Objectes multimèdia amb l’etiqueta: Actes, jornades i conferències

Resultats de la cerca

Interview with Aziza Bennani

Accés obert
20 d’oct. 2008
The Ambassador and Permanent Delegate of Morocco at UNESCO, Aziza Bennani, talked with GUNI about the importance to promote common values between the different societies. The former Secretary of State for Culture of Morocco considers that higher education must reconsider some of its aspects to promote that its students are capable of dialoguing in culturally different environments.

Les nostres coses

Accés obert
16 d’oct. 2008
Conferència impartida per Carme Pigem de l'equip RCR Aranda Pigem Vilalta Arquitectes, a l'Escola Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB) amb el títol "Les Nostres coses" dins el cicle de conferències LLoc Arquitectura el dia 16 d'octubre de 2007.

Proyecto de remodelación de la jefatura de costas de Tarragona

Accés obert
15 d’oct. 2008
Proyecto de remodelación de la jefatura de costas de Tarragona: La playa de Cambrils
Conferència realitzada el dia 15 d'octubre de 2008 dins del cicle "L'impacte de l’enginyeria civil sobre el territori".
Jordi Galofré, Enginyer de camins, canals i ports (UPC), Dr. enginyer de camins, canals i ports (Universidad de Cantabria). La seva trajectòria professional es centra en la projecció i construcció de nombroses obres de defensa costera i en la valoració dels seus múltiples impactes.
La gestión sostenible de la costa es un desafío creciente por la presión de uso y el dinamismo natural de la costa. El conflicto entre usos y recursos necesita una toma de decisiones que valore a distintas escalas de tiempo y espacio estos conflictos y sus repercusiones. La costa
de Tarragona es un buen ejemplo de esta situación y de soluciones tradicionales e innovadoras.
El proyecto inicial de estas "soluciones" y valoración de su comportamiento en el tiempo serán la base de esta conferencia.

El Cadastre espanyol i el seu futur en el marc de la directiva europea INSPIRE

Accés obert
15 d’oct. 2008
Primera conferència del 1r trimestre de 2008, que tracta de com el cadastre espanyol s'està adaptant a la normativa europea (INSPIRE) d'harmonització d'infraestructura de dades espaials. La conferència està destinada tant als alumnes d'Arquitectura Tècnica, com als d'Enginyeria en Topografia.

Inauguració de la 11a. edició del máster en derecho y negocio marítimo y gestión portuaria

Accés obert
15 d’oct. 2008
Inauguració de la 11a. edició del máster en derecho y negocio marítimo y gestión portuaria. Amb la lliçó inaugural "Barcelona, una ciutat portuària" a càrrec del sr. Jordi Valls Riera, President APB. Lliurament de títols a les promocions anteriors.

Presentació del Google App Engine

Accés obert
3 d’oct. 2008
Google App Engine és un nou servei gratuït de Google que permet crear aplicacions web amb els mateixos sistemes escalables amb els que funcionen les aplicacions de Google.

Més informació del App Engine (<a href="http://code.google.com/intl/es/appengine/" target="_blank">http://code.google.com/intl/es/appengine/</a>)

La utilització de microdades en l'anàlisi socio-econòmica. Curs Noether (2008-2009)

Accés obert
1 d’oct. 2008
Acte Inaugural
Màster Interuniversitari en Estadística i Investigació Operativa UPC-UB

Tecnologies emergents per a la indústria alimentària

Accés obert
29 de set. 2008
Les tecnologies aplicades a la conservació i transformació dels aliments s’enriqueixen i
desenvolupen amb l’aplicació dels coneixements físics, químics i biològics que constitueixen el seu
fonament teòric. A la vegada, les línies de producció industrial cada vegada són més grans, exigint
l’aplicació de coneixements i tècniques típicament emprats en àrees de l’enginyeria ja molt més
consolidades com són l’enginyeria industrial i l’enginyeria química.
Les indústries que treballen amb sistemes biològics, sens dubte els més complexes, seran les que
donaran lloc a enginyeries de desenvolupament més lent, tot requerint d’equips humans
multidisciplinaris, que aportin solucions a cada etapa de la cadena alimentària.
Per exemple, els aliments, per a la seva conservació, sovint es processen tèrmicament però també
es poden considerar alternatives no tèrmiques com la tecnologia d’Alta Pressió Hidrostàtica
(APH), els Polsos Elèctrics d'Alta Intensitat de Camp (PEAIC) o la Irradiació, entre d'altres.
També, per a l’obtenció de components i extractes cada cop més purs, es presenta l’extracció
amb fluids supercrítics (ESC), com a tècnica que pot permetre separar components dels aliments
i que presenta un gran potencial per a la Indústria Alimentària. D’altra banda, la tecnologia de
membranes ja s’està aplicant en diverses indústries tot i que encara presenta un important
component d'innovació.
Aquesta conferència sobre Tecnologies emergents a la Indústria Alimentària té com a objectiu
presentar breument diverses tecnologies emergents importants, en aquest moment, per a la
indústria alimentària perquè poden millorar les característiques dels productes alhora que poden
resultar més respectuoses amb el Medi Ambient.

Puente sobre el rio Ebro en Benifallet

Accés obert
29 de set. 2008