Objectes multimèdia amb l’etiqueta: Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental

Resultats de la cerca

Jornada d'Escola 2017 Coneixements i aplicacions de l’Energia Geotèrmica

Accés obert
4 d’abr. 2017
En aquesta xerrada es donarà a conèixer la Energia Geotèrmica en quant als seus conceptes bàsics com ara els tipus de terrenys on s’usa: les característiques tècniques que han de tenir, les diferents tècniques de perforació que hi ha, els diversos sistemes de captació,... També es tractaran sobre els seus avantatges i beneficis respecte altres sistemes d’energies renovables. Finalment parlarem sobre els seus usos i aplicacions en els sectors domèstics, industrials i turisme tant en el mercat català com en el nacional.

Jornada d'Escola 2017 El repte de l’energia eòlica off-shore flotant

Accés obert
4 d’abr. 2017
Professors de l’Escola de Camins han participat en projectes relacionats amb l’energia eòlica off-shore que, avui, és una realitat al Nord d’Europa on la plataforma continental facilita fixar-les al llit de mar. A la resta del món, on normalment la plataforma sol ser de mida reduïda caldrà fer molins de vent flotants. Es presentaran els principals tipus de plataformes flotants, el desenvolupament de prototips i parcs pilot a nivell mundial i alguns dels desenvolupament fets a l’Escola.

Jornada d'Escola 2017 Presentació del Col·legi de Mines

Accés obert
4 d’abr. 2017
El Col·legi de Mines parlarà dels serveis que ofereix i els avantatges de precol·legiar-se

Obertura Jornada d'Escola 2017

Accés obert
4 d’abr. 2017
La Jornada d’Escola és un espai de trobada entre els diversos agents de l’àmbit de les titulacions que s’imparteixen a l’Escola: Enginyeria Civil, Enginyeria d’Obres Públiques, Enginyeria Geològica, Enginyeria de Camins,...
Centrat en l’estudiant, l’objectiu de la Jornada d’Escola és la interacció entre els diferents col·lectius, donant-los a conèixer i creant sinèrgies entre ells.

Jornada d'Escola 2017 Presentació del Col·legi d’Obres Públiques

Accés obert
4 d’abr. 2017
El Col·legi d’Obres Públiques parlarà dels serveis que ofereix i els avantatges de precol·legiar-se

Jornada d'Escola 2017 Presentació del Col·legi de Camins

Accés obert
4 d’abr. 2017
El Col·legi de Camins parlarà dels serveis que ofereix i els avantatges de precol·legiar-se

Jornada d'Escola 2017 El Corredor Mediterrani

Accés obert
4 d’abr. 2017
El Corredor Mediterrani s’emmarca dins de les polítiques de la xarxa de transport trans-Europea (TEN-T) que pretenen tancar els buits entre els països membres, eliminar els colls d’ampolla i superar les barreres tècniques.
Aquest corredor uneix la Península Ibérica amb la frontera entre Hongria i Ucraïna amb més 3.000 km; alhora, proveirà enllaços multimodals per unir els ports del Mediterrani occidental amb el centre de la UE.
Un èxit destacat per la pròpia Comissió Europea es la unió Madrid-Barcelona. Tanmateix, no està tot dit al respecte.
Modera: Francesc Xandri (CINESI)
Ponents:
Simó Batlle (CIMALSA)
Laia Mercadé (Departament de Territori i Sostenibilitat)
Nel·la Saborit (PEMB)
Mateu Turró (UPC-BarcelonaTech)

Análisis estructural de un puente de vigas con losa superior por el método de emparrillado plano.

Accés obert
28 de març 2017
Ejemplo de análisis estructural de un puente de vigas con losa superior por el método de emparrillado plano, usando SAP 2000.

Inauguración del 51º Curso Internacional de Hidrología Subterránea

Accés obert
11 de gen. 2017
Inauguraración la 51ª edición del Curso Internacional de Hidrología Subterránea (enero - julio 2017).

Pronuncia la lección de inauguración Ph.D. Luis SILVEIRA, Profesor Titular del IMFIA, Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República (Uruguay), sobre el tema “Efectos de la forestación sobre la recarga de las aguas subterráneas y el balance hídrico”.

Sala de actos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos - Módulo C2
Campus Nord UPC
C/ Jordi Girona, 1-3 - 08034 Barcelona

Sustainability in post-disaster temporary housing management for urban areas

Accés obert
30 de set. 2016
Autor: S.Mohamed Amin Hosseini - 30 de setembre de 2016 - Direcció de la Tesis Doctoral: Albert de la Fuente Antequera, del Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental de l'ETSECCPB i Oriol Pons Valladares, del Departament de Tecnologia de l'Arquitectura de l'ETSAB
Molta gent cada any perd el seu habitatge arreu del món per culpa de desastres naturals, com terratrèmols, tsunamis i huracans. Després d'un desastre natural, la gent desplaçada ha de ser reubicada temporalment en un assentament (TH) i no tenen cap presa de decisió sobre el tamany d'aquest, la distribució, el barri i altres característiques del seu TH. A més a més, la construcció d'un assentament després d'un desastre causa canvis en els barris (no tant barri físic com la gent del barri), degradació mediambiental i grans inversions econòmiques.   Es presenta un nou model de suport a la presa de decisions per escollir una bona ubicació pels TH basat en el concepte de sostenibilitat que permet reduir l’impacte negatiu. El model és capaç de determinar la localització optima basant-se en la integració dels aspectes econòmics, socials i mediambiental en tot el cicle de vida d'aquests habitatges. Es tracta d’un model multicriteri de presa de decisions que s’usa per avaluar la sostenibilitat. MIVES inclou el concepte de la funció de valor, que permet homogeneitzar els indicadors tot tenint en compte la satisfacció de les diferents parts implicades.

CIEMito (Català)

Accés obert
26 de set. 2016