Objectes multimèdia amb l’etiqueta: Òrgans de govern col·legiats

Resultats de la cerca

Consell de Govern de l’11 de juliol de 2024

7 de jul. 2024
Vídeo de la sessió del Consell de Govern de la UPC de l’11 de juliol de 2024. Els acords i els documents informatius de la sessió es poden consultar al web Govern UPC.

Consell de Govern del 30 de maig de 2024

29 de maig 2024
Vídeo de la sessió del Consell de Govern de la UPC del 30 de maig de 2024. Els acords i els documents informatius de la sessió es poden consultar al web Govern UPC.

Consell de Govern del 24 d’abril de 2024

30 d’abr. 2024
Vídeo de la sessió del Consell de Govern de la UPC del 24 d’abril de 2024. Els acords i els documents informatius de la sessió es poden consultar al web Govern UPC.

Consell de Govern del 21 de febrer de 2024

26 de febr. 2024
Vídeo de la sessió del Consell de Govern de la UPC del 21 de febrer de 2024. Els acords i els documents informatius de la sessió es poden consultar al web Govern UPC.

Sessió ordinària del Claustre Universitari del 31 de gener de 2024- Segona part.

Accés obert
7 de febr. 2024
El Claustre Universitari de la UPC és el màxim òrgan de representació de la comunitat universitària. L’ordre del dia previst de la sessió va ser el següent:


Aprovació de l’acta de la sessió de 7 de juny de 2023. [Acord CU/2024/01/01]

Eleccions per a la provisió de vacants al Consell de Govern. [Acord CU/2024/01/02]

Eleccions per a la provisió de vacants a la Mesa del Claustre Universitari. [Acord CU/2024/01/03]

Eleccions per a la provisió de vacants Comissió de Revisió dels Estatuts de la UPC. [Acord CU/2024/01/04]

Aprovació, si escau, dels valors de la UPC [Acord CU/2024/01/05]

Moció 1 valors de la UPC: suport a Palestina als Claustres de les universitats públiques catalanes [Acord CU/2024/01/06].

Moció 1A valors de la UPC: proposta del Consell de Direcció de la UPC sobre la situació a Palestina [Acord CU/2024/01/07]

Moció 3 valors de la UPC: recordatori al rector de la no autorització per signar manifestos polítics [Acord CU/2024/01/08]

Moció 4 valors de la UPC: rebuig del requisit del nivell C1 de català als concursos de professorat [Acord CU/2024/01/09]

Informe Síndica de Greuges del període 2023.

Informe sobre les activitats del Comitè d'Ètica.

Presentació, debat i votació de l'informe de gestió de la Universitat. [Acord CU/2024/01/10]

Torn obert d’intervencions.

Escrutini de les eleccions per a la provisió de vacants al Consell de Govern, Mesa del Claustre Universitari i Comissió de Revisió dels Estatuts de la UPC.

Sessió ordinària del Claustre Universitari del 31 de gener de 2024- Primera part.

Accés obert
7 de febr. 2024
El Claustre Universitari de la UPC s'ha reunit el 31 de gener en sessió ordinària.

El Claustre Universitari de la UPC és el màxim òrgan de representació de la comunitat universitària. L’ordre del dia previst de la sessió va ser el següent:


Aprovació de l’acta de la sessió de 7 de juny de 2023. [Acord CU/2024/01/01]

Eleccions per a la provisió de vacants al Consell de Govern. [Acord CU/2024/01/02]

Eleccions per a la provisió de vacants a la Mesa del Claustre Universitari. [Acord CU/2024/01/03]

Eleccions per a la provisió de vacants Comissió de Revisió dels Estatuts de la UPC. [Acord CU/2024/01/04]

Aprovació, si escau, dels valors de la UPC [Acord CU/2024/01/05]

Moció 1 valors de la UPC: suport a Palestina als Claustres de les universitats públiques catalanes [Acord CU/2024/01/06].

Moció 1A valors de la UPC: proposta del Consell de Direcció de la UPC sobre la situació a Palestina [Acord CU/2024/01/07]

Moció 3 valors de la UPC: recordatori al rector de la no autorització per signar manifestos polítics [Acord CU/2024/01/08]

Moció 4 valors de la UPC: rebuig del requisit del nivell C1 de català als concursos de professorat [Acord CU/2024/01/09]

Informe Síndica de Greuges del període 2023.

Informe sobre les activitats del Comitè d'Ètica.

Presentació, debat i votació de l'informe de gestió de la Universitat. [Acord CU/2024/01/10]

Torn obert d’intervencions.

Escrutini de les eleccions per a la provisió de vacants al Consell de Govern, Mesa del Claustre Universitari i Comissió de Revisió dels Estatuts de la UPC.

Consell de Govern del 19 de desembre de 2023

10 de gen. 2024
Vídeo de la sessió del Consell de Govern de la UPC del 19 de desembre de 2023. Els acords i els documents informatius de la sessió es poden consultar al web Govern UPC.

Consell de Govern del 25 d’octubre de 2023

26 d’oct. 2023
Vídeo de la sessió del Consell de Govern de la UPC del 25 d’octubre de 2023. Els acords i els documents informatius de la sessió es poden consultar al web Govern UPC.

Consell de Govern del 5 de juliol de 2023

28 de juny 2023
Vídeo de la sessió del Consell de Govern de la UPC del 5 de juliol de 2023. Els acords i els documents informatius de la sessió es poden consultar al web Govern UPC.

Consell de Govern del 22 de juny de 2023

22 de juny 2023
Vídeo de la sessió del Consell de Govern de la UPC del 22 de juny de 2023. Els acords i els documents informatius de la sessió es poden consultar al web Govern UPC.

Sessió ordinària del Claustre Universitari del 7 de juny de 2023

Accés obert
7 de juny 2023
El Claustre Universitari de la UPC s'ha reunit el 7 de juny en sessió ordinària.

El Claustre Universitari de la UPC és el màxim òrgan de representació de la comunitat universitària. L’ordre del dia previst de la sessió va ser el següent:

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió de 31 de gener de 2023
2. Elecció per a la provisió de la vacant al Consell de Govern
3. Elecció de la Comissió de Revisió d’Estatuts de la UPC
4. Debat sobre els valors de la UPC
5. Informe del rector
6. Torn obert d’intervencions

Consell de Govern del 23 de maig de 2023

23 de maig 2023
Vídeo de la sessió del Consell de Govern de la UPC del 23 de maig de 2023. Els acords i els documents informatius de la sessió es poden consultar al web Govern UPC.