Objectes multimèdia amb l’etiqueta: Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental

Resultats de la cerca

XIII Jornades EG. Energia Eòlica Marina: Reptes i oportunitats

Accés obert
26 de març 2014
Energia Eòlica Marina: Reptes i oportunitats. Gil LLadó, TYPSA.

Estacionamiento en topografia. Estación Total

Accés obert
16 d’oct. 2013
El treball de camp en l’àmbit de la topografia consisteix bàsicament en la mesura d’angles i distàncies. En funció de la feina que s’hagi de fer es mesurarà angles, distàncies, o ambdós tipus de valors.

Podem mesurar tant angles horitzontals (o azimutals), com angles verticals (o zenitals). L’aparell que ens servirà per fer les mesures d’angles de forma genèrica s’anomena goniòmetre. Les distàncies es mesuren normalment mitjançant mètodes electromagnètics (distanciòmetres electrònics). Els aparells més usats són les anomenades Estacions Totals.  Així doncs, amb aquest vídeo volem que us familiaritzeu amb aquests aparells i que apreneu a estacionar-los.

Què entenem per estacionar?

Estacionar és l’acció que duem a terme quan situem la nostra ESTACIÓ TOTAL sustentada al damunt del trípode sobre un punt, de manera que l’eix de l’aparell quedi col·locat de manera vertical amb la precisió més gran possible. Així doncs, és necessari complir dues condicions per tal d’estacionar de manera correcta:

•       Estacionar sobre el punt d’estació
•       Estacionar amb l’eix de l’aparell vertical

L’acció d’estacionar és un procés iteratiu per al qual tenim diversos mètodes, però nosaltres farem servir el mètode d’extensió de les potes del trípode per a poder calar el nivell esfèric.

Màsterclass sobre aigua amb Àngel Simón

Accés obert
14 d’oct. 2013
Masterclass sobre aigua a càrrec del president executiu del Grup Agbar (Aigües de Barcelona), Àngel Simon.
En aquesta conferència-masterclass, Simon analitzarà l'estat actual de l’aigua al món (distribució, reptes i oportunitats) per presentar el model de negoci d'Agbar com a líder en aquest sector, un model basat en el desenvolupament del talent dels professionals que configuren aquest gran grup dedicat a la gestió integral del cicle de l’aigua, que compta amb més de 140 anys d’història, té presencia en 11 països i distribueix aigua a més de 26 milions de persones.
Aquest acte comptarà també amb la presència del director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports, Sebastià Olivella, i del Delegat del Rector de Formació Permanent, Joan Majó.

Obres públiques i valoració patrimonial

Accés obert
16 de nov. 2011
Jornades I+D+I
Ponents: Francesc Magrinya, Teresa Navas, Miguel Mayorga

La participació social en els plans de mobilitat de la UPC

Accés obert
16 de nov. 2011
Jornades I+D+I
Ponents: Elisabet Roca i Míriam Villares.

Medida de la congestión del tráfico en ciudades

Accés obert
16 de nov. 2011
Jornades I+D+I
Ponents: José Magín Campos Cacheda y Francesc Robusté Antón.

Disseny eficent de xarxes de transport públic col·lectiu en zones urbanes

Accés obert
16 de nov. 2011
Jornades I+D+I
Ponents: M. Estrada, F. Robusté, H. Badia.

Space allocating strategies for improving import yard performance at marine terminals

Accés obert
16 de nov. 2011
Jornades I+D+I
Ponents: Sergi Saurí and Enrique Martín.

A bridge foundation analysis

Accés obert
16 de nov. 2011
Jornades I+D+I
Ponents: Damians I.P., Olivella S., Josa A.

Refuerzo de estructuras de hormigón armado con laminados de fibra de carbono (CFRP)

Accés obert
15 de nov. 2011
Ponents: Eva Oller, Antonio R. Marí y Jesús M. Bairán.

Irrigation canal models for automatic control purposes

Accés obert
15 de nov. 2011
Ponents: Klaudia Horváth, Eduard Galvis R., Manuel Gómez, José Rodellar.

Sèries de funcions i metamaterials

Accés obert
18 de jul. 2011