Objectes multimèdia amb l’etiqueta: Edificació

Resultats de la cerca

Errores en la creación de un eje en planta

Accés obert
1 de febr. 2011
El objetivo de este vídeo es analizar posibles errores que se producen durante la definición de ejes en planta.

Projecte subvencionat per "Projectes de Millora de la Docència (PMD) 2008-2009" Universitat Politècnica de Catalunya, realitzat al Departament d'Enginyeria del Terreny, Cartografia i Geofísica de l'EPSEB, amb la col·laboració de les estudiants de l'EPSEB, Jessica Rodríguez Pereira i Nonna Batlles Corominas.

Este es el quinto de 6 vídeos que forman la serie "Guía de iniciación al programa de trazado".

Com reaccionen els materials davant del foc?

Accés obert
24 de gen. 2011
L’activitat de recerca d’aquest jove investigadora i professora se centra en el camp de l'edificació, i més concretament en els materials de construcció i en la simulació de processos fisicoquímics a partir de models matemàtics.

Treballa en projectes de recerca vinculats al desenvolupament de nous materials amb prestacions específiques per al seu ús en construcció, l'ús de tècniques de diagnosi no destructives, l'avaluació de l'eficiència energètica i de les condiciones de confort acústiques, el comportament dels materials davant del foc, la simulació computacional i el disseny d'elements adreçats a una edificació més sostenible i segura.

Edificis sense sorolls ni vibracions?

Accés obert
24 de gen. 2011
Per a la Cristina és vital dignificar la feina de recerca "revaloritzant tant a nivell econòmic com social la feina del doctorand. Crec que és important que la societat d'aquest país s'adoni del valor afegit dels doctorands. Els estudiants haurien de sentir que dedicar-se a la recerca és una opció professional més i que un dotorat, en comptes de limitar el teu ventall de sortides professionals, te l'amplia".

Cristina Díaz investiga sobre els paràmetres i les estructures que intervenen a l’hora de propagar el soroll, sense estar en un projecte en concret, fet que li facilita la llibertat d'encaminar-se cap on vulgui, gaudint d'una experiència variada i gens rutinària. La seva línia de recerca és la modelització numèrica de problemes de vibroacústica – vibracions i soroll- en l’àmbit de l’edificació i l’enginyeria civil.

Noiseless, vibration-free buildings?

Accés obert
24 de gen. 2011
For Cristina Díaz, raising the status of research is vital. ‘Greater value has to be placed on the work of PhD students, at both the economic and social levels. Spanish society has to realise how much added value PhD students offer. Students need to feel that devoting themselves to research is simply another career choice and that having a PhD will broaden, rather than limit, their career possibilities.’

Díaz researches the parameters and structures involved in noise propagation without forming part of a specific project. This gives her the freedom to follow her own interests, which has led to a rich and varied experience that is anything but routine. Specifically, her line of research is the numerical modelling of vibroacoustic problems (i.e. problems involving vibrations and sound) in the spheres of construction and civil engineering.

¿Edificios sin ruidos ni vibraciones?

Accés obert
24 de gen. 2011
Para Cristina es vital dignificar el trabajo de investigar "revalorizando tanto a nivel económico como social el trabajo del doctorado. Creo que es importante que la sociedad de este país sea consciente del valor añadido de los doctorados. Los estudiantes deben sentir que dedicarse a la investigación es una opción profesional más y que un doctorado, en vez de limitar tu abanico de salidas profesionales, te las amplia".

Cristina Díaz investiga sobre los parámetros y las estructuras que intervienen en el momento de propagar el ruido, sin estar en un proyecto en concreto, lo que facilita la libertad de dirigir su investigación hacia el campo que quiera, disfrutando de una experiencia variada y nada rutinaria. Su línea de investigación es la modelización numérica de problemas de vibroacústica - vibraciones y ruido- en el ámbito de la edificación y la ingenería civil.

¿Cómo reaccionan los materiales ante el fuego?

Accés obert
24 de gen. 2011
La actividad de esta joven investigadora y profesora se centra en el ámbito de la edificación, y más concretamente en los materiales de construcción y en la simulación de procesos físico-químicos a partir de modelos matemáticos.

