Objectes multimèdia amb l’etiqueta: Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona

Resultats de la cerca

Tema clau 1: els electròlits

Accés obert
20 d’oct. 2022
Assignatura: Química 1 - codi 390105
Aquest vídeo 1 forma part d’un conjunt de material docent (4 vídeos i 4 presentacions) que s’ha editat amb el títol de tema clau de l’assignatura de Química 1. Amb aquest material es treballa el significat de les reaccions químiques de dissolució i de dissociació i la importància d’escriure-les correctament. El tema clau és un tema inicial, però també recurrent, i és un tema cabdal per assolir el domini del llenguatge químic associat als equilibris en medi aquós, tema central de l’assignatura.

Concretament aquest vídeo 1 està pensat per visualitzar les diferències entre tres tipus de substàncies (no electròlits, electròlits forts i electròlits febles) a l’hora de dissoldre-les en aigua; es tracten les reaccions de dissociació de tres tipus de compostos (àcids, bases i sals) que originen ions en solucions aquoses. És un material introductori dels altres vídeos 2, 3 i 4.

Tema clau 2: la dissociació dels àcids

Accés obert
20 d’oct. 2022
Assignatura: Química 1 - codi 390105
Aquest vídeo 2 forma part d’un conjunt de material docent (4 vídeos i 4 presentacions) que s’ha editat amb el títol de Tema Clau de l’assignatura de Química 1. Amb aquest material es treballa el significat de les reaccions químiques de dissolució i de dissociació i la importància d’escriure-les correctament. El tema clau és un tema inicial, però també recurrent, i és un tema cabdal per assolir el domini del llenguatge químic associat als equilibris en medi aquós, tema central de l’assignatura.

Concretament aquest vídeo 2 està pensat per visualitzar les diferències entre dos tipus d’àcid, àcids forts i àcids febles, a l’hora de dissoldre-les en aigua; es tracten les reaccions de dissociació dels àcids hidràcids i oxoàcids.

Tema clau 4: la dissociació de les sals

Accés obert
20 d’oct. 2022
Assignatura: Química 1 - codi 390105
Aquest vídeo 4 forma part d’un conjunt de material docent (4 vídeos i 4 presentacions) que s’ha editat amb el títol de Tema Clau de l’assignatura de Química 1. Amb aquest material es treballa el significat de les reaccions químiques de dissolució i de dissociació i la importància d’escriure-les correctament. El tema clau és un tema inicial, però també recurrent, i és un tema cabdal per assolir el domini del llenguatge químic associat als equilibris en medi aquós, tema central de l’assignatura.

Concretament aquest vídeo 4 està pensat per visualitzar el significat del comportament de les sals com a electròlits forts; es tracten les reaccions de dissociació de les sals binàries i les oxisals.

Tema clau 3: la dissociació de les bases

Accés obert
20 d’oct. 2022
Assignatura: Química 1 - codi 390105
Aquest vídeo 3 forma part d’un conjunt de material docent (4 vídeos i 4 presentacions) que s’ha editat amb el títol de Tema Clau de l’assignatura de Química 1. Amb aquest material es treballa el significat de les reaccions químiques de dissolució i de dissociació i la importància d’escriure-les correctament. El tema clau és un tema inicial, però també recurrent, i és un tema cabdal per assolir el domini del llenguatge químic associat als equilibris en medi aquós, tema central de l’assignatura.

Concretament aquest vídeo 3 està pensat per visualitzar el significat del comportament de substàncies de caràcter bàsic com a electròlits forts; es tracten les reaccions de dissociació dels hidròxids.

Espai per a preguntes, reflexions o identificació de sinergies

Accés obert
19 d’oct. 2022
En aquest Research Café es presenten projectes on la tecnologia es posa al servei dels mars i els oceans, i que estan lligats amb els objectius ODS Vida Submarina i Acció pel clima

Cloenda

Accés obert
19 d’oct. 2022
En aquest Research Café es presenten projectes on la tecnologia es posa al servei dels mars i els oceans, i que estan lligats amb els objectius ODS Vida Submarina i Acció pel clima

Presentació

Accés obert
19 d’oct. 2022
En aquest Research Café es presenten projectes on la tecnologia es posa al servei dels mars i els oceans, i que estan lligats amb els objectius ODS Vida Submarina i Acció pel clima

Climate change impact on beaches

Accés obert
19 d’oct. 2022
En aquest Research Café es presenten projectes on la tecnologia es posa al servei dels mars i els oceans, i que estan lligats amb els objectius ODS Vida Submarina i Acció pel clima

Coastal ECO Research projects

Accés obert
19 d’oct. 2022
En aquest Research Café es presenten projectes on la tecnologia es posa al servei dels mars i els oceans, i que estan lligats amb els objectius ODS Vida Submarina i Acció pel clima

Servicios climáticos y ecosistémicos relacionados con el mar

Accés obert
19 d’oct. 2022
En aquest Research Café es presenten projectes on la tecnologia es posa al servei dels mars i els oceans, i que estan lligats amb els objectius ODS Vida Submarina i Acció pel clima

An Underwater Crawler Applied to Underwater Observatory Obsea

Accés obert
19 d’oct. 2022
En aquest Research Café es presenten projectes on la tecnologia es posa al servei dels mars i els oceans, i que estan lligats amb els objectius ODS Vida Submarina i Acció pel clima

Teledetección LIDAR aplicada a la energía eólica marina off-shore

Accés obert
19 d’oct. 2022
En aquest Research Café es presenten projectes on la tecnologia es posa al servei dels mars i els oceans, i que estan lligats amb els objectius ODS Vida Submarina i Acció pel clima