

Per a aquest joves investigadors el millor de dedicar-se a la recerca “és el plaer intel·lectual que produeix la possibilitat de fer o descobrir quelcom que ningú ha fet o estudiat”. Per a ells, la persona que es vulgui dedicar a la recerca ha de ser decidida i estar molt motivada per la feina. Asseguren que la recerca no és necessàriament una activitat exclusiva de persones amb coeficients intel·lectuals elevadíssims: “és cert que s’ha d’estudiar molt, dedicar-hi moltes hores i tenir molta perseverança i determinació per assolir els objectius”.

Actualment, la Lenny està realitzant els seus estudis de doctorat i en Joaquín s’ha incorporat al món laboral en una empresa del sector d'R+D+I.

¿Identificación de personas a través de la retina?

Accés obert
28 de febr. 2008
Físicos de formación, estos dos jóvenes investigadores decidieron realizar los estudios de doctorado en ingeniería óptica. Su doctorado se enmarca en un proyecto de investigación que ha desarrollado un nuevo sistema de identificación y autentificación de personas a través de la retina. Este nuevo sistema de seguridad óptica se basa en el procesado de una serie de señales que son reconocidas por un procesador optoelectrónico y que ofrece un elevado grado de fiabilidad en situaciones que requieren sistemas de identificación personal muy sofisticados.

Para estos jóvenes lo mejor de dedicarse a la investigación “es el placer intelectual que produce la posibilidad de hacer o descubrir algo que nadie ha hecho o estudiado”. Para ellos, la persona que quiera dedicarse a la investigación tiene que ser decidida y estar muy motivada por el trabajo. Aseguran que la investigación no es necesariamente una actividad exclusiva de personas con coeficientes intelectuales elevadísimos: “es cierto que hay que estudiar mucho, dedicar muchas horas y ser muy perseverante y decidido para conseguir los objetivos”.

Actualmente, Lenny está realizando sus estudios de doctorado y Joaquín se ha incorporado al mundo laboral en una empresa del sector de I+D+i.

Convergent correlator

Accés obert
1 de gen. 2006
Optical experimental assembly of the convergent correlator

Correlador convergent

Accés obert
1 de gen. 2006
Realització òptica de la correlació mitjançant la correlació convergent