Trabaja en proyectos de investigación vinculados al desarrollo de nuevos materiales con prestaciones específicas para su uso en construcción, en el uso de técnicas de diagnosis no destructivas, la evaluación de la eficiencia energética y de las condiciones de confort acústicas, el comportamiento de materiales ante el fuego, la simulación computacional y el diseño de elementos dirigidos a una edificación más sostenible y segura.

Georeferenciación de mapas topográficos escaneados con MiraMon

Accés obert
1 de gen. 2011
El objetivo de este vídeo es explicar la georeferenciación de mapas topográficos analógicos escaneados utilizando el software MiraMon.

Projecte subvencionat per "Projectes de Millora de la Docència (PMD) 2008-2009" Universitat Politècnica de Catalunya, realitzat al Departament d'Enginyeria del Terreny, Cartografia i Geofísica de l'EPSEB, amb la col·laboració de les estudiants de l'EPSEB, Jessica Rodríguez Pereira i Nonna Batlles Corominas.

Curvado con Protopo

Accés obert
1 de des. 2010
El objetivo de este vídeo es crear el curvado a partir de datos de un levantamiento topográfico empleando el programa Protopo.

Projecte subvencionat per "Projectes de Millora de la Docència (PMD) 2008-2009" Universitat Politècnica de Catalunya, realitzat al Departament d'Enginyeria del Terreny, Cartografia i Geofísica de l'EPSEB, amb la col·laboració dels professors Moisés Martín Betancor i Fernando Toscano Benítez de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria i de les estudiants de l'EPSEB Jessica Rodríguez Pereira i Nonna Batlles Corominas.

Estacionamiento

Accés obert
1 de des. 2010
El objetivo de este vídeo es mostrar el procedimiento a seguir para estacionar los aparatos de medida de ángulos y distancias, denominados estaciones totales, para posteriormente tomar con ellos las medidas necesarias.

Projecte subvencionat per "Projectes de
Millora de la Docència (PMD) 2008-2009" Universitat Politècnica de Catalunya, realitzat al Departament d'Enginyeria del Terreny, Cartografia i Geofísica de l'EPSEB, amb la col·laboració dels estudiants de l'EPSEB, Jessica Rodríguez Pereira, Ceferino Robledo Vázquez i Guillem Domènech Suriñach

Economia de l'empresa. Habilitats directives

Accés obert
1 de des. 2010
El tema de la conferència serà el paper de l'empresa en el context de la crisi econòmica actual que la desenvoluparà Jordi Martí Pidelaserra professor titular del departament de comptabilitat de la Universitat de Barcelona i director del Màster d'Auditoria de la mateixa universitat.

1as Jornadas de mantenimiento de edificios: un compromiso social y una oportunidad de negocio

Accés obert
26 de nov. 2010
Ponències corresponents a la 3a. sessió de les 1as. Jornadas de mantenimiento de edificios.

Ponències presentades: "El CTE y RITE como afectan en el diseño y explotación de las instalaciones" a càrrec de Joan Escanelles (Director Tècnic de PGI Grup); "La contratación y gestión energética en edificios corporativos: experiencias concretas" a càrrec de Jordi Altimira (E.M.E.A Energy Manager de Credit Suisse-London); "La formación académica del mantenimiento" a càrrec de Jordi Pascual (Professor de Manteniment d'edificis); "El ingeniero de edificación, un nuevo activo para le mantenimiento" a càrrec de Vicenç Gibert. Debate-Coloquio "El futuro del mantenimiento de edificios" amb Agustí Potales com a Moderador i els convidats Núria Pedrals, Manuel Segura i Carles Puiggrós.

1as Jornadas de mantenimiento de edificios: un compromiso social y una oportunidad de negocio

Accés obert
25 de nov. 2010
Ponències corresponents a la 2a. sessió de les 1as. Jornadas de mantenimiento de edificios.

Ponències: "La contractación del mantenimiento y servicios generales" a càrrec d'Albert Pons Pujol [gerente de TBA Facilities]; "Experiencia en la contratación de obras con explotación en edificación" a càrrec de Mónica Vila [directora de proyectos y coordinación de edificación. Gisa]; "Aplicación de un contrato de concesión: un ejemplo de la Ciutat de la Justícia" a càrrec de Sistarch i Manén [director de explotación de URBISCA].