Objectes multimèdia amb l’etiqueta: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona

Resultats de la cerca

XIV jornades EG. La iniciativa de las Materias primas

Accés obert
14 d’abr. 2015
XIV jornades EG. La iniciativa de las Materias primas. Raw Materials Initiative (RMI)
Joan Carles Tarrasón.
Cap de Servei de Seguretat Minera de la Generalitat de Catalunya
Sala d'actes de l'Escola de Camins. UPC.

Biochemical oxygen demand (BOD)

Accés obert
17 de març 2015
Biochemical Oxygen Demand (BOD)
BOD is an empiric laboratory assay which measures the amount of organic matter contained in a water sample.
This assay is the most widely used method for the assessment of water quality
Demanda Bioquímica d'Oxigen (DBO)
DBO és un assaig empíric de laboratori que mesura la quantitat de matèria orgànica en una mostra d'aigua.
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO)
DQO es un ensayo empírico de laboratorio que mide la cantidad de materia orgánica en una muestra de agua.

DI: Sistema diédrico. Definición

Accés obert
23 de febr. 2015

CO: Construcción del plano visual.

Accés obert
20 de febr. 2015

CO: Perspectiva cónica de un punto.

Accés obert
20 de febr. 2015

CO: Rectas, punto de fuga y traza.

Accés obert
20 de febr. 2015

CO: Perspectiva cónica - Definición.

Accés obert
20 de febr. 2015

Hidratació del ciment. Anàlisi Termogravimètrica (TGA)

Accés obert
20 de febr. 2015
Anàlisi Termogravimètrica (TGA)

Acto de inauguración del 49º Curso Internacional de Hidrología Subterránea (2015)

Accés obert
12 de gen. 2015
49 Curso Internacional de Hidrología Subterránea (2015)
Lección inaugural “Las aguas subterráneas en las directivas europeas”.
A cargo del Sr. Josep Enric LLEBOT, secretario de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Catalunya.
SALA DE ACTOS · ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE CAMINOS
Módulo C2 · Campus Nord · Jordi Girona, 1-3 · 08034 BARCELONA